Francisco Sánchez Pons

Externo

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V06 M120106 A industria do automóvil OB 8
V04M120V06 M120219 Sistemas eléctricos e electrónicos OB 7
V04M120V06 M120220 O vehículo autónomo e conectado OB 9
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 5
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 3
V04M120V06 M120106 A industria do automóvil OB 8
V04M120V05 M120216 Traballo Fin de Máster (Especialidade en Tecnoloxías) OP 0.0
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V05 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OP 4
V04M120V05 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OP 11
V04M120V06 M120220 O vehículo autónomo e conectado OB 9
V04M120V06 M120219 Sistemas eléctricos e electrónicos OB 7
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120216 Traballo Fin de Máster (Especialidade en Tecnoloxías) OP 0.0
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 3
V04M120V05 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OP 11
V04M120V05 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OP 4
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 5
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 5
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 3
V04M120V05 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OP 4
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V05 M120216 Traballo Fin de Máster (Especialidade en Tecnoloxías) OP 0.0
V04M120V05 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OP 12
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120216 Traballo Fin de Máster (Especialidade en Tecnoloxías) OP 0.0
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 3
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V05 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OP 4
V04M120V05 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OP 12
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 5
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M115V01 M115103 Enerxía da Xeotermia, a Tecnoloxía do Hidróxeno e outras Tecnoloxías de Aproveitamento de Recursos Naturais OB 5
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 7
V04M120V05 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V05 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OP 4
V04M120V05 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OP 10
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 3
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V02 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M115V01 M115103 Enerxía da Xeotermia, a Tecnoloxía do Hidróxeno e outras Tecnoloxías de Aproveitamento de Recursos Naturais OB 6
V04M120V01 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OB 3
V04M120V01 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OB 5
V04M120V01 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OB 12
V04M120V02 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 7
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M115V01 M115103 Enerxía da Xeotermia, a Tecnoloxía do Hidróxeno e outras Tecnoloxías de Aproveitamento de Recursos Naturais OB 10
V04M120V02 M120214 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M120V02 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 9
V04M120V01 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OB 3
V04M120V01 M120206 Ensaios e Tendencias Futuras OB 5
V04M120V01 M120205 Sistemas Eléctricos e Electrónicos OB 12

