tecnologia

 

 

 

 

 

 

 

Persoal Académico

Descrición do profesorado

O profesorado que imparte docencia no mestrado ten unha ampla experiencia docente ou investigadora demostrable nos seus respectivos sectores.

Para a impartición do Mestrado en Mecatrónica da Universidad de Vigo cóntase con 27 profesores, todos eles adscritos á Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de Vigo, a maioría doctores con vinculación permanente á mesma, que manifestaron o seu interese para impartir materias neste mestrado. Ditos profesores encádranse nas cinco Áreas de Coñecemento que comparten a docencia no mestrado: Enxeñería Mecánica, Enxeñería de Sistemas e Automática, Tecnoloxía Electrónica, Enxeñería de Procesos de Fabricación e Ciencia de Materiais. Pola sua actividade docente e investigadora así como pola sua ampla participación en proxectos con empresas, aglutinan experiencia e capacidade contrastada para impartir asignaturas relacionadas ca mecatrónica.

Asimesmo, o título conta coa colaboración en forma de clases de aula e/ou prácticas, dun grupo multidisciplinar de 5 profesionais, con experiencia profesional en industrias do sector, experiencia diferente á investigadora ou académica. Estes serán responsables, como máximo, da impartición do 25% dos créditos ECTS de cada materia da titulación.

Para máis información pode consultarse o directorio de usuarios de correo electrónico e de telefonía da Universidade de Vigo.

Nome
Departamento
Enderezo electrónico
Asignaturas
Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Selección de Materiais para Maquinaria/V04M093V01213
Departamento de Deseño na Enxeñaría
Simulación de sistemas mecatrónicos/V04M093V01112
Enxeñaría de sistemas e automática
Prácticas Externas/V04M093V01214; Programación Avanzada de Autómatas/V04M093V01109;Maquinaria Intelixente: Concepto E-machine/V04M093208;Traballo Fin de Máster/V04M093V01215
Enxeñaría de sistemas e automática
Programación de Sistemas Embebidos/V04M093V01110
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Deseño de Elementos Mecánicos/V04M093V01105;
Deseño na Enxeñaría
Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM/V04M093V01206; Deseño de Superficies Asistido por Computador/V04M093V01204
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Técnicas Especiais de Mallado/V04M093V01114;Simulación Dinámica MBS de Sistemas/V04M093210
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Comunicacións Industriais/V04M093V01104
Tecnoloxía electrónica
Electrónica de Potencia para Maquinaria/V04M093V01205
Tecnoloxía electrónica
Aplicación dos Microcontroladores e Dispositivos Lóxicos Programables en Mecatrónica/V04M093V01201
Enxeñaría de sistemas e automática
Enxeñaría de Control Aplicada/V04M093V01106
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Aplicacións Avanzadas de Lubricación e Lubricantes/V04M093V01103; Prácticas Externas/V04M093214
Enxeñaría de sistemas e automática
Automatización de Maquinaria/V04M093V01202; Maquinaria Intelixente: Concepto E-machine/V04M093V01208; Programación Avanzada de Autómatas/V04M093V01109; Introducción ao Control de Eixos/V04M093107; Control Multieixo Sincronizado;Comunicacións industriais/V04M093V01104; Seguridade nas Máquinas/V04M093209
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos/V04M093V01101; Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos/V04M093V01102;
Dpto. Externo
Modelado de Sistemas Mecánicos e Industrialización do Deseño/V04M093V01108
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Comunicaciones industriales/V04M093V01104
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Técnicas de Análise para a Aplicación en Máquinas e Optimización de Sistemas Mecatrónicos/V04M093V01212;Simulación Dinámica MBS de Sistemas/V04-M093210
Tecnoloxía electrónica
Electrónica de Potencia para Maquinaria/V04M093V01205
Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Selección de Materiais para Maquinaria/V04M093V01213
Enxeñaría eléctrica
Sensores e actuadores para maquinaria/V04M093V01111
Dpto. Externo
Deseño de Superficies Asistido por Computador/V04M093V01204
Enxeñaría de sistemas e automática
Simulación de Sistemas Mecatrónicos/V04M093V01112;Sensores e actuadores para maquinaria/V04M093V01111;Sistemas Robotizados/V04M093V01211;Prácticas Externas/V04-M093214;Traballo Fin de Máster/V04-M093215
Deseño na enxeñaría
Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM/V04M093V01206
Deseño na enxeñaría
Xestión do Ciclo de Vida do Produto: PLM/PDM/V04M093V01206
Dpto. Externo
Comunicacións Industriais/V04M093V01104
Tecnoloxía electrónica
Aplicación dos Microcontroladores e Dispositivos Lóxicos Programables en Mecatrónica/V04M093V01201
Enxeñaría de sistemas e automática
Enxeñaría de Sistemas para o Desenvolvemento de Maquinaria/V04M093V01207
Dpto. Externo
Sensores e actuadores para maquinaria/V04M093V01111; Introducción ao control de eixos/V04M093V01107; Control Multieixo sincronizado/V04M093V01203; Seguridade nas máquinas/V04M093V01209;
Enxeñaría de sistemas e automática
Sistemas Robotizados/V04M093V01211
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Modelado de Sistemas Mecánicos e Industrialización do Deseño/V04M093V01108
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Sensores e actuadores para maquinaria/V04M093V01111
Dpto. Externo
Análise Plástica polo Método dos Elementos Finitos/V04M093V01102;Análise Elástica polo Método dos Elementos Finitos/V04M093101
 

Servizos administrativos

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal