Miguel Cuevas Alonso

Profesor/a contratado/a doutor/a

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 5
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 45
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
V01G400V01 G400913 Fonética e fonoloxía da lingua española OP 48
V01G400V01 G400914 Variedades do español OP 13
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15
V01G400V01 G400911 Historia e historiografía da lingua española OP 3
V01G400V01 G400913 Fonética e fonoloxía da lingua española OP 48
V01G400V01 G400917 Gramática do español OP 0.0
V01G160V01 G160902 Comunicación nos medios (en español e galego) OP 0.0
V01G160V01 G160903 O español coloquial e as súas variedades OP 0.0
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 30
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 15
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 15.00
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 75.00
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45.00
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 15.00
V01G160V01 G160702 Historia da lingua española OB 0.00
V01G160V01 G160504 Fonética e fonoloxía do español OB 0.00
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 26
V01G400V01 G400915 Pragmática e discurso OP 28.00
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00
V01G400V01 G400915 Pragmática e discurso OP 24.00
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15.00
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 63.00
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45.00
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 15.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 105.00
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 105.00
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 53
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 0.0
V01G160V01 G160504 Fonética e fonoloxía do español OB 6
P02G110V01 G110507 Lingua e literatura: Español OB 0.0
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 93
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120603 Lingua e literatura: Español OB 0.0
P02G110V01 G110507 Lingua e literatura: Español OB 0.0
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 75
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 75
V01M126V01 M126106 Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua OP 0.0
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15
V01M126V01 M126203 Análise da Conversa Aplicada OP 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 60
P02G110V01 G110507 Lingua e literatura: Español OB 53
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 120
P02G120V01 G120603 Lingua e literatura: Español OB 8
V01M069V01 M069107 Pragmática OB 25
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01G180V01 G180103 Lingua: Comunicación escrita e oral en lingua española FB 54
V01G230VGF G230202 Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español FB 18
301212V01 301212401 Gramática española II TR 26
301212V01 301212615 Historia da lingüística española OP 48
V01M069V01 M069103 Fonética e Fonoloxía OB 12
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
301212V01 301212222 Fonética e fonoloxía do español OB 0.0
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
LEEV01 301211053 Metodoloxía do ensino da lingua española LE 0.0
301212V01 301212222 Fonética e fonoloxía do español OB 0.0

Titorías non presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2019/2020

Bilingüismo e afasia: revisión bibliográfica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Metacomprensión lectora. Intervención didáctica gamificada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de Intervención para unha alumna que presenta Trastorno Específico da Linguaxe (TEL) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de intervención baseada no Programa Ludiletras para traballar a conciencia fonolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O galego: intervención didáctica para mellorar as producións escritas en lingua galega e fomentar o seu uso en actividades cotiás no alumnado de Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aprendizaxe da lectoescritura en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comprensión lectora na aula: algunhas estratexias - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación dos procesos lectores nos cursos de 1ºESO e 4ºESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

A importancia do debuxo infantil: análise e interpretación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Norma lingüística e diversidade na clase de Lengua castellana y literatura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O discurso de odio, a cidadanía global e a cultura de paz na escola. Proposta didáctica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención para a mellora da conciencia fonolóxica no alumnado do último curso de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da comprensión lectora derivada de diferentes métodos de ensinanza da lectoescritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun programa de intervención para mellorar as habilidades fonolóxicas nun alumnado de entre 5 e 6 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Conciencia fonolóxica e desenvolvemento lectoescritor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actitudes e prácticas cara á lectura no alumnado de bacharelato. Análise dun centro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estereotipos de xénero na literatura infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A literatura infantil na aula de Educación Infantil: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

O Plan lector de centro como ferramenta para fomentar a lectura. O caso do IES de Rodeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estruturas morfosintácticas en galego diverxentes co castelán no alumnado de 3º da ESO do IES Maruxa Mallo: estudo de caso e proposta didáctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación da comprensión lectora en Educación Primaria. Estudo de caso dun colexio público e urbano de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comprensión Lectora. Estudo e interpretación nun centro de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comprensión Lectora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Conciencia fonolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura durante la etapa de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Linguaxe con perspectiva de xénero nas aulas de Educación Secundaria. Proposta de intervención didáctica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A lectoescritura e o desenvolvemento das habilidades metalingüísticas en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A intelixencia lingüística no desenvolvemento da linguaxe oral do neno. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O español como lingua estranxeira na aula de Educación Infantil. Proposta didáctica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aprendizaxe da escritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Conciencia fonológica. Unha proposta para Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adquisición da linguaxe oral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ler é comprender: proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desde a lingüística ata a comprensión lectora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A comunicación na mediación para a resolución de conflitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A comprensión lectora en 1º de Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adquisición e desenvolvemento da linguaxe oral: unha proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Teoría da comunicación e a súa aplicación na aula - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O ensino do español como lingua estranxeira ou segunda lingua ao alumnado inmigrante e refuxiado a través da música e o teatro na educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O grao de utilidade do libro de texto na Educación Primaria: estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Resumo: novas teorías sobre a comunicación na escola inclusiva como axentes favorecedores da competencia pragmática na síndrome de Asperger durante a Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Linguaxe e práctica sexista en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dificultades do proceso da lectoescritura na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comprensión lectora. Unha proposta de intervención para 3º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comprensión lectora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A lectoescritura en Educación Infantil. Proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Como estimular o gusto pola lectura dende a biblioteca escolar na etapa de EP - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aceptacion e rexeitamento do traballo en equipo en primaria: unha mostra discursiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comunicación en el aula: análisis sobre el comportamiento lingüístico del alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia da tipografía no aprendizaxe da lectoescritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A comunicación na aula: análise da interacción profesor-alumno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A comprensión lectora en educación primaria: prácticas e crenzas do profesorado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de intervención para a animación á lectura en educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O ensino e aprendizaxe da lectoescritura en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A lectoescritura en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coñecemento fonolóxico e lectoescritura nos procesos de ensinanza-aprendizaxe na educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Secretario/a de Facultade en Facultade de Filoloxía e Tradución ( Dende 19/02/2020 )

Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Dende 04/07/2018 )