Programa de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións pola Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Información administrativa

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Coordinación do título

Manuel García Sánchez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

    • Yasser Hosny Hussein Elgeddawy

      Nome: Contribucións a contornos de ensino persoal
      Data de lectura:
      Directores:

      Martín Llamas Nistal, Fernando Ariel Mikic Fonte

    • Luis Fernando Guerrero Vasquez

      Nome: Contribucións para o uso de axentes virtuais para estimular a interacción social en nenos con ASD.
      Data de lectura:
      Directores:

      Martín López Nores, Jack Fernando Bravo Torres

    • MennaAllah Maged Moustafa Kamel

      Nome: De Data Social a Recomendacións Personalizadas: Un Enfoque Semántico
      Data de lectura:
      Directores:

      Alberto Gil Solla, Manuel Ramos Cabrer

    • David Álvarez Outerelo

      Nome: Deseño e caracterización dun transmisor de distribución de claves cuánticas de variable continua en fosfuro de indio cunha antena de radiofrecuencia
      Data de lectura:
      Directores:

      Manuel García Sánchez, Ana Vazquez Alejos, Francisco Javier Díaz Otero

    • Pablo Fondo Ferreiro

      Nome: Arquitectura SDN para a creación de redes celulares e móbiles simples e flexibles.
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Felipe José Gil Castiñeira

    • Isabel Expósito Pérez

      Nome: Análise e caracterización de compoñentes de incerteza na medida de sinais e parámetros radioeléctricos.
      Data de lectura:
      Directores:

      Manuel García Sánchez, Íñigo Cuiñas Gómez

    • Vipindev Adat Vasudevan

      Nome: Codificación de Rede Segura para as redes sen fíos de próxima xeración
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Felipe José Gil Castiñeira, Ilias Politis

    • Tomás Ramírez Parracho

      Nome: Novos esquemas de procesado Multibeam para satélites de alta capacidade
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Carlos Mosquera Nartallo

    • Rana Alaaeldeen Ahmed Ibrahim

      Nome: Recomendación web persoalizada baseada en evolución da ontoloxía e
      aprendizaxe automática
      Data de lectura:
      Directores:

      Manuel Fernández Veiga, Mariam Gawich

    • Artur Costa Pazo

      Nome: Detección de ataques de presentación en sistema de recoñecemento facial en dispositivos móbiles.
      Data de lectura:
      Directores:

      José Luis Alba Castro, Esteban Vázquez Fernández

    • Manar Mohamed Hafez Mahmoud

      Nome: Recomendacións eficaces e eficientes para comercio eletrónico baseada en técnicas de análise de datos
      Data de lectura:
      Directores:

      Rebeca Pilar Díaz Redondo, Ana Fernández Vilas

    • Mohamed Soliman Mohamed Nor Halawa

      Nome: Detección de anomalías de rendimiento en HPC
      Data de lectura:
      Directores:

      Rebeca Pilar Díaz Redondo, Ana Fernández Vilas

    • Hicham Klaina

      Nome: Propagación, caracterización e medidas de radio frecuencia para redes de sensores de antena aplicadas á agricultura intelixente
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Ana Vazquez Alejos, Otman Aghzout

    • Javier Bernardo Cabrera Mejía

      Nome: Redución das perdas de enerxía nas redes eléctricas intelixentes aplicando o Teoría cooperativa de xogos
      Data de lectura:
      Directores:

      Manuel Fernández Veiga

    • Abdullah Rady Ewies Daif

      Nome: Contribucións recomendacións semántica baseada e tecnoloxías de visualización para desenvolver e curador experiencias patrimonio cultural
      Data de lectura:
      Directores:

      Martín Llamas Nistal, Martín López Nores, Yolanda Blanco Fernández

    • Silvia García Méndez

      Nome: Aportación á Xeración de Linguaxe Natural para español
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Enrique Costa Montenegro, Milagros Fernández Gavilanes

    • Elías Fernández Domingos

      Nome: Coordinando a humanos e axentes en escenarios de risco colectivo
      Data de lectura:
      Directores:

