Programa de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas

Área de coñecemento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

José Durany Castrillo

Campus

Vigo

Código RUCT

5600847
  • Manuel Pájaro Diéguez

    Data de lectura:
    Tese con mención internacional

Descrición

Fomentar a investigación no ámbito da Matemática Aplicada, cunha vertente maioritaria cara a resolución de problemas de interese relacionados coa Enxeñaría, coas Finanzas, coas Ciencias da Saúde, co Medio Ambiente, e en xeral coas Ciencias Aplicadas, susceptibles de ser formulados matemáticamente e que permitan a colaboración co mundo empresarial e industrial, fomentando a transferencia de coñecemento matemático cara á industria.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 7
Prazas de EEES: 7
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 7

  • Análise Matemático e Resolución Numérica de Ecuacións en Derivadas Parciais (EDP) e de Ecuacións Diferenciais Ordinarias (EDO)
  • Modelado, análise, simulación numérica de problemas en ciencias aplicadas e enxeñería
  • Modelado, análise e simulación numérica de problemas industriais e empresariais