Programa de Doutoramento en Turismo

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Información administrativa

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Coordinación do título

José Antonio Fraiz Brea

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 10

  • Planificación e xestión de destinos turísticos, turismo e sociedade
  • Análise económica do sector turístico
  • Xestión e innovación en organizacións turísticas
  • Turismo e patrimonio
  • Intelixencia no ámbito turístico. TICs e análise de datos

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.