Julio Costas Comesaña

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 24
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 13
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 26
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 58
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 24
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 33
V08G081V01 G081702 Dereito mercantil II OB 60
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 13
V08G211V01 G211303 Dereito mercantil OB 34
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 26
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081702 Dereito mercantil II OB 40
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 13
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 17
V08G211V01 G211303 Dereito mercantil OB 16
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 26
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 28
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 26
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 22
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 13
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 40
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 35
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 46
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 26
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M129V01 M129103 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 6.00
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 37.00
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 59.00
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 0.00
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 18.00
V08G210V01 G210902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 33.00
V08G210V01 G210902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 0.00
V08G081V01 G081702 Dereito mercantil II OB 25.00
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 13.00
V03G720V01 G720421 Dereito mercantil I OB 57.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G210V01 G210902 Dereito de sociedades e cooperativas OP 27
V08G081V01 G081932 Propiedade industrial e competencia OP 13
V08G080V01 G080403 Dereito mercantil I OB 0.00
V08G081V01 G081502 Dereito mercantil I OB 100.00

  2022/2023

  Formas da convocatoria e celebración da xunta xeral das sociedades de capital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  O reparto dos dereitos televisivos do fútbol dende a perspectiva do Dereito da Competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A aplicación do dereito da competencia ás competicións deportivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Responsabilidade dos administradores nas sociedades de capital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A retribución dos administradores das sociedades de capital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Regulación xurídica da indemnización por danos causados por condutas restrictivas da competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Cooperativas de traballo asociado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A mediación como método de resolución de conflitos en asuntos civís e mercantís - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  A protección xurídica das invencións patentadas a través do caso Thermomix - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Réxime xurídico das patentes farmacéuticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intervención das autoridades reguladoras nas fusións de empresas: CNMV, CNMC e Banco de España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2019/2020

  Fusións e adquisicións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Réxime xurídico das sociedades anónimas deportivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Réxime xurídico do órgano de administración das sociedades cotizadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A función financeira do capital social: as accións e participacións sen voto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2018/2019

  A sociedade unipersoal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A nova regulación do dereito de marcas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Xunta Xeral nas sociedades de capital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O transporte colaborativo dende o dereito da competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O abuso da posición de dominio nos mercados dixitais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Transmisión dunha liña de negocio intragrupo dende unha perspectiva mercantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2017/2018

  A responsabilidade dos administradores das sociedades de capital: Os administradores de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Xunta Xeral tras as últimas reformas legais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os dereitos do socio nas sociedades de capital. Especial mención ao dereito de separación do artigo 348 bis da L.S.C. como dereito da minoría. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O órgano de administración das sociedades cooperativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O órgano de administración das sociedades de capital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Acuerdos restrictivos de la competencia de menor importancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A prohibición dos acordos colusorios no dereito da competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  o órgano de administración das cooperativas galegas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O control das axudas a empresas no Dereito Europeo da Competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Control das Concnetracións Económicas dende o Dereito da Competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A impugnación dos acordos sociais nas sociedades de capital. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A loita contra os acordos de cártel a través do programa español de clemencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  O Control das Concnetracións Económicas dende o Dereito da Competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Acordos restrictivos da competencia de menor importancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007