Programa de Doutoramento en Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Carlos Lago Peñas

Campus

Pontevedra

Código RUCT

5601225

Descrición

A actividade física, nas súas dimensións deportiva, educativa e de saúde alcanzou unha presenza destacada na sociedade do século XXI. Ao aumento e mellora do equipamento e das instalacións deportivas nos últimos anos, uníronse maiores orzamentos públicos e privados para a xestión deportiva, incrementándose as cifras de emprego no sector, tanto no exercicio de labores docentes, no desenvolvemento do rendemento deportivo, como na xestión deportiva.
As razóns que xustifican a investigación neste ámbito son: · O crecente grao de sedentarismo que está a contribuír a un aumento da prevalencia de patoloxías crónicas e a unha diminución da calidade de vida na poboación, constituíndo a actividade física unha das principais medidas para paliar os devanditos efectos adversos. · A necesidade constante de actualizar o uso da actividade física e deportiva como ferramenta educativa e de lecer saudable. · A extensión e importancia social do deporte de competición fan necesario un maior coñecemento dos seus antecedentes, os seus aspectos socio-económicos e as súas repercusións sobre o organismo. Por iso, este programa de doutoramento expón como finalidade a formación e especialización nas técnicas de investigación relacionadas co Deporte, a Educación Física e o Exercicio Físico Saudable.
Este Programa de Doutoramento realízase de forma conxunta pola Universidade da Coruña- Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física e a Universidade de Vigo - Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

Ano comezo impartición: 2015
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 15
Prazas de EEES: 15
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 15

 • Rehabilitación na enfermidade de Parkinson
 • Emoción na práctica de deportes na natureza
 • Psicoloxía aplicada ao deporte e ao exercicio físico
 • Análise do pensamento e comportamento do profesor/entrenador e do alumno/deportista
 • Composición corporal e gasto enerxético
 • Comportamiento motor
 • Epidemioloxía da actividade física e a condición física saudable
 • Socorrismo e rescate acuático
 • Análise do rendemento en deportes colectivos
 • Actividade física, entorno urbano e saúde
 • Sistema de neuronas espello
 • Control motor na actividade física, saúde e deporte
 • Análise do rendemento en deportes artísticos
 • Análise do rendemento en deportes artísticos e expresivos
 • Entrenamento neuromuscular en xoves, e en deportes de equipo
 • Biomecánica do movemento humano
 • Innovacións na avaliación de contextos naturais aplicados ao deporte
 • Parámetros de rendemento no entrenamento de resistencia, e aplicacións ao exercicio físico saudable
 • Adaptacións neuromusculares e cardiovasculares no entrenamento de forza
 • Xénero, deporte, actividade física saudable e calidade de vida
 • Medo e patrón motor