Arturo José Fernández González

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M186V01 M186102 Servizo ó cliente e custos OB 7
V04M186V01 M186105 Planificación da demanda e as operacións OB 3
V04M186V01 M186104 Lean management, Six Sigma e outros enfoques OB 6
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 38
V03M134V01 M134201 Xestión da Calidade Total OB 13
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 30
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 41
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 35
V04M120V06 M120222 Xestión Lean OB 3
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
V04M120V06 M120110 Procesos transversais na industria do automóvil OB 6
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 3
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 39
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 39
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 51
V03M134V01 M134201 Xestión da Calidade Total OB 13
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 31
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB 0.0
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
V04M170V01 M170301 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 24
V04M170V01 M170302 Dirección Estratéxica OB 24
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 35
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB 0.0
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 0.0
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 51
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 37
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 33
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 56
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 40
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 33
V04M170V01 M170106 Organización da Produción OB 48
V04M170V01 M170202 Estatística Industrial na Enxeñaría de Organización OB 16
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB 0.0
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 35
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 0.0
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 3
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 9
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 6
O04M157V01 M157205 Xestión Medioambiental, de Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporatia. Sistemas Integrados de Xestión da Calidade OB 8
O04M157V01 M157206 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 10
V03M134V01 M134202 Sistemas Normalizados de Xestión de Calidade e das Relacións Laborais OB 0.0
V03M134V01 M134207 Sistemas Normalizados de Xestión: Calidade, Medioambiente, Seguridade e Saúde no Traballo OB 35
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 0.0
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 0.0
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 42
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 40
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 65
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
V04M146V01 M146304 Dirección da Empresa e dos Recursos Humanos OB 15
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 35
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 33
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 51
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
312110V01 312110677 Organización industrial TR 0.0
312110V01 312110636 Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OP 0.0
V03M134V01 M134202 Sistemas Normalizados de Xestión de Calidade e das Relacións Laborais OB 45
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 5
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 0.0
V04M146V01 M146101 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 6
V04M141V01 M141324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OP 48
V04M141V01 M141221 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística OB 48
V04M146V01 M146106 Dirección da Seguridade e a Saúde no Traballo OB 39
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110636 Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OP 0.0
312110V01 312110677 Organización industrial TR 0.0
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 8
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 8
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 8
V04M141V01 M141221 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística OB 48
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 63
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 33
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 87
V03M134V01 M134202 Sistemas Normalizados de Xestión de Calidade e das Relacións Laborais OB 35
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 6
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006111 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 8
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 8
V03M134V01 M134202 Sistemas Normalizados de Xestión de Calidade e das Relacións Laborais OB 0.0
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 60
312110V01 312110634 Organización do traballo e factor humano OP 60
312110V01 312110677 Organización industrial TR 0.0
V04M059V01 M059203 Mellora Continua: Lean Production e Just in Time OB 0.0
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 36
V12G340V01 G340503 Administración de empresas OB 51
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 11
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 69
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 6
V04M059V01 M059102 Sistemas de Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OB 14
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 6
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 8
V04M059V01 M059102 Sistemas de Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OB 18
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 7
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 10
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 2
V04M024V01 M024106 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 10
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 74
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 36
V12G340V01 G340601 Organización da produción OB 24
V12G340V01 G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade OB 87
V12G340V01 G340603 Organización do traballo e factor humano OB 11
V04M023V02 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 7
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110677 Organización industrial TR 120
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 7
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 10
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 8
V04M059V01 M059102 Sistemas de Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OB 15
V04M059V01 M059203 Mellora Continua: Lean Production e Just in Time OB 5
V04M023V01 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 7
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 2
V04M024V01 M024106 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 10
312110V01 312110636 Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OP 60
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 15
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 18
312110V01 312110677 Organización industrial TR 120
312110V01 312110636 Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OP 90
V04M059V01 M059203 Mellora Continua: Lean Production e Just in Time OB 5
V04M023V01 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 7
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 2
V04M024V01 M024106 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 10
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 8
V04M059V01 M059102 Sistemas de Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OB 15
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04M006V01 M006204 Xestión Medioambiental, da Seguridade e Saúde Laboral e da Responsabilidade Social Corporativa. Sistemas Integrados de Xestión de Calidade OB 15
O04M006V01 M006205 Implantación de Sistemas de Xestión da Calidade: Modelos e Técnicas OB 18
V04M023V01 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 7
V04M024V01 M024106 Xestión da Prevención de Riscos Laborais OB 10
V04M024V01 M024107 Técnicas Afíns OB 2
312110V01 312110636 Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente OP 0.0
312110V01 312110677 Organización industrial TR 0.0
V04M059V01 M059102 Sistemas de Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente OB 15
V04M059V01 M059103 Enfoques Avanzados en Xestión da Calidade OB 8