      Juan Carlos Burguillo Rial, Tom Lenaerts

    • Mina Namaziesfanjani

      Nome: Procesamento Seguro do Sinal para Protección de Privacidade Xenómica
      Data de lectura:
      Directores:

      Fernando Pérez González, Ayday Erman

    • Ghofrane El Haj Ahmed

      Nome: Contribución ás arquitecturas de aceleración de edge computing con dispositivos de propósito xeral
      Data de lectura:
      Directores:

      Carlos Mosquera Nartallo, Felipe José Gil Castiñeira, Enrique Costa Montenegro

    • Héctor Cerezo Costas

      Nome: Contribución á investigación de novos modelos de extracción do coñecemento sobre sistemas Bigdata.
      Data de lectura:
      Directores:

      Francisco Javier González Castaño

    • Damián González Figueroa

      Nome: Síntese de sinais vibratorios multiaxiais non Gaussianos e estacionarios
      Data de lectura:
      Directores:

      Roberto López Valcarce

    • David Santos Domínguez

      Nome: Metodoloxías de mapeo de ruido submarino en augas someras
      Data de lectura:
      Directores:

      María Soledad Torres Guijarro

    • Mateo Ramos Merino

      Nome: Contribucións ao ámbito da trazabilidade en contextos con monitorización non exhaustiva mediante o enriquecemento dos modelos de proceso
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Luis Modesto Álvarez Sabucedo, Juan Manuel Santos Gago

    • Maria Isabel de Castro Lopes Martins Pinto Ferreira

      Nome: Contribucións á segmentación de obxectos en movemento en secuencias de vídeo
      Data de lectura:
      Directores:

      José Luis Alba Castro, Luis Côrte-Real

    • Anxo Tato Arias

      Nome: Técnicas de adaptación de enlace para as futuras comunicacións terrestres e por satélite
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Carlos Mosquera Nartallo

    • Tamara Álvarez López

      Nome: Análise de Opinión en Redes Sociais a través de Técnicas de Procesamento da Linguaxe Natural
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Enrique Costa Montenegro, Milagros Fernández Gavilanes

    • María del Rocío Moure Fernández

      Nome: Melloras na Extracción e Robustez de Modelos Comportamentais de Admitancias para o seu uso no Deseño CAD de Circuítos Non Lineais de Microondas
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Mónica Fernández Barciela, Paul Juan Tasker

    • Alberto Pedrouzo Ulloa

      Nome: Criptosistemas homomórficos baseados en celosías para procesamento seguro de sinal
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Fernando Pérez González, Juan Ramón Troncoso Pastoriza

    • Saber Mhiri

      Nome: Algoritmos para a optimización da asignación de puntos de acceso en redes de acceso sen fíos controladas por SDN
      Data de lectura:
      Directores:

      Francisco Javier González Castaño, Cristina López Bravo

    • Roberto Agustín García Vélez

      Nome: Contribucións á xestión do coñecemento no campo da educación superior a través de técnicas de Intelixencia Artificial
      Data de lectura:
      Directores:

      Martín López Nores, José Juan Pazos Arias

    • Omar Gustavo Bravo Quezada

      Nome: Aplicación das tecnoloxías da web semántica para mellorar o ensino da historia e do patrimonio cultural a través de narrativas transversais.
      Data de lectura:
      Directores:

      Yolanda Blanco Fernández, Manuel Ramos Cabrer

    • Simón Oya Díez

      Nome: Tratamento do Sinal Aplicado a Servizos de Privacidade
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Fernando Pérez González, Carmela Troncoso

    • Ahmed Tarek Abdelfattah Mohamed Dahroug

      Nome: Contribución ó uso de tecnoloxías de Web Semántica para promover a reflexión e a curiosidade situacional en experiencias de Patrimonio Cultural
      Data de lectura:
      Directores:

      Martín López Nores, José Juan Pazos Arias

    • Sheila Lucero Sánchez López

      Nome: Aplicación de técnicas de Learning Analytics en entornos blended-learning para ensino universitario
      Data de lectura:
      Directores:

