Luis Navarro Echeverría

Catedrático/a de universidade

Curriculum Vitae

Ler máis

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M179V01 M179101 Coñecementos Básicos de SIX (Sistemas de Información Xeográfica) OB 0.0
V02M179V01 M179102 Técnicas de estudio do medio físico OB 0.0
V02M179V01 M179104 Tratamentos de datos aplicados ao medio natural OB 0.0
V02M179V01 M179105 Seguridade e prevención de riscos no medio natural OB 1
V02M179V01 M179107 Bases da biodiversidade: orixe, medida e patróns OB 14
V02M179V01 M179110 Dereito ambiental OP 0.0
V02M179V01 M179201 Aplicacións dos SIX ó medio ambiente OP 0.0
V02M179V01 M179202 Taller de técnicas básicas de mostraxe OB 1
V02M179V01 M179203 Estatística aplicada OP 0.0
V02M179V01 M179204 Caracterización e tipificación de hábitats OB 1
V02M179V01 M179205 Caracterización de ecosistemas terrestres OP 14
V02M179V01 M179210 Xeodiversidade OP 1
V02M179V01 M179211 Calidade de solos OP 1
V02M179V01 M179214 Fauna ameazada OP 1
V02M179V01 M179301 Aspectos socioeconómicos da biodiversidade OP 0.0
V02M179V01 M179303 Comunicación e educación ambiental OP 20
V02M179V01 M179306 Conservación e restauración de ecosistemas terrestres OP 1
V02M179V01 M179307 Prácticas externas OB 0.0
V02M179V01 M179308 Traballo fin de máster OB 3
O01M142V01 M142107 Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: Implicación na Distribución OP 4
V10G061V01 G061202 Botánica mariña OB 6
V02G031V01 G031415 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 32
V02G031V01 G031101 Bioloxía: Evolución FB 15
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M179V01 M179101 Coñecementos Básicos de SIX (Sistemas de Información Xeográfica) OB 0.0
V02M179V01 M179102 Técnicas de estudio do medio físico OB 0.0
V02M179V01 M179104 Tratamentos de datos aplicados ao medio natural OB 0.0
V02M179V01 M179105 Seguridade e prevención de riscos no medio natural OB 1
V02M179V01 M179110 Dereito ambiental OP 0.0
V02M179V01 M179201 Aplicacións dos SIX ó medio ambiente OP 0.0
V02M179V01 M179202 Taller de técnicas básicas de mostraxe OB 1
V02M179V01 M179203 Estatística aplicada OP 0.0
V02M179V01 M179204 Caracterización e tipificación de hábitats OB 1
V02G031V01 G031415 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 32
V02G031V01 G031109 Bioloxía: Técnicas básicas de campo FB 4
V02G031V01 G031101 Bioloxía: Evolución FB 15
V02M179V01 M179205 Caracterización de ecosistemas terrestres OP 14
V02M179V01 M179210 Xeodiversidade OP 1
V02M179V01 M179211 Calidade de solos OP 1
V02M179V01 M179214 Fauna ameazada OP 1
V02M179V01 M179301 Aspectos socioeconómicos da biodiversidade OP 0.0
V02M179V01 M179303 Comunicación e educación ambiental OP 20
V02M179V01 M179306 Conservación e restauración de ecosistemas terrestres OP 1
V02M179V01 M179307 Prácticas externas OB 0.0
V02M179V01 M179308 Traballo fin de máster OB 3
O01M142V01 M142107 Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: Implicación na Distribución OP 4
V10G061V01 G061202 Botánica mariña OB 6
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142204 Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres OB 3
O01M142V01 M142107 Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: Implicación na Distribución OP 4
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 42
V02G031V01 G031101 Bioloxía: Evolución FB 15
V02M179V01 M179101 Coñecementos Básicos de SIX (Sistemas de Información Xeográfica) OB 0.0
V02M179V01 M179102 Técnicas de estudio do medio físico OB 0.0
V02M179V01 M179104 Tratamentos de datos aplicados ao medio natural OB 0.0
V02M179V01 M179105 Seguridade e prevención de riscos no medio natural OB 1
V02M179V01 M179110 Dereito ambiental OP 0.0
V02M179V01 M179201 Aplicacións dos SIX ó medio ambiente OP 0.0
V02M179V01 M179202 Taller de técnicas básicas de mostraxe OB 1
V02M179V01 M179203 Estatística aplicada OP 0.0
V02M179V01 M179204 Caracterización e tipificación de hábitats OB 1
V02M179V01 M179205 Caracterización de ecosistemas terrestres OP 14
V02M179V01 M179210 Xeodiversidade OP 1
V02M179V01 M179211 Calidade de solos OP 1
V02M179V01 M179214 Fauna ameazada OP 1
V02M179V01 M179301 Aspectos socioeconómicos da biodiversidade OP 0.0
V02M179V01 M179303 Comunicación e educación ambiental OP 20
V02M179V01 M179306 Conservación e restauración de ecosistemas terrestres OP 1
V02M179V01 M179307 Prácticas externas OB 0.0
V02M179V01 M179308 Traballo fin de máster OB 0.0
V02G031V01 G031109 Bioloxía: Técnicas básicas de campo FB 3
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M179V01 M179101 Coñecementos Básicos de SIX (Sistemas de Información Xeográfica) OB 0.0
V02M179V01 M179102 Técnicas de estudio do medio físico OB 0.0
V02M179V01 M179104 Tratamentos de datos aplicados ao medio natural OB 0.0
V02M179V01 M179105 Seguridade e prevención de riscos no medio natural OB 1
V02M179V01 M179110 Dereito ambiental OP 0.0
V02M179V01 M179201 Aplicacións dos SIX ó medio ambiente OP 0.0
V02M179V01 M179202 Taller de técnicas básicas de mostraxe OB 1
V02M179V01 M179203 Estatística aplicada OP 0.0
V02M179V01 M179204 Caracterización e tipificación de hábitats OB 0.0
V02M179V01 M179205 Caracterización de ecosistemas terrestres OP 7
V02M179V01 M179210 Xeodiversidade OP 1
V02M179V01 M179211 Calidade de solos OP 0.0
V02M179V01 M179214 Fauna ameazada OP 1
V02M179V01 M179301 Aspectos socioeconómicos da biodiversidade OP 0.0
V02M179V01 M179303 Comunicación e educación ambiental OP 20
V02M179V01 M179306 Conservación e restauración de ecosistemas terrestres OP 1
V02M179V01 M179307 Prácticas externas OB 0.0
V02M179V01 M179308 Traballo fin de máster OB 0.0
V02G030V01 G030202 Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección FB 4
V02G030V01 G030402 Botánica II: Arquegoniadas OB 18
V02G030V01 G030101 Bioloxía: Evolución FB 15
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 12
O01M142V01 M142204 Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres OB 2
O01M142V01 M142107 Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: Implicación na Distribución OP 5
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142204 Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres OB 2
O01M142V01 M142107 Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: Implicación na Distribución OP 5
V02G030V01 G030202 Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección FB 47
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 32
V02G030V01 G030101 Bioloxía: Evolución FB 15
V02M179V01 M179303 Comunicación e educación ambiental OP 10
V02M179V01 M179205 Caracterización de ecosistemas terrestres OP 7
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142204 Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres OB 2
O01M142V01 M142107 Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: Implicación na Distribución OP 5
V02M179V01 M179205 Caracterización de ecosistemas terrestres OP 7
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 32
V02G030V01 G030202 Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección FB 40
V02G030V01 G030101 Bioloxía: Evolución FB 15
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030101 Bioloxía: Evolución FB 15
V02G030V01 G030202 Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección FB 22
V02G030V01 G030905 Biodiversidade: Xestión e conservación OP 32
O01M142V01 M142204 Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres OB 2
O01M142V01 M142107 Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: Implicación na Distribución OP 5
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 4
O01M142V01 M142204 Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres OB 3
O01M142V01 M142107 Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: Implicación na Distribución OP 6

