Elena Martínez Hens

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08G081V01 G081934 Responsabilidade civil da actividade empresarial e profesional OP 2
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 2
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 6
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 56
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 56
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 75
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 1
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 6
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 4
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 56
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 22
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 3
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 3
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 1
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V03G720V01 G720422 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 3
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 6
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 56
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 66
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V03G720V01 G720422 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 66
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 1
V08G211V01 G211913 Dereito civil patrimonial OP 51
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 53
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720422 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 66
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 2
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 4
V08G080V01 G080502 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 0.0
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 9
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 102
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 15
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 162
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 2
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 162
V08G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 41
308010V01 308010501 Dereito civil III TR 0.0
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 2
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 10
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 14
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 1
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 8
308010V01 308010501 Dereito civil III TR 0.0
308010V01 308010410 Teoría civil OB 0.0
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 7
P04M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 4
V08G080V01 G080502 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 127

Titorías presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2020/2021

Análise xurídica da pensión alimenticia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise do marco legal da parella de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A custodia compartida e o interese superior do menor nas situacións de crise familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Un Estudo Sobre a Pensión Compensatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2019/2020

A pensión de alimentos: desenvolvemento xurisprudencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A custodia compartida e o uso da vivenda familiar en casos de nulidade, separación e divorcio. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Capitulacións matrimoniais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pensión de alimentos: cuestións jurisprudenciais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Parellas de feito en Galicia. Análise xurisprudencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Problemática arredor da custodia compartida - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Estudo xurisprudencial das pensións compensatoria e alimenticia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A garda e custodia dos/ as fillos/ as en casos de separación, divorcio e nulidade dos seus proxenitores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Mediación Familiar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Unha visión xurisprudencial sobre as pensións compensatoria e alimenticia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Evolución xurisprudencial na modificación e extinción da pensión compensatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O interese do menor nos casos de non convivencia dos seus proxenitores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise xurídico das pensións compensatoria e alimenticia en materia de separación ou divorcio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha visión xursiprudencial da pensión compensatoria e alimenticia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O sistema de guarda e custodia compartida. Un estudo doctrinal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os criterios de atribución da custodia compartida na práctica xudiciai - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A asignación da vivenda familiar nos casos de separación ou divorcio. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
El interés superior del menor en los supuestos de no convivencia de sus progenitores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O testamento mancomunado no Dereito civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A parella de feito no Dereito civil galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As causas de extinción das pensións compensatoria e alimenticia. Unha perspectiva xurisprudencial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Casuística sobre propiedade horizontal na xurisprudencia do Tribunal Supremo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A pensión alimenticia, pensión compensatoria e a atribución da vivenda familiar nos casos de separación e divorcio. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Garda e custodia dos fillos. A corresponsabilidade parental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007