      Rebeca Pilar Díaz Redondo, Ana Fernández Vilas

    • María del Carmen Magariños Iglesias

      Nome: Personalización de voz e desidentificación de locutor en sistemas de procesamento de voz
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Eduardo Rodríguez Banga, Daniel Erro Eslava

    • Mariem Hmila

      Nome: Xestión de interferencias en la Comunicación demultidifusión dispositivo a dispositivo en redes 5G
      Data de lectura:
      Directores:

      Manuel Fernández Veiga, Miguel Rodríguez Pérez

    • Francisco de Arriba Pérez

      Nome: Aplicación de wearables de pulseira en contornas educativas para a caracterización do sono e do estrés
      Data de lectura:
      Directores:

      Juan Manuel Santos Gago, Manuel Caeiro Rodríguez

    • Sonia María Valladares Rodríguez

      Nome: DETECCIÓN PRECOZ DO DETERIORO COGNITIVO MEDIANTE TÉCNICAS DE GAMIFICACIÓN, APRENDIZAXE MÁQUINA E FERRAMENTAS TIC
      Data de lectura:
      Directores:

      Luis Eulogio Anido Rifón, Manuel José Fernández Iglesias

    • Fátima Castro Jul

      Nome: Explotación da colaboración en proximidade en sistemas móbiles sensibles ao contexto
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Rebeca Pilar Díaz Redondo, Ana Fernández Vilas

    • José Víctor Saiáns Vázquez

      Nome: Contribución ós mecanismos de virtualización e enrutado para aplicacións de condución autónoma en redes ad-hoc móbiles e vehiculares.
      Data de lectura:
      Directores:

      Martín López Nores, Yolanda Blanco Fernández

    • Miran Borić

      Nome: Interest-based systems for infrastructure-less dense-communication scenarios
      Data de lectura:
      Directores:

      Ana Fernández Vilas, Rebeca Pilar Díaz Redondo

    • Fátima Manuela da Silva Leal

      Nome: Recomendação de Recursos Turísticos Suportados por Crowdsourcing
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Juan Carlos Burguillo Rial, Maria Benedita Campos Neves Malheiro

    • Esteban Fernando Ordóñez Morales

      Nome: Mecanismos de aumentación móbil baseados en nubes esporádicas de computación para despregar e soportar servizos en redes vehiculares ad-hoc.
      Data de lectura:
      Directores:

      Yolanda Blanco Fernández, Martín López Nores

    • Rubén Nocelo López

      Nome: Estimación da refractividade atmosférica a patir de datos dun radar meterolóxico
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      María Verónica Santalla del Río

    • Juan García Rois

      Nome: Políticas de Control Óptimas con QoS e Virtualización de Infraestructura para Redes Celulares de Onda Milimétrica
      Data de lectura:
      Directores:

      Juan Carlos Burguillo Rial, Francisco Javier González Castaño, Beatriz Lorenzo Veiga

    • Nuno Ricardo Cordeiro Leonor

      Nome: Modelo 3D xenérico dobremente selectivo para vexetación, usando dispersorespuntuais
      Data de lectura:
      Directores:

      Manuel García Sánchez, Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha

    • Hector Rieiro Tomé

      Nome: Estudo da visión temporal e a regulación do fluxo sanguíneo
      Data de lectura:
      Directores:

      José Luis Alba Castro

    • Marcos Antonio Mouriño García

      Nome: Clasificación plurilingüe de documentos utilizando machine learning e a Wikipedia
      Data de lectura:
      Directores:

      Luis Eulogio Anido Rifón, Roberto Pérez Rodríguez

    • Edgar Lemos Cid

      Nome: Caracterización da canle LMS e H-SATCOM nas bandas X e Ku.
      Data de lectura:
      Directores:

