máquina?

Transferencia do coñecemento

Poñemos ao servizo da sociedade todo o noso potencial científico e tecnolóxico, equipos, infraestruturas e todos os nosos recursos de I+D

A Oficina de I+D ten como misión levar a cabo labores de transferencia das capacidades e resultados de I+D+i ao contorno socioeconómico destinados ao persoal docente e investigador (PDI), empresas e outras entidades externas.

 

Servizos prestados

  • Débese indicar, promover e actualizar a oferta das capacidades e resultados de I+D+i e servizos
  • Cómpre organizar, realizar e participar en representación da Universidade de Vigo nas actividades de difusión e promoción de I+D+i que fomenten a transferencia de oferta de I+D+i e de resultados
  • O servizo orientará o persoal investigador en contratos e proxectos colaborativos de I+D
  • Cómpre aconsellar e apoiar o PDI na protección e valorización de resultados de I+D 
  • O servizo asesorará e apoiará na explotación dos resultados de I+D, tanto a través de licenzas como de empresas baseadas no coñecemento
  • Cómpre orientar na elaboración de plans de promoción e explotación dos grupos de investigación que o soliciten
  • O servizo apoiará os acordos que acompañen o labor de transferencia (acordos de confidencialidade, acordos de transferencia de material…)

 

Podes consultar aquí a carta de servizos da oficina, na que se recollen os seus obxectivos, servizos prestados e compromisos de calidade.

BIOSPAIN 2018

A Universidade de Vigo vai estar presente en BIOSPAIN 2018 (www.biospain2018.org), que terá lugar en Sevilla os vindeiros 25-27 de setembro de 2018. Compartiremos stand coas universidades galegas, a Axencia Galega de Innovación, o Cluster Bioga, o Cluster de Saúde de Galicia e ACIS, que integran a delegación conxunta que representará a Galicia.

Contacto: 

 

Os contidos desta páxina xestiónaos