Programa de doutoramento en Comunicación

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades
Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Aurora García González

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5600707
 • Rocío Gutiérrez Díaz

  Nome: O plaxio de produtos publicitarios: Análise da protección xudicial e extraxudicial fronte á copia ou imitación no ámbito da publicidade
  Data de lectura:
  Directores:

  María Del Pilar Hortensia García Soidan

 • Joaquín Antonio Vallejo Moreno

  Nome: Narrativa fotográfica da época do terrorismo no Perú: Comparativa da exposición fotográfica "Yuyanapaq. Para lembrar" co Diario de Marka e a revista Caretas. Casos Uchuraccay e Lucanamarca (1983-1986).
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Mercedes Román Portas

 • Rolf Kemmler

  Nome: Os inicios da aprendizaxe e do ensino do alemá en Portugal: os primeiros manuais do ensino do alemá (1863-1926) como reflexo do método gramática e tradución?
  Data de lectura:
  Directores:

  María José Corvo Sánchez

 • Concepción Gómez López

  Nome: O tratamento informativo da pobreza e a exclusión social derivadas da crise en Vigo (2009-2012)
  Data de lectura:
  Directores:

  María Del Pilar Hortensia García Soidan, Julio Antonio Yanes Mesa

 • Cinthya María Cevallos Ludeña

  Nome: Os medios de comunicación ecuatoriana como actores políticos: a vista a partir das teorías de swarming e definición de axenda, no caso de 30S.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Mercedes Román Portas, María Montserrat Doval Avendaño

 • Verónica Crespo Pereira

  Nome: A neurociencia no contexto televisivo europeo: novas metodoloxías no estudo da audiencia e no deseño de contidos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Del Pilar Hortensia García Soidan, VALENTIN ALEJANDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

 • Carmen Máiz Bar

  Nome: Análise da proxección exterior de Galicia como marca territorio. O caso de Estados Unidos.
  Data de lectura:
  Directores:

  Ana Belén Fernández Souto

 • Maria Belém Serra Ribeiro

  Nome: A Comunicación Publicitaria- a relación das estratexias de mensaxe cos referentes culturais
  O caso da publicidade televisiva portuguesa e os seus referentes culturais
  Data de lectura:
  Directores:

  Montserrat María Vázquez Gestal

 • Joana Inês Veiga Guerra da Costa Tavares

  Nome: Urbanismo, Memoria e Comunicación: la cidade do Porto no Cine
  Data de lectura:
  Directores:

  María Mercedes Román Portas

 • Lorena Arévalo Iglesias

  Nome: Arte urbana e comunicación local. Apropiación de discursos visuais para o cambio en Galicia e Norte de Portugal (2008-2016)
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Daniel Martí Pellón

 • Marta González Peláez

  Nome: A gastronomía como fenómeno de comunicación e de relación social. Aproximación histórica e estado actual.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Mercedes Román Portas, Luis Fernando Ramos Fernández

 • Luciana Gomes De Oliveira

  Nome: Estratexias de contidos de medios de comunicación social en Institucións Politécnicas de Ensino superior público: un modelo editorial e analítico para monitorización do sector
  Data de lectura:
  Directores:

  Ana Belén Fernández Souto, Álvaro Reis Figueira

 • Alba López Bolás

  Nome: A participación cidadá nos formatos televisivos de debate. Estudo do programa galego Vía V (2010-2015).
  Data de lectura:
  Directores:

  María Mercedes Román Portas

 • Luís Xabier Martínez Rolán

  Nome: Comunicación política e intoxicación en redes sociais. Análise de caso das eleccións municipais 2015 en Galicia en Twitter
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Daniel Martí Pellón

 • Julinda Molares Cardoso

  Nome: A IMAXE DO INDIVIDUO COMO ELEMENTO COMUNICADOR DENTRO DO PERSOAL BRANDING.
  Desenvolvemento dun método baseado na análise de catro variables para o branding self-cheking
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Aurora García González

 • Ines Alexandra Barbosa Veiga Pereira Beira Correia

  Nome: O marketing de ONGs - a relación entre non voluntarios e organizacións e intención futura de vir a ser voluntario .
  Data de lectura:
  Directores:

  Aurora García González

 • Vicente Badenes Plá

  Nome: O brand placement, elemento configurador da metamarca James Bond
  Data de lectura:
  Directores:

  Aurora García González

 • Maria Antónia Gonçalves Rodrigues

  Nome: O relacionamento entre clientes e prestadores de serviços relacionados com as actividades de Marketing: estudo empírico realizado em Portugal
  La relación entre clientes e provedores de servizos relacionados com las activi
  Data de lectura:
  Directores:

  Aurora García González

Descrición

Este Programa de Doutoramento, de carácter interdisciplinar, pretende formar especialistas nas diferentes áreas da comunicación humana, entendida nun sentido alargado e en todas as súas dimensións. Con ese obxectivo, está organizado en sete liñas de investigación: Comunicación Organizacional e Relacións Públicas; Comunicación virtual, ciberxornalismo e tecnoloxías da tradución; Literatura, lingüística e tradución; Socioloxías da tradución e da comunicación; Teoría e historia da comunicación; Comunicación de servizo público; Tradución multimedia e Tradución e comunicación especializadas. Forman parte do mesmo profesores da Facultade de Ciencias Sociais e Comunicación e da Faculdade de Filoloxía e Tradución (Universidade de Vigo), así como profesores das universidade de São Paulo, University of Roehampton e University College de Londres.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 20

 • Comunicación virtual, ciberperiodismo e tecnoloxías de tradución
 • Tradución e comunicación especializada
 • Tradución multimedia
 • Literatura, lingüística y tradución
 • Sociologías da tradución e a comunicación; aproximaciones cualitativas e técnicas de análise cuantitativa
 • Teoría e historia da comunicación. Comunicación de servizo público
 • Comunicación organizacional e relacións públicas

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.