Titorías presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2020/2021

Estudio e mellora dunha liña de corte de atún. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Sistemas de xestión da calidade como ferramenta de contribución á responsabilidade social empresarial en España e México - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Ampliación e restruturación das instalacións dunha fábrica de parques e xogos infantís - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dun Cadro de Mando Integral no Departamento de Construción dunha compañía enerxética. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de optimización do proceso de pesca nun buque palangreiro de fondo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estandarización de procesos dunha escola de baile - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Redución de tempos de preparación mediante técnicas SMED nunha empresa auxiliar do automóbil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora do proceso produtivo de inxección plástica e montaxe dunha peza nunha empresa do sector auxiliar de automoción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da eficiencia no taller de pintado bitono e nunha liña de producción dunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación das 5'S nunha empresa de venda de material de construción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implementación de técnicas de mellora continua nunha empresa do sector da automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Planificación, análise e mellora organizativa dos procesos de control da vendima nun Consello Regulador Vitivinícola galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e implantación dunha aplicación informática para a xestión da cualificación e a polivalencia do persoal dunha empresa do sector do automóbil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dun manual para a xestión documental das adegas adscritas a unha Denominación de Orixe vitivinícola galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implantación dun Sistema de Xestión da Calidade según UNE-EN ISO 9001:2015 nun operador loxístico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Xestión Visual sobre indicadores de calidade dunha empresa do sector automobilístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da implantación do Sistema de Xestión da Calidade baseado na norma ISO 9001:2015 nunha empresa do sector da información e as comunicacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora e estandarización dun proceso de estampación en quente mediante a metodoloxía 6sigma. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora do TPM en instalación de soldadura robotizada nunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dun plano estratéxico integral para o lanzamento dunha empresa dedicada a transformación de contedores marítimos en espazos comerciais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estandarización do proceso de montaxe de coxinetes industriais nunha empresa do sector auxiliar naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redeseño do Layout e implantación de melloras organizativas nunha empresa do sector agroalimentario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
“Actualización e mellora do Sistema da Xestión da Calidade e o Medio Ambiente según os requisitos da ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 nunha empresa de proxectos TIC” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuacións de mellora organizativa nunha empresa productora de alimentos de pesca refrixerados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo fin de máster sobre enquisas de satisfacción de clientes e clima laboral dunha empresa de traballo temporal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Actuacións de mellora baseadas na filosofía Lean nunha empresa de mecanizado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuacións de mellora baseadas na filosofía Lean nunha empresa de procesado de peixe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuacións de mellora loxística produtiva en Direct-Knocked-Down (DKD) nunha empresa de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuacións de mellora organizativa no departamento de calidade e medio ambiente dunha empresa do sector naval - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora na xestión do almacén e desenvolvemento dun sistema de picking por voz nunha empresa do sector téxtil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estandarización de procesos nunha entidade de transferencia de coñecemento e tecnoloxía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora do TPM en instalación de soldadura robotizada nunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Deseño e implantación dunha liña de ensamblado de capós para un vehículo comercial lixeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dun Sistema de Xestión da Calidade para unha empresa de alugueres vacacionais basado na nova norma UNE-EN ISO 9001:2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de ferramentas de Lean Management nunha empresa do sector téxtil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio da integración entre enxeñeria de desarrollo e de proceso mediante a aplicación de ferramentas Seis Sigma nunha empresa do sector auxiliar de automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análisis, diagnóstico e plan de mellora de productividade nunha empresa do sector de mobiliario exterior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proceso de control de xestión de accidentes de traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Revisión e adaptación á nova norma UNE-EN ISO 9001:2015 do sistema de xestión da calidade dun centro educativo galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de renovación tecnolóxica do proceso de impresión nunha empresa metalgráfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación de técnicas Lean nunha empresa do sector auxiliar da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación de tren loxístico e redeseño do layout nunha empresa do sector auxiliar do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación da dinámica TPM nunha planta de inxección de pezas plásticas para a decoración de vehículos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e implantación de melloras nun almacén dunha empresa de distribución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise económica, desenvolvemento e implantación dun sistema de corte por láser nunha liña de termo-conformado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun Plan de Marketing Dixital para unha empresa e-commerce do sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e aplicación dun Sistema de Análise de Perigos e Puntos de Control Críticos (APPCC) para unha empresa minorista de alimentación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creación dun modelo de distribución para diminuír o prezo do transporte de lubricante dunha empresa de enerxías de Chile - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e simulación dun sistema para o control a tempo real de parámetros relativos a produción e mantemento de varias liñas dedicadas a produción de conserva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión de calidade según a nova normativa iso 9001:2015 nunha empresa de servizos do sector de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión medioambiental segundo a Norma ISO 14001:2015 nunha empresa do sector da cerámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Estudo de Marchas Degradadas e Repintados en PSA Peugeot Citroën Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reorganización e estandarización de postos de traballo nun grupo de traballo nunha empresa do sector automobilístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Deseño dun cadro de mando integral para a xestión dun área nunha empresa tecnolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Introdución no mercado estranxeiro dunha empresa galega distribuidora de material deportivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio comparativo de custos dos almacéns dunha empresa distribuidora de material deportivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007