Roberto Orlando Bustillo Bolado

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 106
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 3
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 32
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 118
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 10
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 26
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 160
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 5
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 1.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M166V01 M166101 Dereito do Medio Ambiente OB 8.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080703 Xurisdición contenciosa-administrativa e proceso laboral OB 0.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 116
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 12.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O03G081V01 G081981 Prácticas externas OP 6.00
O03G081V01 G081991 Traballo de Fin de Grao OB 4
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 76
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 46
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 75.00
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 36.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
O03G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 9.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O01G260V01 G260205 Lexislación ambiental OB 5.00
O03G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB -25
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 30
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 31.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
103010V01 103010705 Dereito urbanístico OP 0.00
103010V01 103010707 Dereito estatutario OP 0.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
103010V01 103010705 Dereito urbanístico OP 30.00
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 6.00
O03G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 46.00
O03G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 41.00
O03G080V01 G080703 Xurisdición contenciosa-administrativa e proceso laboral OB 15.00

Titorías presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2020/2021

Estudo do control xudicial dos reglamentos: especial referencia os efectos da declaración de nulidade das disposicións de carácter xeral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A responsabilidade civil derivada do accidente de traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2019/2020

Definición e delimitación do dominio público marítimo-terrestre - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O prezo xusto expropiatorio: nocións básicas, procedemento e pago - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O dominio público hidráulico e os seus usos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Competencia Xudicial e criterio de repartición nos Xulgados do Contencioso Administrativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Elementos estruturais do réxime xurídico das Forzas e Corpos de Seguridade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Responsabilidad patrimonial del estado derivada de las lesiones - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Responsabilidade da Administración Penitenciaria por mortes de reclusos en prisión - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

O réxime disciplinario no deporte - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O accidente de traballo: Consecuencias legais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O uso de bens de dominio público por particulares. Especial atención aos usos privativos da Disposición Transitoria Primeira da Lei de Costas trala Lei 2/2013 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A responsabilidade patrimonial da Administración Pública no ámbito sanitario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aspectos substantivos e procedimentais da reversión expropiatoria: análise da STS de 19 de maio de 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da Ley 37/2003, de 17 de novembro, do Ruido, nos problemas veciñais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Responsabilidade patrimonial da Administración, ruptura do nexo causal ou concurrencia de culpas: análise do tratamento xudicial do expediente de responsabilidade patrimonial 1851/2012-AG instado contra o ADIF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

As causas da extinción das concesións administrativas para uso privado destinadas a regadío - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Consecuencias xurídicas derivadas do incendio dunha masa forestal, dende o punto de vista do propietario da mesma. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O secreto profesional do avogado: Dogma xurídico no exercicio da avogacía suxeito a límites na práctica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Obras sen licencia ou en contra dos contidos da licencia na Lei 2/2016, de febreiro, do Solo de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Recursos administrativos e impugnación das cualificacións académicas na Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Procedemento de perda de vixencia de autorización para conducir - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nova lexislación do litoral: cambios no dominio público e privado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Réxime xurídico das augas termais en Galicia e primeiros pasos xurídico-administrativos para o aproveitamento dunha surxencia termal nun predio privado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A reacción do ordeamento xurídico fronte á ilegalidade urbanística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Protección do patrimonio histórico v. Infraestruturas hidráulicas: Qué debe prevalecer en caso de conflito de intereses? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007