Jaime Aneiros Pereira

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
V08G211V01 G211702 Dereito financeiro e tributario II OB 57
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
V08G081V01 G081944 Réxime fiscal da empresa OP 23
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211702 Dereito financeiro e tributario II OB 38
V08G211V01 G211908 Práctica Fiscal OP 27.00
V08G211V01 G211504 Dereito financeiro e tributario I OB 76.00
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
V08G210V01 G210702 Dereito financeiro e tributario OB 0.00
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8.00
V08M129V01 M129107 Procedementos Tributarios OB 5.00
V08M129V01 M129204 Prácticas Externas OB 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8.00
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
V08G210V01 G210702 Dereito financeiro e tributario OB 147.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8.00
V08M129V01 M129204 Prácticas Externas OB 0.00
V08G210V01 G210702 Dereito financeiro e tributario OB 72.00
V08G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 68.00
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8.00
V06G270V01 G270605 Tributación das operacións comerciais OB 42.00
V08G080V01 G080930 Réxime fiscal da empresa OP 7.00
V08M129V01 M129107 Procedementos Tributarios OB 5.00
V08M129V01 M129204 Prácticas Externas OB 0.00
V08M104V01 M104105 Xestión Tributaria OB 8.00
V08G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 37.00
V08G210V01 G210702 Dereito financeiro e tributario OB 27.00
308010V01 308010508 Practicum II TR 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 10.00
V08G080V01 G080930 Réxime fiscal da empresa OP 5.00
V08G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 64.00
V08M129V01 M129107 Procedementos Tributarios OB 5.00
V08M129V01 M129204 Prácticas Externas OB 0.00
306011V01 306011636 Tributación das operacións financeiras OP 0.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04G090V01 G090904 Financiamento autonómico e local OP 41.00
306011V01 306011203 Dereito tributario TR 0.00
306011V01 306011636 Tributación das operacións financeiras OP 0.00
306011V01 306011613 Fiscalidade OP 0.00
306011V01 306011655 Fiscalidade OP 0.00
V08M129V01 M129201 Dereito Tributario de Empresa OB 4.00
V08M129V01 M129204 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 10.00
V06M092V01 M092203 Tributación de PEMES OB 50.00
V06M101V01 M101203 Fiscalidade Internacional OB 20.00
V08G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 53
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06G270V01 G270605 Tributación das operacións comerciais OB 52.00
V06M092V01 M092203 Tributación de PEMES OB 20.00
LEEV01 308111004 Práctica fiscal LE 0.00
306011V01 306011613 Fiscalidade OP 0.00
306011V01 306011655 Fiscalidade OP 0.00
306011V01 306011636 Tributación das operacións financeiras OP 0.00
308111V01 308111206 Réxime fiscal da empresa OB 0.00
308010V01 308010502 Dereito financeiro e tributario II TR 72
V08M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 10.00
V08M049V01 M049204 Ordenación Tributaria do Mercado na Esfera Interna e Internacional OB 8.00
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 6.00
V06M101V01 M101203 Fiscalidade Internacional OB 20.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M049V01 M049204 Ordenación Tributaria do Mercado na Esfera Interna e Internacional OB 2.00
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 5.00
306011V01 306011613 Fiscalidade OP 53
306011V01 306011636 Tributación das operacións financeiras OP 45.00
308010V01 308010502 Dereito financeiro e tributario II TR 79.00
308111V01 308111101 Elementos do dereito público e privado TR 0.00
308111V01 308111206 Réxime fiscal da empresa OB 0.00
LEEV01 308111004 Práctica fiscal LE 0.00
V06M092V01 M092203 Tributación de PEMES OB 20.00
V06M101V01 M101203 Fiscalidade Internacional OB 40.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
308010V01 308010508 Practicum II TR 15.00
308111V01 308111101 Elementos do dereito público e privado TR 0.00
308111V01 308111206 Réxime fiscal da empresa OB 0.00
306011V01 306011655 Fiscalidade OP 38
306011V01 306011613 Fiscalidade OP 43
V08M049V01 M049204 Ordenación Tributaria do Mercado na Esfera Interna e Internacional OB 2.00
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 6.00
V08G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 10.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
LEEV01 308111004 Práctica fiscal LE 0.00
306011V01 306011655 Fiscalidade OP 0.00
306011V01 306011636 Tributación das operacións financeiras OP 0.00
306011V01 306011203 Dereito tributario TR 0.00
308010V01 308010508 Practicum II TR 0.00
V08M049V01 M049204 Ordenación Tributaria do Mercado na Esfera Interna e Internacional OB 0.00
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 6.00

2019/2020

A factura no ambito tributario: obigaciones legais e as súas consecuencias juridicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

O recurso contencioso-administrativo en materia tributaria: o caso do recurso de casacion - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Reintegro de subvencións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A familia no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tributación das cooperativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tributación das prestacións públicas e pensións no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tributación dos profesionais independentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A dedución das cotas soportadas do IVE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As obrigacións de ingresar a conta: Os pagos fraccionados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Delito fiscal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A tributación na extinción do matrimonio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Tributación dos pactos sucesorios en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A fiscalidade dos pactos sucesorios do dereito civil de galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Os clubes deportivos e o seu tratamento tributario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Retribución do uso ou entrega da vivenda aos traballadores/as e o seu réximen tributario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O salario en especie e a súa tributación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A responsabilidade tributaria nos supostos de constitución de sociedades para eludi-la responsabilidade dos socios. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Réxime tributario das indemnizacións por despedimento ou por cese - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Réxime tributario do comercio internacional. Especial consideracións ás zonas francas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007