Oficina de I+D

A Oficina de I+D ten como misión levar a cabo labores de transferencia das capacidades e resultados de I+D+i ao contorno socioeconómico destinados ao persoal docente e investigador (PDI), empresas e outras entidades externas.

  • A difusión, promoción e mercadotecnia da I+D+i da universidade.
  • A Valorización e protección da tecnoloxía da universidade.
  • A transferencia dos resultados da investigación da universidade que poden dar lugar a contratos e convenios de I+D e de natureza científica, técnica ou artística, contratos de licencia tecnolóxica, proxectos das empresas de base tecnolóxica e outras formas de colaboración coas empresas e institucións.

 

​​

 

Responsable:

Ángeles López Lozano
Directora Técnica

Correos electrónicos

Teléfonos