Roberto Orlando Bustillo Bolado

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 3
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 106
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 32
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 26
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 118
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 10
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 160
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 5
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 1.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M166V01 M166101 Dereito do Medio Ambiente OB 8.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080703 Xurisdición contenciosa-administrativa e proceso laboral OB 0.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 116
O03G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 12.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 76
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 46
O03G081V01 G081981 Prácticas externas OP 6.00
O03G081V01 G081991 Traballo de Fin de Grao OB 4
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 75.00
O03G081V01 G081604 Xurisdicións contenciosa-administrativa e social OP 36.00
O03G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 9.00
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G260V01 G260205 Lexislación ambiental OB 5.00
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O03G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 30
O03G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB -25
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
O03M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 28.00
O03G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 31.00
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
103010V01 103010705 Dereito urbanístico OP 0.00
103010V01 103010707 Dereito estatutario OP 0.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010705 Dereito urbanístico OP 30.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 5.00
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 6.00
O03G080V01 G080981 Prácticas externas OP 0.00
O03G080V01 G080991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O03G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 46.00
O03G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 41.00
O03G080V01 G080703 Xurisdición contenciosa-administrativa e proceso laboral OB 15.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G260V01 G260205 Lexislación ambiental OB 50.00
103010V01 103010406 Practicum I TR 18
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 4.00
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 6.00
O03G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 156
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 1.00
103010V01 103010406 Practicum I TR 70.00
103010V01 103010303 Dereito administrativo I TR 51.00
103010V01 103010707 Dereito estatutario OP 43.00
O01G260V01 G260205 Lexislación ambiental OB 55.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 3.00
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 0.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 3.00
103010V01 103010303 Dereito administrativo I TR 0.00
103010V01 103010309 Teoría administrativa I OB 0.00
103010V01 103010406 Practicum I TR 0.00
103010V01 103010407 Teoría administrativa II OB 0.00
V04M046V01 M046106 Regulación Administrativa sobre a Contaminación OB 4
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 0.00
O03M004V01 M004101 Urbanismo e Ordenación do Territorio. O Planeamento OB 4.00
O03M004V01 M004204 Traballo de Fin de Máster OB 4.00
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2.00

2019/2020

Competencia Xudicial e criterio de repartición nos Xulgados do Contencioso Administrativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O prezo xusto expropiatorio: nocións básicas, procedemento e pago - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Elementos estruturais do réxime xurídico das Forzas e Corpos de Seguridade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Definición e delimitación do dominio público marítimo-terrestre - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O dominio público hidráulico e os seus usos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Responsabilidad patrimonial del estado derivada de las lesiones - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Responsabilidade da Administración Penitenciaria por mortes de reclusos en prisión - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Aspectos substantivos e procedimentais da reversión expropiatoria: análise da STS de 19 de maio de 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O accidente de traballo: Consecuencias legais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Responsabilidade patrimonial da Administración, ruptura do nexo causal ou concurrencia de culpas: análise do tratamento xudicial do expediente de responsabilidade patrimonial 1851/2012-AG instado contra o ADIF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O uso de bens de dominio público por particulares. Especial atención aos usos privativos da Disposición Transitoria Primeira da Lei de Costas trala Lei 2/2013 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A responsabilidade patrimonial da Administración Pública no ámbito sanitario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da Ley 37/2003, de 17 de novembro, do Ruido, nos problemas veciñais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O réxime disciplinario no deporte - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Recursos administrativos e impugnación das cualificacións académicas na Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Procedemento de perda de vixencia de autorización para conducir - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Obras sen licencia ou en contra dos contidos da licencia na Lei 2/2016, de febreiro, do Solo de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O secreto profesional do avogado: Dogma xurídico no exercicio da avogacía suxeito a límites na práctica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Consecuencias xurídicas derivadas do incendio dunha masa forestal, dende o punto de vista do propietario da mesma. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As causas da extinción das concesións administrativas para uso privado destinadas a regadío - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Un exemplo de interrelación entre o dereito urbanístico e o medio ambiente:a declaración de nulidade do plan xeral de ordenación municipal de Vigo, pola sentencia do Tribunal Supremo de 10 de noviembre 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Réxime xurídico das augas termais en Galicia e primeiros pasos xurídico-administrativos para o aproveitamento dunha surxencia termal nun predio privado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nova lexislación do litoral: cambios no dominio público e privado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A reacción do ordeamento xurídico fronte á ilegalidade urbanística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Protección do patrimonio histórico v. Infraestruturas hidráulicas: Qué debe prevalecer en caso de conflito de intereses? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007