Gabinete psicopedagóxico

O Gabinete Psicopedagóxico ofrece información, asesoramento e formación ao alumnado da Universidade de Vigo tanto no ámbito persoal como académico.

O obxectivo deste servizo é o de desenvolver as actitudes e habilidades necesarias en todas as persoas que pertenzan á nosa comunidade co fin de poder afrontar con éxito os obstáculos que se poidan presentar na vida universitaria. Para iso ofrece as ferramentas e orientacións de tipo psicopedagóxico que sexan necesarias como por exemplo:

  • Atención psicopedagóxica: metodoloxías didácticas, hábitos e técnicas de estudo, baixo rendemento... 
  • Atención psicolóxica sobre aqueles aspectos que afecten ao desempeño académico: motivación, manexo de conflitos, ansiedade...
  • Coaching: adestramento e acompañamento na consecución de obxectivos.
  • Apoio ás persoas con necesidades educativas específicas.
  • Desenvolvemento de habilidades para a vida: relaxación, xestión do tempo, habilidades de comunicación, asertividade...

Podes reservar cita para este servizo a través do seguinte enlace: campusactivo.uvigo.gal

Os contidos desta páxina xestiónaos