Comunidade de voluntariado

Tanto as entidades sen ánimo de lucro como cada quen a título individual podedes pertencer á nosa familia de voluntariado

Adhesión de entidades colaboradoras para accións de voluntariado

Mediante a adhesión, as entidades sen ánimo de lucro, legalmente constituídas e dotadas de personalidade xurídica que desenvolvan programas ou proxectos de voluntariado no marco das áreas de interese xeral poderán beneficiarse de persoal voluntario, inscrito na Universidade de Vigo, mediante a súa adhesión para o desenvolvemento de actividades de interese xeral (servizos sociais, persoas con discapacidade física, psíquica e/ou sensorial, saúde, toxicomanías, medio ambiente, educación, cultura, ocio e tempo libre, consumo, defensa dos dereitos, infancia, xuventude, muller, persoas maiores, cooperación internacional e calquera outra que responda á natureza e fins da actuación do voluntariado).

Os servizos ou áreas da Universidade de Vigo tamén poderán beneficiarse do persoal voluntario, inscrito na Universidade de Vigo, mediante a súa adhesión para o desenvolvemento de actividades de interese xeral.

As Entidades deberán cubrir o impreso de Compromiso de colaboración, asinalo, por duplicado, en tódalas follas e remitilo á Sección de Extensión Universitaria (se desexan a colaboración en varios proxectos/programas, deberán encher un por cada proxecto/programa de acción de voluntariado). Unha vez recibido o compromiso de colaboración, debidamente cumprimentado e asinado, será tramitado e asinado pola Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais. Un dos exemplares será remitido á Entidade.

Inscribete no noso programa de voluntariado

Se queres ser unha persoa voluntaria tes que ser membro da comunidade universitaria e en virtude da túa decisión persoal, libre e altruísta e mais nunha situación de inexistencia de relación laboral, mercantil ou de traballo remunerado, participar en calquera proxecto voluntario mediante unha entidade de acción voluntaria.

Que tes que facer?

  • Tes que elixir o proxecto/programa no que queres incorporarte como voluntariado.
  • Porte en contacto coa entidade colaboradora ou co servizo/área da Universidade de Vigo onde queres incorporarte para coñecer o horario, o lugar e todo o que necesites saber.
  • Unha vez que tes claro a túa incorporación nunha acción de voluntariado, debes cubrir todos os datos que se solicitan na Ficha de inscrición, imprimila, asinala e presentala ou enviala, xunto coa copia do NIF/NIE, á Sección de Extensión Universitaria.
  • Aquí recibiremos a túa solicitude e en breve poñerémosnos en contacto contigo para ampliarche toda a información que precises sobre os trámites a seguir, formación básica e específica e demais temas.

Impresos

Compromiso de colaboración para entidades106.09 KB Ficha de inscripción para alumnado138 KB

Os contidos desta páxina xestiónaos