Obxectivos do Servizo

 • Controla a legalidade dos actos económicos e administrativos no ámbito da Universidade de Vigo.
 • Actúa asesorando os órganos directivos sobre o contido da legalidade orzamentaria das actuacións que realizan na súa propia actividade ou cara a terceiros.
 • Verifica a correcta utilización e aplicación dos fondos da universidade aos fins previstos, polo acordo dos seus órganos directivos e actuando sobre a normativa legal.
 • Comproba que os actos, operacións e procedementos da xestión económico-universitaria se desenvolvan de conformidade coa normativa legal
 • Garante que os procedementos aplicados son os correctamente legais.
 • Informa dos convenios subscritos pola Universidade de Vigo que teñan contido económico.
 • Informa os expedientes de contratación que realiza a Universidade nos seus aspectos económicos, legais e orzamentarios.
 • Conforma a ordenación dos pagamentos.
 • Informa e coordina sobre procedementos de xestión, tramitación e control de forma permanente aos diversos centros de gastos.
 • Elabora os informes que lle son requiridos, a través da Xerencia, polos órganos competentes.
 • Participa cos restantes servizos económicos e a Xerencia na preparación e coordinación xeral das actividades económicas.
 • Fiscaliza os expedientes de gasto en cumprimento das condicións establecidas na normativa nacional, autonómica e universitaria.
 • Comproba e fiscaliza os aspectos legais e materiais das devolucións das taxas.
 • Realiza o seguimento e comprobación dos expedientes de contratación das obras, subministracións e servizos.
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal