Lidia Noriega Rodríguez

Profesor/a contratado/a interino/ a Profesor/a contratado/a doutor/a Profesor/a axudante doutor/a Investigador/a axudante doutor Profesor/a contratado/a doutor/a

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081934 Responsabilidade civil da actividade empresarial e profesional OP 6
V08G211V01 G211913 Dereito civil patrimonial OP 51
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 13
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 66
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 52
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 66
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 12
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 39
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 12
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 62
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 13
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 66
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 12
V08G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 103
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 59
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 49
V03G720V01 G720223 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 44
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 15
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 10
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 3
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 17
V03G720V01 G720212 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 33
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010704 Dereito civil de Galicia OP 0.0
103010V01 103010509 Teoría civil IV OB 0.0
103010V01 103010409 Teoría civil III OB 0.0
103010V01 103010501 Dereito civil III TR 0.0
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 81
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 16
O03G081V01 G081404 Dereito civil II. Dereitos reais OB 77
O03G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 27
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 15
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0
103010V01 103010509 Teoría civil IV OB 0.0
103010V01 103010704 Dereito civil de Galicia OP 0.0
103010V01 103010501 Dereito civil III TR 0.0
103010V01 103010302 Dereito civil II TR 0.0
103010V01 103010308 Teoría civil II OB 0.0
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 16
V08G080V01 G080302 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 89
O03G080V01 G080401 Dereito civil II. Dereitos reais OB 83
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010704 Dereito civil de Galicia OP 52
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 30
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M049V01 M049102 Obrigas e Contratos OB 10
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
V08G080V01 G080302 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 100
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080302 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 100
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
V08M042V01 M042103 Adopción Nacional e Internacional de Menores OB 8
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M049V01 M049102 Obrigas e Contratos OB 8
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 30
O03G080V01 G080204 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 25
103010V01 103010509 Teoría civil IV OB 5
103010V01 103010704 Dereito civil de Galicia OP 30
103010V01 103010409 Teoría civil III OB 13
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010704 Dereito civil de Galicia OP 60
103010V01 103010508 Practicum II TR 20
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 8
V08G080V01 G080302 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 100
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
LEEV01 308111007 Introdución ao dereito privado galego LE 0.0
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 12
308010V01 308010302 Dereito civil II TR 0.0
308010V01 308010410 Teoría civil OB 0.0
103010V01 103010704 Dereito civil de Galicia OP 0.0
103010V01 103010409 Teoría civil III OB 0.0
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0

2019/2020

O matrimonio homosexual e figuras análogas: a súa regulación en España e no dereito comparado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
O desherdamento de fillos e descendentes. Especial consideración das suas causas: interpretación xurisprudencial e doutrinal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
As modalidades de acollemento familiar no Código civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

O contrato de fianza - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O retorno do menor coa súa familia de orixe. Estudo xurisprudencial e doutrinal. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Estudo xurisprudencial da garantía por saneamento e evicción no contrato de compravenda - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O interese superior da nena, neno e adolescente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

O sistema de protección xuridica do menor: a súa actual regulación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A incapacidade: Causas e efectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A nulidade contractual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007