Julio Costas Comesaña

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 26
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 40
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 22
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 13
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 26
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 35
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 46
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M129V01 M129103 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 6.00
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 59.00
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 18.00
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 0.00
V08G210V01 G210902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 0.00
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 37.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 57.00
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 33.00
V08G210V01 G210902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 0.00
V08G081V01 G081702 Dereito mercantil II OB 25.00
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 13.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080403 Dereito mercantil I OB 0.00
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 100.00
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 13
V08G210V01 G210902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 27
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080924 Propiedade industrial e competencia OP 13
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 92.00
V08G210V01 G210902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 28.00
V08M129V01 M129103 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 6.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M129V01 M129103 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 6.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M129V01 M129103 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 6.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M049V01 M049104 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 10.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M049V01 M049104 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 10.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M049V01 M049104 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 4.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M049V01 M049104 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 4.00

2019/2020

Fusións e adquisicións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Réxime xurídico das sociedades anónimas deportivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Réxime xurídico do órgano de administración das sociedades cotizadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A función financeira do capital social: as accións e participacións sen voto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

2018/2019

A sociedade unipersoal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Transmisión dunha liña de negocio intragrupo dende unha perspectiva mercantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
O abuso da posición de dominio nos mercados dixitais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A Xunta Xeral nas sociedades de capital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A nova regulación do dereito de marcas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O transporte colaborativo dende o dereito da competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

O órgano de administración das sociedades cooperativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O órgano de administración das sociedades de capital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os dereitos do socio nas sociedades de capital. Especial mención ao dereito de separación do artigo 348 bis da L.S.C. como dereito da minoría. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Xunta Xeral tras as últimas reformas legais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A responsabilidade dos administradores das sociedades de capital: Os administradores de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A prohibición dos acordos colusorios no dereito da competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acuerdos restrictivos de la competencia de menor importancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

o órgano de administración das cooperativas galegas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O control das axudas a empresas no Dereito Europeo da Competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Control das Concnetracións Económicas dende o Dereito da Competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A impugnación dos acordos sociais nas sociedades de capital. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A loita contra os acordos de cártel a través do programa español de clemencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Acordos restrictivos da competencia de menor importancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Control das Concnetracións Económicas dende o Dereito da Competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007