Estudantes saíntes

O estudantado da Universidade de Vigo poderá participar nas diversas convocatorias de mobilidade que a Oficina de Relacións Internacionais publicará ao longo do ano. As convocatorias publícanse a partir de outubro para poder realizar a mobilidade no curso seguinte. 

O programa no que hai un número maior de participantes é o programa Erasmus+, pero a Universidade de Vigo ofrece outros programas que permiten ao seu estudantado gozar de bolsas en moitos países do resto de continentes. 

 

SICUE

O programa SICUE permite cursar un semestre o un ano completo nunha universidade española, un período recoñecido de estudos en virtude dos convenios asinados. A convocatoria publícase no mes de febreiro de cada ano.

 

Erasmus+ 

O programa Erasmus+ permite cursar estudos recoñecidos nas institucións europeas coas que a Universidade de Vigo ten asinados convenios de colaboración (Erasmus KA 103 con países do programa) ou con institucións de países extracomunitarios (Erasmus+ KA 107 con países asociados).
Poden participar estudantes de grao, máster e doutoramento e pódense gozar de ata 12 meses de bolsa en cada un dos tres ciclos de estudos. 
O estudantado interesado en participar deberá solicitar a bolsa na Universidade de Vigo. Poderá consultar a partir de outubro de cada curso cando se publicará a convocatoria para o curso seguinte. 

 

ISEP

ISEP (International Student Exchange Programme) é unha rede de máis de 200 universidades de todo o mundo que ten por obxectivo facilitar a mobilidade física de estudantes dos últimos anos de grao e de posgrao. 
A través do ISEP, o alumnado da Universidade de Vigo pode realizar nunha universidade americana un curso completo (agosto-maio) ou un semestre (agosto-decembro ou xaneiro-maio) e elixir entre máis de 150 universidades estadounidenses e unha ampla gama de programas de estudos. 
De xeito xeral, a Universidade de Vigo ten asignado un máximo de 15 prazas anuais ou 30 dun semestre.
Os candidatos ou candidatas admitidos terán aloxamento e manutención gratuítos, segundo o sistema de reciprocidade institucional, durante a súa estadía na universidade estadounidense e non aboarán taxas de matrícula na universidade receptora. Aboarán un importe á Universidade de Vigo que será establecido na convocatoria. 
 

 

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas ás seguintes páxinas da anterior versión da web: