Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos

Área de coñecemento

Área de Artes e Humanidades

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

José María García-Miguel Gallego

Campus

Vigo

Código RUCT

5600874
 • Daniel Pinto Pajares

  Data de lectura:
 • Ana Paula da Fonseca Lopes

  Data de lectura:
 • Gervásio Absolone Chambo

  Data de lectura:
 • Ana Varela Suárez

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
 • Marta Peláez Torres

  Data de lectura:
  Tese con mención internacional

Descrición

O programa de doutoramento Estudos lingüísticos está dirixido ás persoas con titulación universitaria que desexan afrontar o reto de facer unha tese relacionada coa linguaxe e as linguas.
As investigacións poderán versar sobre algún tema relacionado con
• A descrición das linguas (en especial a lingua española, a lingua galega e as linguas de signos) en calquera dos seus niveis
• A lingüística aplicada en diferentes vertentes (lexicografía e terminografía, ensino e aprendizaxe de linguas ou tecnoloxías lingüísticas)
• A análise do discurso e de calquera fenómeno relacionado co uso social das linguas
• A Lingüística histórica, a dialectoloxía e a historiografía lingüística
Trátase dun programa interuniversitario no que participa profesorado de Lingua Española, Lingua Galega e Lingüística Xeral das Universidades de Vigo e A Coruña.
Todo o profesorado do programa conta con acreditada experiencia investigadora

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas: 7
Prazas de EEES: 7
Prazas para estranxeiros: 0
Prazas de novo ingreso: 7

 • Lexicografía/ dicionarios
 • Terminoloxía
 • Neoloxía
 • Onomástica e Toponimia
 • Lexicografía histórica
 • Fraseoloxía e paremioloxía
 • Historiografía lexicográfica
 • Semántica
 • Sintaxe
 • Morfoloxía
 • Lexicoloxía
 • Fonoloxía
 • Lingüística de corpus
 • Aprendizaxe de linguas
 • Modalidades visu-xestuales da linguaxe e linguas de signos
 • Tecnoloxías da linguaxe
 • Historiografía lingüística
 • Análise do discurso
 • Sociolingüística
 • Bilingïsmo e multilingüismo
 • Prágmatica
 • Tradicións discursivas cotiás
 • Gramática histórica
 • Lexicoloxía histórica
 • Edición textual
 • Lingua literaria
 • Dialectoloxía

Aplicacións da Psicolingüística

Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

Modelos e Métodos na Lingüística Actual

Lingüística Aplicada

Lingüística de Corpus

Tecnoloxías Lingüísticas

Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos

Terminoloxía e Terminografía