Unidade de Servizos Xerais

A Unidade de Servizos Xerais ten como misión organizar e xestionar o seguimento do patrimonio e do inventario e prestarlles apoio administrativo ao Departamento Técnico de Obras, á Oficina de Medio Ambiente e á Área de Transporte e Distribución.

 

  • Organizar, xestionar e realizar o seguimento do patrimonio e do inventario da Universidade de Vigo.
  • Elaborar propostas para utilizar eficaz e correctamente as instalacións, os bens e os medios materiais, naturais e técnicos universitarios.
  • Prestarlles apoio administrativo ás actividades de uso e mantemento das instalacións e dos medios naturais da universidade.
  • Asistir e prestarlles apoio administrativo ao Departamento Técnico de Obras, Instalacións e Infraestruturas, á Oficina de Medio Ambiente e ás actividades de seguridade e vixilancia.
  • Programar e organizar a actividade do persoal de servizos xerais de apoio.
  • Asistir e prestarlles apoio administrativo aos membros da comunidade universitaria no relativo á loxística e ao transporte.
  • Actuar con criterios de colaboración e de asistencia con outras administracións e entidades relacionadas coa universidade.

 

Responsable:

José Veiro García
Xefe de Área

Correos electrónicos

Teléfonos