Grao en Enfermaría

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 55
Número de cursos: 4
Código:
O51G140V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias da Saúde

Coordinación do título

María Milagros Fernández Varela

Descrición

O desenvolvemento da profesión de enfermaría contribúe a promover, protexer e mellorar a saúde, a seguridade e o benestar da poboación, previr as enfermidades e as súas consecuencias así como favorecer a sostibilidade do sistema sanitario.

- Asistencia sanitaria: mantemento, promoción e restablecemento de saúde, prevención das enfermidades e accidentes, asistencia, rehabilitación, centros de atención primaria, centros psiquiátricos, coidado e atención ao/á docente, campañas de vacinación, dietética terapéutica, persoal técnico en distintas especialidades (obstetricia, pediatría, xeriatría, psiquiatría…)
- Enfermaría extra-hospitalaria: centros socio-sanitarios, colexios, centros xeriátricos, centros de día, centros de apoio en procesos críticos, balnearios, escolas infantís, cooperación ao desenvolvemento
- Medicamento deportivo: centros deportivos, clubs deportivos
- Educación para a saúde: educación para a saúde en escolas, atención a nais en parto e postparto, campañas de promoción da saúde, orientación sanitaria
- Xestión administración: xestión de recursos sanitarios, xestión de servizos sanitarios
- Saúde laboral: enfermaría da empresa, mutuas…

-Coñecer e aplicar os fundamentos e principios técnicos e metodolóxicos da enfermaría.

-Protexer a saúde e o benestar das persoas, familia ou grupos atendidos, garantindo a súa seguridade.

-Coñecer os principios de financiamento sanitario e utilizar adecuadamente os recursos dispoñibles.

-Coñecer os sistemas de información sanitaria.

-Fomentar estilos de vida saudables, o autocoidado, apoiando o mantemento de condutas preventivas e terapéuticas.

A mobilidade estudantil céntrase no programa Erasmus, un programa da Unión Europea que fomenta o intercambio de estudantes para a cooperación en materia educativa. As estadías que se leven a cabo por medio deste programa non poderán ser inferiores aos tres meses.

Este grao está dirixido a persoas interesadas nos coidados xeneralistas de persoas, que posúan capacidades para desenvolverse no ámbito asistencial, así como con interese pola prevención e promoción da saúde e da información e educación para a prevención da mesma.