Jaime Aneiros Pereira

Profesor/a titular de universidade

Curriculum Vitae

Ler máis

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
V08G211V01 G211504 Dereito financeiro e tributario I OB 20
P07G092V01 G092204 Dereito financeiro e tributario I: Institucións e fontes OB 14
P07G092V01 G092209 Dereito financeiro e tributario II: Xestión tributaria e sistema fiscal OB 58
P07G092V01 G092407 Administración tributaria electrónica OP 30
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
P07G091V01 G091304 Dereito financeiro e tributario OB 0.0
P07G091V01 G091505 Xestión tributaria OB 0.0
P07G091V01 G091904 Financiamento autonómico e local OP 0.0
P07G092V01 G092209 Dereito financeiro e tributario II: Xestión tributaria e sistema fiscal OB 97
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P07G092V01 G092209 Dereito financeiro e tributario II: Xestión tributaria e sistema fiscal OB 12
P07G092V01 G092204 Dereito financeiro e tributario I: Institucións e fontes OB 33
P07G091V01 G091304 Dereito financeiro e tributario OB 0.0
P07G091V01 G091605 Técnicas de xestión orzamentaria OB 17
P07G091V01 G091505 Xestión tributaria OB 20
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
V08G081V01 G081944 Réxime fiscal da empresa OP 26
V08G211V01 G211504 Dereito financeiro e tributario I OB 18
P07G091V01 G091304 Dereito financeiro e tributario OB 22
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
V08G211V01 G211702 Dereito financeiro e tributario II OB 41
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211702 Dereito financeiro e tributario II OB 57
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
V08G081V01 G081944 Réxime fiscal da empresa OP 23
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
V08G210V01 G210702 Dereito financeiro e tributario OB 0.00
V08G211V01 G211504 Dereito financeiro e tributario I OB 76.00
V08M129V01 M129107 Procedementos Tributarios OB 5.00
V08M129V01 M129204 Prácticas Externas OB 0.00
V08G211V01 G211702 Dereito financeiro e tributario II OB 38
V08G211V01 G211908 Práctica Fiscal OP 27.00
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8.00
V08G210V01 G210702 Dereito financeiro e tributario OB 147.00
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8.00
V08G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 68.00
V08G210V01 G210702 Dereito financeiro e tributario OB 72.00
V08G081V01 G081943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario OP 26
V08M129V01 M129204 Prácticas Externas OB 0.00

  Titorías presenciais horario fixo

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:

  Día da semana
  Luns
  Rango de horas
  16:00 - 18:00
  Lugar
  Despacho 216, Facultade de Dirección e Xestión Pública
  Cuadrimestre
  2º Cuatrimestre (2023/2024)
  Día da semana
  Martes
  Rango de horas
  18:00 - 20:00
  Lugar
  Despacho D 310 , Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
  Cuadrimestre
  1º Cuatrimestre (2023/2024)
  Día da semana
  Mércores
  Rango de horas
  11:00 - 14:00
  Lugar
  Despacho 219, Facultade de Dirección e Xestión Pública
  Cuadrimestre
  1º Cuatrimestre (2023/2024)

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  2022/2023

  A FINANCIACIÓN LOCAL: As subvencións recibidas de outras administracións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A obrigación de información no contexto dixital: o caso das moedas virtuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Control interno na fase de elaboración do orzamento local - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Criptomoedas e obrigas tributarias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Responsabilidade penal e administrativa das persoas xurídicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Tratamento fiscal das deducións efectuadas nos procesos concursais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Execución do orzamento local: análise específica das peculiaridades dos gastos de persoal nos corpos de seguridade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  A factura no ámbito tributario: obrigacións legais e as súas consecuencias xurídicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A tributación das dietas no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A tributación das rendas en especie no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  O recurso contencioso-administrativo en materia tributaria: o caso do recurso de casacion - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  As obrigacións de ingresar a conta: Os pagos fraccionados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A tributación das cooperativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A tributación das prestacións públicas e pensións no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A tributación dos profesionais independentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A familia no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A dedución das cotas soportadas do IVE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Reintegro de subvencións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Delito fiscal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A fiscalidade dos pactos sucesorios do dereito civil de galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A tributación na extinción do matrimonio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Tributación dos pactos sucesorios en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Os clubes deportivos e o seu tratamento tributario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Retribución do uso ou entrega da vivenda aos traballadores/as e o seu réximen tributario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  O salario en especie e a súa tributación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Réxime tributario das indemnizacións por despedimento ou por cese - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Réxime tributario do comercio internacional. Especial consideracións ás zonas francas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A responsabilidade tributaria nos supostos de constitución de sociedades para eludi-la responsabilidade dos socios. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007