Goberno do campus

Goberno do campus

O Consello de Campus de Ourense é un órgano colexiado de representación e de coordinación no Campus de Ourense.

 • A proposición ao órgano competente da implantación das novas titulacións no seu ámbito territorial.
 • A promoción da consecución de edificios e terreos para desenvolver o labor docente e investigador.
 • A promoción da descentralización dos servizos.
 • A participación na elaboración das políticas académicas específicas do campus.
 • Atender á creación e ao correcto funcionamento dos servizos xerais do campus, así como verificar a calidade dos servizos que sexan competencia doutras institucións públicas.
 • O fomento das relacións institucionais con organismos locais e provinciais, así como da proxección da Universidade na súa contorna.
 • Todas as competencias que lle sexan delegadas polo Consello de Goberno.
 • O nomeamento de comisións que considere convenientes para exercer mellor as súas funcións.
 • Todas as demais competencias que os regulamentos desta Universidade lle confiran.

Composición

PRESIDENTE

 • Salustiano Mato de la Iglesia
  Reitor da Universidade de Vigo

VICERREITOR

 • Virxilio Rodríguez Vázquez
  Vicerreitor do Campus de Ourense

SECTOR DECANAS/OS E DIRECTORAS/ES

 • Francisco Javier Rodríguez Martínez
  Director da Escola de Enxeñaría Informática
 • Gil Garrote Velasco
  Decano da Facultade de Ciencias
 • Mar García Señorán
  Decana da Facultade de Ciencias da Educación
 • Elena Rivo López
  Decana da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
 • Marta Fernández Prieto
  Decana da Facultade de Dereito
 • Susana Reboreda Morillo
  Decana da Facultade de Historia
 • Arno Formella
  Director da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

SECTOR PDI

 • Enrique Barreiro Alonso
  Escola de Enxeñaría Informática
 • María Dolores Fernández Fustes
  Facultade de Dereito
 • Silvana Gómez Meire
  Escola de Enxeñaría Informática
 • Francisco Tugores Martorell
  Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
 • Mª Beatriz Vaquero Díaz
  Facultade de Historia

 

SECTOR PAS

 • Luis Pérez Gómez
 • Filemón Rivas Conde

SECTOR ALUMNADO

 • Jenifer Álvarez Zurbano

 

Para máis información, podes contactar con:
Vicerreitoría do Campus de Ourense
vicou@uvigo.es
+34 988 387 300