Goberno do campus

Goberno do campus

O goberno do campus é responsabilidade da Vicerreitoría do campus de Ourense, e o Consello de campus é o órgano colexiado de representación e de coordinación no campus de Ourense.

 

 

Para máis información, podes contactar con:
Vicerreitoría do Campus de Ourense
vicou@uvigo.es
+34 988 387 300