Alumnado UVigo promove o galego

Dinamización

Trátase de consolidar actitudes favorables cara ao galego, así como o fomento do emprego do galego na docencia, investigación, administración, información e representación universitaria.

 

Axudas   

Premios e concursos   

Para máis información, podes contactar coa Área de Normalización Lingüística 
anl@uvigo.es
+34 986 813 574