Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Equipo de goberno

Decano/a

Elena Rivo López

Secretario/a de Facultade

María Beatriz González Sánchez

Vicedecano/a

Elena De Prada Creo
Francisco Javier Sánchez Sellero
Mónica Villanueva Villar
Miguel Enrique Rodríguez Méndez

Localización

Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Código do centro

104