Persoal de administración e servizos saínte

Mobilidade internacional

Erasmus+

O Programa Erasmus+ ofrece a oportunidade de realizar actividades de formación (STT) temporal nun centro educativo con países cos que se teñan asinados acordos en Europa ou con institucións de países extracomunitarios: Erasmus+ KA131 e Erasmus+ KA 171.

Esta oportunidade está ao alcance de todo o Persoal de Administración e Servizos (PAS) da Universidade de Vigo. Estas experiencias e intercambios contribúen a mellorar as habilidades lingüísticas e o recoñecemento cultural do país de destino así como ofrecer unha nova perspectiva sobre prácticas e enfoques pedagóxicos. 

Máis información sobre o programa Erasmus+: 

  • Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE)                                                   

                                                   Gif da SEPIE

En cada ano natural poderá gozarse dun máximo de 15 días naturais de permiso para asistir a programas de intercambio e mobilidade internacional.

O persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo que desexe realizar unha mobilidade no extranxeiro poderá facelo na modalidade STT do programa Erasmus+.

consulta as convocatorias

O Programa Erasmus+ KA 171 permite realizar a mobilidade nunha institución educativa superior en países extracomunitarios.

As prazas e oportunidades dispoñibles varían segundo cada convocatoria. 

consulta as convocatorias

Os Blended Intensive Programmes (BIPs) son programas intensivos de curta duración, que se enmarcan dentro do novo Programa Erasmus+ 2021/2027 e que empregan métodos innovadores de aprendizaxe e ensino, incluíndo o traballo colaborativo en liña.

Ó permitir formatos de mobilidade novos e máis flexibles que combinan a mobilidade física cun compoñente virtual, os programas intensivos combinados aspiran a chegar a todo tipo de participantes, de calquer orixe, campo de estudo e ciclo. 

Cada Erasmus+ BIP é organizado por un grupo de mínimo 3 universidades de 3 países diferentes. 

Neste caso, o PAS pode participar en estadías combinadas de formación (STT) e ademais ten a oportunidade de presentar unha proposta de coordinación dun BIP con outras universidades.
 

consulta as convocatorias


Outros programas

O programa Stella ofrece a posibilidade de realizar mobilidades profesionais e intercontinentais ó personal de administración e servicios das universidades socias do Grupo Compostela de Universidades (GCU) e do Consorcio para a Colaboración na Educación Superior en América do Norte (CONAHEC). 

Trátase dunha oportunidade de aprender como se traballa nos diferentes departamentos das universidades participantes no programa e de vivir unha experiencia multicultural, a través de estadías temporais noutras institucións de educación superior.

Consulta as convocatorias

O Programa IACOBUS ten como obxectivo principal fomentar a cooperación e o intercambio entre os recursos humanos dos centros de ensino superior da Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal - Profesores; Investigadores; Persoal de Administración e Servizos (PAS), facilitando a posta en común de actividades formativas, de investigación e de divulgación.

Esta iniciativa da Eurorrexión é pioneira en Europa e a GNP, AECT é a súa entidade xestora.

 

Semanas internacionais

De seguido ofrecémosche información sobre as semanas internacionais organizadas por institucións académicas europeas nas que podes participar. Tamén podes acceder ao buscador de semanas internacionais.

Evento Organización Datas Para Solicitude Contacto
International Week 2024
 
Haute École Charlemagne
Bélxica
18-22 de marzo de 2024 PDI e PAS Formulario
ata o 15/12/2023
e-mail
18th International Week Universidade Europeia, IADE-UE, IPAMPortugal 4-8 de marzo de 2024 PDI e PAS da ORI Solicitude por e-mail
ata decembro de 2023
e-mail
International Academic Week (IAW2024) EKA (Ekonomickas un Kultüras Augstskola)
Riga
22-26 de abril de 2024 PDI e PAS Formulario e-mail
Savonia International Week  Savonia University of Applied Sciences 
Finlandia
19-22 de febreiro de 2024 PDI e PAS Formulario
ata o 26/1/2024
e-mail

​​​​

Máis información:

Oficina de Relacións Internacionais
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
+34 986 813 550
outgoing.ori@uvigo.gal

Instagram ​​​Linkedin ​​​​​