Normativa

Enlace á normativa de subvencións
 

Bolsas de carácter xeral

 • Real Decreto 1721/2007 no que se establece o réxime de bolsas e axudas de carácter persoalizado (bolsas xerais do MEC), e a norma equivalente do Goberno Vasco
 • Real Decreto anual de umbrais de renda e contías
 • Resolución da Secretaría de Estado de Universidades, anual de convocatoria

Bolsas colaboración cos departamento

 •  Orde 1815/2005 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de bolsas e axudas ao estudo do MECD
 • Resolución da Secretaría de Estado de Universidades, anual de convocatoria

Bolsas propias da Universidade, incluídas as de formación

 • Resolución Reitoral de convocatoria
 • Lei 27/2011 e o RD 1493/2011 polo que se regulan as condicións de inclusión no Réxime Xeral da Seguridade Social dos beneficiarios dos programas de formación

Prezos Públicos

 • Lei 6/2003, do 9 de decembro de taxas, prezos e exaccións reguladoras da CCAA de Galicia
 • Lei 6/2016 do Sistema Universitario Galego
 • Decreto anual da Consellería de educación polo que se fixan os prezos públicos para cada curso académico
 • Lei 40/2003 de protección ás familias numerosas
 • Lei 6/2001 Orgánica de Universidades, disposición adicional na que se establece a exención dos/as alumnos/as con discapacidade
 • Lei 32/1999, de 8 de outubro, de solidaridad coas vítimas de terrorismo, artigo 7
 • Lei 1/2004, do 28 de decembro, Orgánica de medidas de protección integral contra a violencia de xénero
Rectoría | University Campus | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibility | Site map | Legal Advise