Axudas

Neste apartado tes información sobre as axudas de acción social

 

Desde xullo de 2018

 • Raquel María Souto García, xerenta
  Presidenta
   
 • Servizo de Retribucións e Seguros Sociais, campus de Vigo
  Secretaría
   
 • Xunta de PAS funcionario
  Xoán M. Cebro Rodríguez
  Escola de Enxeñaría Forestal, campus de Pontevedra
  María José Ríos Santomé
  Escola de Enxeñaria Forestal, campus de Pontevedra
  José Manuel Soñora Abeijón
  Servizo PAS, campus de Vigo
   
 • Comités de empresa PAS laboral Pontevedra e Ourense
  Carlos Román Lago
  Biblioteca Central, campus de Vigo
  José Estévez Vázquez
  Unidade de Servizos Xerais de Apoio, Campus de Vigo
  Luis Pérez Gómez
  Biblioteca Central, campus de Ourense
 • Xunta de PDI funcionario
  Generosa Fernández Manín
  Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, campus de Vigo
  Xabier Roca Pardiñas
  Escola de Enxeñaría Industrial, campus de Vigo
  José Carlos Álvarez Villamarín
  Fac. de CC Económicas e Empresariais, campus de Vigo
   
 • Comité de empresa PDI laboral en Pontevedra e Ourense
  Begoña González de Prado
  Facultade de Química, campus de Vigo
  Javier Lorenzo Paniagua
  EU de Estudos Empresariais, Vigo

​​​​

 • Aquí podes consultar as actas da comisión de acción social


 
 

Polo promotor:

José María Martín Moreno - Vicerreitor de economía- (representante no fondo de pensións).

Raquel María Souto Garcia - Xerenta-

José González Groba- Vicexerente de persoal-

Baltasar Manzano González

Marta Cogolludo Fernández - Xefa Sección Retribucións e S.S. (secretaria)


Polos partícipes:
Cándido Pérez Betanzos CIG (Representante no fondo de pensións)
María Montero Muñoz
Miguel González Loureiro
Luis J. Olivares Requejo CCOO
Pedro González Santamaría

 • Aquí podes consultar as actas da comisión do plano de pensións

 

Por Resolución Reitoral de data 20 de outubro de 2020 adxudícase á empresa "GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS" o contrato correspondente á póliza de seguro de vida - con data de efectos 01/12/2020-, para o persoal da Universidade de Vigo:

 • PDI (funcionarios, contratados a tempo completo e a tempo parcial, e o resto do persoal docente e investigador laboral financiado con cargo ás aplicacións orzamentarias 0000 421S 140.06,140.08, 140.09).
 • PAS (funcionarios, persoal laboral fixo e persoal laboral contratado e persoal técnico de programas financiados con cargo á aplicación orzametaria 0000 421S 143.01).

 

Os riscos cubertos segundo a póliza son os seguintes:

Riscos principais

Tipo de risco Capital asegurado
Falecemento por calquera causa   9.000 €
Falecemento por accidente 18.000 €
Falecemento por accidente de circulación 27.000 €

 

Riscos complementarios

Tipo de risco Capital asegurado
Invalidez Absoluta Permanente por calquera causa   9.000 €
Invalidez Absoluta Permanente por accidente 18.000 €
Invalidez Absoluta Permanente por accidente de tráfico 27.000 €
Gran Invalidez Permanente por calquera causa   9.000 €
Gran Invalidez Permanente por accidente 18.000 €
Gran Invalidez Permanente por accidente de tráfico 27.000 €

Ditos capitais non son acumulables.

 

Melloras introducidas na nova póliza

Concepto Capital asegurado
Subministración de cadeira de rodas en caso de Incapacidade Permanente Absoluta ou Gran Invalidez ata 3.000 €
Adaptación do domicilio ou vehículo do asegurado en caso de Gran Invalidez por calquera causa ata 6.000 €
Gastos de enterro ata 3.000 €
Reembolso de gastos por próteses de Invalidez Permanente Absoluta ou Gran Invalidez ata 6.000 €

 

Documentación