  2020/2021

  Predesenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento Premium. Deseño dos diferentes sistemas de dinámica do vehículo. Package. Deseño e cálculo de sistemas de freada. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenvolvemento dun superdeportivo bipraza eléctrico dirixido ó segmento Premium. Deseño da estrutura xeral do vehículo e selección dos materiais. Deseño das portas e do mecanismo de apertura. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dun superdeportivo eléctrico biplaza dirixido ao segmento premium. Deseño arquitectura EE do vehículo: Deseño e implementación dunha aplicación que permita a interacción do usuario coa consola central mediante control xestual. - ...
  Predesenvolvemento dun superdeportivo eléctrico bipraza dirixido ao segmento Premium. Deseño da estrutura xeral do vehículo e selección de materiais. Torsión, flexión e análise modal da estrutura vehicular. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dun vehículo do segmento C híbrido enchufable con range extender. Sistemas eléctricos e electrónicos (G5). Ciberseguridade aplicada ó vehículo actual. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Deseño exterior, interior, package e realización de maqueta a escala. Titulo Grupal-Deseño e Acabados. Titulo Persoal-Deseño de faros dianteiros - Traballo Fin de ...
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Deseño exterior, interior, package e realización de maqueta a escala. Deseño do cadro de mandos (Funcionalidade, iluminación e HMI). Deseño experiencia de usuario. - T...
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento premium. Dinámica vehicular e sistemas de unión ao chan ( G4). Deseño dos compoñentes dun sistema de dirección. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Definición global do sistema motopropulsor. Package. Sistemas de refrixeración para baterías dun Vehículo Eléctrico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Definición global do sistema motopropulsor. Package. Tecnoloxía de baterías - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dun superdeportivo biplaza eléctrico dirixido ao segmento Premium. Deseño arquitectura EE do vehículo. Sistema de climatización e confort térmico do usuario. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenvolvemento previo dun vehículo híbrido enchufable do segmento C con extensor de gama. Estrutura e carrozaría (G2). Deseño e análise inicial da carrocería autoportante - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Definición de vehículo de segmento C híbrido enchufable con range estender. Estilo exterior, estilo interior, package e conceptos. Acabados interiores e exteriores ( G1). Deseño de HMI e mandos interiores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenvolvemento dun vehículo do segmento c híbrido enchufable con range extender. Estructura e carroceria (G2). Simulacion dos ensaios de torsión, flexón e modos propios da carrocería. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento de vehículos do segmento C híbrido enchufable con extensión de rango. Estilo exterior, estilo interior, paquete e conceptos. Acabados interiores e exteriores (G1). Deseño, desenvolvemento e modelaxe de iluminación exterior e pneu...
  Predesarrollo dun vehículo de segmento c híbrido enchufable con range estender. Sistema motopropulsor. Estudo e dimensionamiento do pack de baterias. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenrolo de vehículo híbrido de segmento C enchufable con range extender. Dinámica do vehículo (G4). Análise de novas tecnoloxías en neumáticos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenrolo de vehículo de segmento C híbrido enchufable con range extender. Estilo exterior, estilo interior, package e conceptos. Acabados interiores e exteriores (G1). Deseño dos retrovisores exteriores con cámara. - Traballo Fin de Máster RD 13...
  Predesenrolo dunha Plataforma Eléctrica para flotas urbanas e periurbandas. Estructura e Carrocería (G2). Estudio dinámico de abrintes de vehículo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento de vehículos do segmento C híbrido enchufable con extensión de rango. Dinámica do vehículo (G4). estudo e simulación do sistema de suspensión nun vehículo eléctrico prototipo cunha autonomía estendida. - Traballo Fin de Máster RD...
  Predesarrollo de vehículo de segmento C híbrido enchufable con range estender. Dinámica vehicular e sistemas de unión ao chan ( G4). Implementación do sistema Steer- by- wire na dirección. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo de vehículo de segmento C híbrido enchufable con range estender. G3. Sistema motopropulsor. Estimación das prestacións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre desenvolvemento de vehículo de segmento C híbrido enchufable con range extender. Estrutura e Carrocería (G2). Definición e modelado de plataforma modular multienerxía. Definición e deseño de estrutura do pack de baterías. - Traballo Fin de Mást...
  Desenvolvemento de vehículo ‘BERLINA 2030’. Plan de produto e benchmarking dos sistemas electrónicos. Implementación dun sistema ‘Drive by wire’ nun vehículo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Predesarrollo dunha plataforma eléctrica para frotas urbanas e periurbanas. Estrutura e Carrocería ( G2). Deseño e dimensionado da estrutura do vehículo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolvemento dunha plataforma eléctrica para flotas urbanas e periurbanas. Deseño e concepto. Package e acabados (G1). Adaptación e deseño interior orientado a transporte de mercadorías e actividades empresariais. - Traballo Fin de Máster RD ...
  Predesenvolvemento dunha plataforma eléctrica para frotas urbanas e periurbanas. Deseño e concepto. Package e acabados (G1). Deseño exterior, modelado e desenvolvemento da maqueta. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo dunha Plataforma Eléctrica para Frotas Urbano e Periurbanas. Motopropulsión e Sistema Dinámico ( G3). Deseño da suspensión dianteira e traseira e análise do sistema empregando o Software CarSim - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pre-desenvolmento dunha plataforma electrica para frotas urbanas e periurbanas. Motopropulsión e Sistema Dinámico (G3) Deseño do sistema de baterías - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesarrollo de unha plataforma eléctrica para flotas urbanas e periurbanas. Motopropulsión e sistemas dinámicos (G3). Estudo e deseño dos sistemas de dirección e freado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predefinição dunha plataforma eléctrica para flotas urbanas e periurbanas. Sistemas eléctricos e electrónicos (G4). Simulación e verificación de funcionalidades para a condución autónoma, controlando o seu comportamento en escenarios definidos - Tra...
  Predesenvolvimento dunha Plataforma Eléctrica para Frotas Urbana e Periurbana. Sistemas eléctricos e electrónicos (G4). Caracterización dunha arquitectura electrónica por dominio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predesenvolvemento dunha Plataforma Eléctrica para Frotas Urbanas e Periurbanas. Sistemas Eléctricos e Electrónicos (G4). Análise de Servizos Cooperativos e a súa Integración no Vehículo para o Estudo e Especificación dun Servizo de Carga e Descarga...