Jaime Sieres Atienza

Profesor/a titular de universidade

Contacto

Docencia

2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 30.00
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24.00
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 5.50
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 32.50
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 30.00
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24.00
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 5.00
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 50.50
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110657 Instalacións térmicas OP 0.00
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 24.00
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24.00
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24.00
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 83.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110657 Instalacións térmicas OP 0.00
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 30.00
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 30.00
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24.00
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 85.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110302 Transmisión de calor e fenómenos de transporte TR 0.00
312110V01 312110657 Instalacións térmicas OP 0.00
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 30.00
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24.00
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24.00
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 112.50
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110302 Transmisión de calor e fenómenos de transporte TR 0.00
312110V01 312110657 Instalacións térmicas OP 120.00
V04M055V01 M055109 Tecnoloxías Avanzadas en Sistemas de Refrixeración OP 9.25
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 32.50
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110302 Transmisión de calor e fenómenos de transporte TR 0.00
312110V01 312110657 Instalacións térmicas OP 60.00
V04M055V01 M055109 Tecnoloxías Avanzadas en Sistemas de Refrixeración OP 10.00
V09G310V01 G310405 Calor e frío OB 77.50
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110302 Transmisión de calor e fenómenos de transporte TR 69.00
312110V01 312110657 Instalacións térmicas OP 75.00
V04M055V01 M055109 Tecnoloxías Avanzadas en Sistemas de Refrixeración OP 10.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110302 Transmisión de calor e fenómenos de transporte TR 75.00
312110V01 312110657 Instalacións térmicas OP 114.00
V04M055V01 M055109 Tecnoloxías Avanzadas en Sistemas de Refrixeración OP 10.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
309110V01 309110302 Transmisión de calor e fenómenos de transporte TR 0.00
312110V01 312110657 Instalacións térmicas OP 0.00
V04M055V01 M055109 Tecnoloxías Avanzadas en Sistemas de Refrixeración OP 10.00

2013/2014

Simulación, validación e análise dunha bomba de calor comercial auga-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Determinación experimental e análise do coeficiente de convección do proceso de ebulición interna vertical con refrixerante R134a - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Variacións nunha instalación de bombeo de calor auga/auga e resultados obtidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Deseño de un equipo experimental para o ensaio de bombas de calor líquido-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e análise comparativa do uso de propano como refrixerante fronte ao R407-C nunha bomba de calor auga-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental dun sistema de refrixeración por compresión co refrixerante R437A - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelado e avaliación experimental dun módulo termoeléctrico para a xeración de enerxía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelización, simulación e análise de ciclos de bombeo de calor por absorción con LIBR-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Análise pormenorizado da normativa implicada na determinación da eficiencia enerxética e o seu cálculo en equipos da bomba de calor salmoira-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación experimental de xeración de enerxía eléctrica mediante un equipo termoeléctrico axustado a unha estufa doméstica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de un equipo experimental para o ensaio de bombas de calor líquido-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental dun sistema de refrixeración por compresión co refrixerante R437A - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación experimental do refrixerante R1234yf de baixo PCA nun sistema de refrixeración de pequena potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD dun módulo termoeléctrico comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD en conductos de gases quentes con distintos tipos de turbuladores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Determinación experimental de coeficientes de transmisión de calor en intercambiadores de calor de carcasa e tubos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio e parametrizacón experimental dun sistema de refrixeración por compresión co refrixerante R134a. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental do proceso de condensación interna con refrixerante R437A. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pseudo-regulación e efecto do grao de requentamento da válvula termostática dun sistema de refrixeración con R1234yf. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dun sistema de refrixeración por absorción accionado mediante enerxía solar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dunha instalación de refrixeración para unha empresa da industria agroalimentaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo teórico e experimental dunha bomba de calor xeotérmica con R407C como refrixerante - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Optimización de baterías de condensación e/ou evaporación nunha bomba de calor con R410 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Posta en marcha e ensaios preliminais dunha caldeira de pellets con modificacións no intercambiador fumes-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

MT1 Grupo de Enerxía Solar e Refrixeración