Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte

Características

Campus: Ourense
Tipo: Posgrao
Modalidade: Presencial
Prazas: 25
Número de cursos: 1
Código:
O04M181V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Patricio Sánchez Fernández