Normativa

 • Estatutos da Universidade de Vigo (DOG do 2 de febreiro de 2010).
 • Lei orgánica 15/1999 , do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD). (BOE do 14 de decembro).

 

TRANSPARENCIA E REUTILIZACIÓN DA INFORMACIÓN

 • Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso a información e bo goberno (BOE do 10 de decembro).
 • Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG do 15 de febreiro).
 • Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público (BOE do 17 de novembro), modificada pola Lei 18/2015, de 9 de xullo (BOE do 10 de xullo).
 • Regulamento de transparencia e acceso á información pública da Universidade de Vigo (aprobado na sesión do Consello de Goberno do 09/10/017).
   

Normativa de referencia:

 • Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal.


Xurisprudencia en transparencia

 

CONTRATO-PROGRAMA CENTROS

 

CARTA DE SERVIZOS

 

QUEIXAS, SUXESTIÓNS E PARABÉNS

 • Estatutos da Uvigo (artigos 51 e 81)

Normativa de referencia:

 • RD 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mejora da calidade na Administración Xeral do Estado (artigos 14 a 19).
 • Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía de calidade dos servizos públicos e da boa administración (artigos 14 a 16).
 • Decreto 129/2016, de 15 de setembro, polo que se regula a atención á cidadanía no sector público autonómico de Galicia (artigos 14 a 23).

Normas e estándares de calidade:

 

CALIDADE NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal