Manuel Martínez Méndez

Externo

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 48
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 48
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 46
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 46
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 46

2018/2019

Adhesión á dieta mediterránea, actividade física e programas educativos relacionados coa promoción da saúde dun instituto de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise descritivo do estigma cara a persoas con enfermidade mental entre o profesorado. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Descrición dos hábitos alimentarios de estudantes de educación secundaria e de formación profesional no almorzo e merenda de media maña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Percepción dos profesores de educación secundaria, bacharelato e formación profesional sobre o seu coñecemento xeral e a súa capacidade de actuar en problemas de saúde e accidentes na escola. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Patrón de consumo de alcohol en alumnado de Formación profesional da área de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Enfermería Escolar, profesión emerxente. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O síndrome de Burnout en docentes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Detección e intervención en AACC e superdotación en secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Como afrontar o ensino con alumnos cegos ou discapacitados visuais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Científico ou científica, iso importa? Estudo sobre a influenza do factor sexo na percepción científica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Estudo dun Caso IES Luís Seoane. O Uso das TIC (Aula Virtual e Web 2.0) como Recursos Pedagóxicos na Aula de Formación Profesional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sistemas de xestión de aprendizaxe en FP (Moodle) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación das Competencias TIC do Alumnado do IPMP do Atlántico de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Calidade do sono, somnolencia diurna e rendemento académico en estudiantes de formación profesional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
"A formación profesional como método de reinserción sociolaborar para menores infractores" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Hábitos de hixiene bucodental no alumnado de formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Inserción laboral dos titulados en Formación Profesional da familia de Administración e Xestión - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A educación en valores medioambientais nos ciclos formativos da familia agraria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A dramatización como recurso didáctico na aula de FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Medo á morte antes da FCT - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Organización da actividade docente en formación profesional co método GTD - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A influencia das actividades complementarias e extraescolares no rendemento académico e na motivación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Skills: Campionatos de Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta de aplicación do aprendizaxe baseado en problemas (ABP) na planificación de recursos empresariais (ERP) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Inserción Laboral dos/as titulados/as en Mestrado para o profesorado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Efecto do exercicio físico sobre a atención e concentración en 3º e 4º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007