Gabinete psicopedagóxico

O Gabinete Psicopedagóxico ofrece información, asesoramento e formación ao alumnado da Universidade de Vigo tanto no ámbito persoal como académico.

O obxectivo deste servizo é o de desenvolver as actitudes e habilidades necesarias en todas as persoas que pertenzan á nosa comunidade co fin de poder afrontar con éxito os obstáculos que se poidan presentar na vida universitaria. Para iso ofrece as ferramentas e orientacións de tipo psicopedagóxico que sexan necesarias como por exemplo:

  • Atención psicopedagóxica: metodoloxías didácticas, hábitos e técnicas de estudo, baixo rendemento... 
  • Atención psicolóxica sobre aqueles aspectos que afecten ao desempeño académico: motivación, manexo de conflitos, ansiedade...
  • Coaching: adestramento e acompañamento na consecución de obxectivos.
  • Apoio ás persoas con necesidades educativas específicas.
  • Desenvolvemento de habilidades para a vida: relaxación, xestión do tempo, habilidades de comunicación, asertividade...

Podes contactar con este servizo e reservar cita a través dos seguintes teléfonos e emails:

Proximamente, no curso 2018-2019, poderás reservar xa a túa cita online a través do seguinte enlace: campusactivo.uvigo.gal

 

 

Outros vídeos relacionados co Gabinete Psicopedagóxico

Para máis información, podes contactar coa Sección de Extensión Universitaria:

Campus de Vigo
+34 986 813 626
extension@uvigo.es

Campus de Ourense
+34 988 387 102
asc-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
+34 986 801 949
+34 986 801 955
asc-po@uvigo.es