      Ana Vazquez Alejos, Manuel García Sánchez

    • Azzeddin Naghar

      Nome: Desenvolvemento de técnicas melloradas para o deseño de antenas e filtros planares compactos UWB e multibanda con mellora de prestacións.
      Data de lectura:
      Tese con mención internacional
      Directores:

      Ana Vazquez Alejos, Otman Aghzout

    • Kais Dai

      Nome: Minería redes sociais e análise no contexto do mercado do emprego
      Data de lectura:
      Directores:

      Ana Fernández Vilas, Rebeca Pilar Díaz Redondo

    • Mohamed Ben Khalifa

      Nome: A multitude como sensor: aplicacións en ciudades intelixentes
      Data de lectura:
      Directores:

      Rebeca Pilar Díaz Redondo, Ana Fernández Vilas

    • Vladimir Espartaco Robles Bykbaev

      Nome: Contribución ós modelos de soporte pedagóxico baseados en TIC e sistemas intelixentes como ferramentas de apoio á educación especial e terapia da fala.
      Data de lectura:
      Directores:

      Jorge García Duque, Martín López Nores

    • Diego Alberto Godoy

      Nome: Contribucións ao proxecto de plataformas de xestión e simulación de WSN como soporte a Internet do futuro e Ambientes Intelixentes
      Data de lectura:
      Directores:

      Rebeca Pilar Díaz Redondo, Eduardo Omar Sosa

    • David Chaves Diéguez

      Nome: Challenged networking e toma de decisións en contornas dinámicas
      Data de lectura:
      Directores:

      Felipe José Gil Castiñeira, Javier Vales Alonso

    • José Manuel Pidre Mosquera

      Nome: Contribución ao deseño dos radares metereolóxicos polarimétricos
      Data de lectura:
      Directores:

      María Verónica Santalla del Río, María Vera Isasa

    Descrición

    DocTIC é o programa de doutoramento promovido pola Escola de Enxeñería de de Telecomunicación e o centro de investigación AtlantTIC. Ten o obxectivo de formar aos mellores profesionais e investigadores no ámbito das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, xerar investigación de calidade e impacto internacional, e proporcionar á industria profesionais con coñecementos avanzados que lles permitan mellorar a súa competitividade a escala global.
    DocTIC xorde da proposta de dez grupos de investigación de AtlantTIC e supón a fusión dos anteriores programas de Teoría do Sinal e Comunicacións (TSC) e Enxeñería Telemática (ET) ambos con Mención de Excelencia do Ministerio de Educación español.

    Ano comezo impartición: 2013
    Data publicación no DOG:
    Data publicación no BOE:
    Prazas de novo ingreso: 30

    • Comunicacións ópticas
    • Teledetección e radio navegación
    • Comunicación Radio
    • Procesado do sinal
    • Comunicacións digitais
    • Electrónica de comunicacións
    • Bioenxeñería
    • Redes de datos
    • Arquitecturas e servicios telemáticos

    Aplicacións Telemáticas Avanzadas

    Busca de Información en Internet e Web Semántica

    Redes Sociais e Web 2.0

    Tratamento de Sinal en Comunicacións

    Comunicacións Dixitais Avanzadas

    Comunicacións Multimedia

    Radio

    Tecnoloxías de Rede

    Tecnoloxías de Aplicación

    Comunicacións Ópticas

    Antenas

    Laboratorio de Radio

    Enxeñaría de Internet

    Redes sen Fíos e Computación Ubicua

    Enxeñaría Web

    Procesado de Sinal en Sistemas Audiovisuais

    Sistemas Avanzados de Comunicación

    Procesado Estatístico do Sinal

    A Enxeñaría de Telecomunicación na Sociedade da Información

    Dirección de Proxectos de Telecomunicación

    Análise de Datos

    Redes Sociais e Económicas

    Redes Sociais e Económicas

    Electrónica e fotónica para comunicacións

    Deseño de circuítos de microondas e ondas milimétricas e CAD

    Seguridade da Información

    Seguridade en dispositivos móbiles

    Seguridade ubicua

    Ciberseguridade en contornas industriais

    O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

    Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

    A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.