Claudia Valeria Alonso Moreno

Investigador/a Programa Margarita Salas

Docencia

    2021/2022

    O matrimonio na cultura clásica. O exemplo de Grecia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007