  2022/2023

  Métodos de control de Spartina Patens nas marismas do litoral de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diversidade morfolóxica das sementes do xénero Prunus dispersadas pola comunidade de vertebrados da cordilleira Cantábrica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Estudo da integración fisiolóxica na capacidade invasora de Spartina patens - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de comunicación dun cómic sobre o declive dos polinizadores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Análise da variación espacio-temporal da capacidade de xerminación de plantas ameazadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise das interaccións de dispersión de froitas e sementes nun ambiente periurbano. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Matogueira autóctona vs. invasoras arbóreas: Teñen os compostos fitotóxicos efectos alelopáticos in situ? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Invasión biolóxica da Spartina patens no NW da Península Ibérica tendo en conta as características: tempo de inmersión na auga do mar e tamaño dos propagos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Invasión biolóxica da herba Spartina patens na Península Ibérica: o número de nós e o tempo de exposición no auga afecta a viabilidade dos propagules vexetativos? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O poster como ferramenta de divulgación na conservación dos tiburóns - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de cultivo de Porphyra spp. na Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Estudio da presión de propágulo que exerce a espcie invasora Spartina patens (Aiton) Muhl no medio litoral do noroeste peninsular - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da polinización de Petrocoptis guarensis Fern. Casas (Caryophyllaceae), especie endémica de "La Sierra y Cañones de Guara" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Servizos de fruxivoría nun ambiente antropizado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Influencia das algas invasoras sobre os fondos de Maërl da Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Caracterización e estrutura das redes de polinización do campus As Lagoas - Marcosende - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Identificación bioacústica do voo de especies de Apoidea (Hymenoptera) y Diptera - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Importancia de Macrocystis pyrifera y del Sotobosque como hábitat de xuvenís y de los peces Adultos that habitan nos bosques de Baja California. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  EVOLUCIÓN DA INVASIÓN DE Sargassum muticum NA RÍA DE VIGO NO PERIODO 2006-2015. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007