Miguel Cuevas Alonso

Profesor/a contratado/a doutor/a

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 30
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15
V01G400V01 G400911 Historia e historiografía da lingua española OP 3
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 15
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 45
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 15.00
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 26
V01G400V01 G400915 Pragmática e discurso OP 28.00
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 75.00
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45.00
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 15.00
V01G160V01 G160504 Fonética e fonoloxía do español OB 0.00
V01G160V01 G160702 Historia da lingua española OB 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15.00
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 15.00
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 63.00
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45.00
V01G400V01 G400915 Pragmática e discurso OP 24.00
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45.00
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 105.00
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 53
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 105.00
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00

2018/2019

Intervención para a mellora da conciencia fonolóxica no alumnado do último curso de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da comprensión lectora derivada de diferentes métodos de ensinanza da lectoescritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun programa de intervención para mellorar as habilidades fonolóxicas nun alumnado de entre 5 e 6 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Conciencia fonolóxica e desenvolvemento lectoescritor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A literatura infantil na aula de Educación Infantil: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A importancia do debuxo infantil: análise e interpretación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Norma lingüística e diversidade na clase de Lengua castellana y literatura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estereotipos de xénero na literatura infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O discurso de odio, a cidadanía global e a cultura de paz na escola. Proposta didáctica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actitudes e prácticas cara á lectura no alumnado de bacharelato. Análise dun centro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Estruturas morfosintácticas en galego diverxentes co castelán no alumnado de 3º da ESO do IES Maruxa Mallo: estudo de caso e proposta didáctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura durante la etapa de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación da comprensión lectora en Educación Primaria. Estudo de caso dun colexio público e urbano de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comprensión Lectora. Estudo e interpretación nun centro de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comprensión Lectora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Conciencia fonolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A lectoescritura e o desenvolvemento das habilidades metalingüísticas en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Plan lector de centro como ferramenta para fomentar a lectura. O caso do IES de Rodeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Linguaxe con perspectiva de xénero nas aulas de Educación Secundaria. Proposta de intervención didáctica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Adquisición da linguaxe oral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A intelixencia lingüística no desenvolvemento da linguaxe oral do neno. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desde a lingüística ata a comprensión lectora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aprendizaxe da escritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Conciencia fonológica. Unha proposta para Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ler é comprender: proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O español como lingua estranxeira na aula de Educación Infantil. Proposta didáctica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Linguaxe e práctica sexista en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dificultades do proceso da lectoescritura na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A comprensión lectora en 1º de Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adquisición e desenvolvemento da linguaxe oral: unha proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A lectoescritura en Educación Infantil. Proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A comunicación na mediación para a resolución de conflitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comprensión lectora. Unha proposta de intervención para 3º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comprensión lectora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O ensino do español como lingua estranxeira ou segunda lingua ao alumnado inmigrante e refuxiado a través da música e o teatro na educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O grao de utilidade do libro de texto na Educación Primaria: estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Teoría da comunicación e a súa aplicación na aula - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Resumo: novas teorías sobre a comunicación na escola inclusiva como axentes favorecedores da competencia pragmática na síndrome de Asperger durante a Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A comprensión lectora en educación primaria: prácticas e crenzas do profesorado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A comunicación na aula: análise da interacción profesor-alumno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de intervención para a animación á lectura en educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aceptacion e rexeitamento do traballo en equipo en primaria: unha mostra discursiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia da tipografía no aprendizaxe da lectoescritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A lectoescritura en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Como estimular o gusto pola lectura dende a biblioteca escolar na etapa de EP - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comunicación en el aula: análisis sobre el comportamiento lingüístico del alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coñecemento fonolóxico e lectoescritura nos procesos de ensinanza-aprendizaxe na educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O ensino e aprendizaxe da lectoescritura en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Dende 04/07/2018 )

Director/a en Lingua española ( Dende 07/10/2016 )