Javier Roca Pardiñas

Catedrático/a de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V03M184V01 M184101 Análise exploratoria de datos OP 25
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V03M184V01 M184101 Análise exploratoria de datos OP 25
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 8
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 10
V03M100V01 M100304 Control Estatístico da Calidade OP 0.0
V03M100V01 M100101 Modelos de Probabilidade OB 0.0
V03M100V01 M100102 Estatística Aplicada OB 0.0
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 0.0
V03M100V01 M100211 Introdución á Teoría de Xogos OP 0.0
V03M100V01 M100212 Colas e Inventarios OP 0.0
V03M100V01 M100301 Teoría da Probabilidade OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100311 Materias doutros Másters OP 0.0
V03M100V01 M100312 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M100V01 M100308 Modelos Interactivos da Investigación Operativa OP 0.0
V03M100V01 M100305 Técnicas de Remostraxe OP 0.0
V03M100V01 M100307 Datos Funcionais OP 0.0
V03M100V01 M100103 Modelos de Regresión OB 0.0
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 0.0
V03M100V01 M100105 Programación Lineal e Enteira OB 0.0
V03M100V01 M100202 Estatística non Paramétrica OP 0.0
V03M100V01 M100204 Series de Tempo OP 0.0
V03M100V01 M100205 Deseño e Análise de Experimentos OP 0.0
V03M100V01 M100206 Simulación Estatística OP 0.0
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M184V01 M184111 Regresión xeneralizada e modelos mixtos OP 0.0
V03M184V01 M184201 Análise multivariante OP 0.0
V03M184V01 M184202 Optimización aplicada OP 0.0
V03M184V01 M184203 Control estatístico da calidade OP 0.0
V03M184V01 M184101 Análise exploratoria de datos OP 50
V03M184V01 M184102 Inferencia estatística OP 0.0
V03M184V01 M184103 Modelos de probabilidade OP 0.0
V03M184V01 M184104 Programación lineal e enteira OP 0.0
V03M184V01 M184105 Modelos de regresión OP 0.0
V03M184V01 M184106 Métodos non paramétricos OB 0.0
V03M184V01 M184107 Tecnoloxías de xestión de datos OP 0.0
V03M184V01 M184108 Estatística matemática OP 0.0
V03M184V01 M184109 Teoría da probabilidade OP 0.0
V03M184V01 M184205 Regresión non paramétrica e semiparamétrica OP 0.0
V03M184V01 M184207 Introducción á Teoría de xogos OP 0.0
V03M184V01 M184211 Simulación estatística OP 0.0
V03M184V01 M184212 Series de tempo OP 0.0
V03M184V01 M184302 Aprendizaxe estatístico OP 0.0
V03M184V01 M184303 Datos funcionais OP 0.0
V03M184V01 M184304 Enxeñaría financeira OP 0.0
V03M184V01 M184306 Modelos interactivos da investigación operativa OP 0.0
V03M184V01 M184307 Técnicas de remostraxe OP 0.0
V03M184V01 M184308 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M184V01 M184207 Introducción á Teoría de xogos OP 0.0
V03M184V01 M184211 Simulación estatística OP 0.0
V03M184V01 M184212 Series de tempo OP 0.0
V03M184V01 M184111 Regresión xeneralizada e modelos mixtos OP 0.0
V03M184V01 M184201 Análise multivariante OP 0.0
V03M184V01 M184202 Optimización aplicada OP 0.0
V03M184V01 M184203 Control estatístico da calidade OP 0.0
V03M184V01 M184101 Análise exploratoria de datos OP 50
V03M184V01 M184102 Inferencia estatística OP 0.0
V03M184V01 M184103 Modelos de probabilidade OP 0.0
V03M184V01 M184104 Programación lineal e enteira OP 0.0
V03M184V01 M184105 Modelos de regresión OP 0.0
V03M184V01 M184107 Tecnoloxías de xestión de datos OP 0.0
V03M184V01 M184108 Estatística matemática OP 0.0
V03M184V01 M184109 Teoría da probabilidade OP 0.0
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 8
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 8
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 0.0
V03M100V01 M100211 Introdución á Teoría de Xogos OP 0.0
V03M100V01 M100212 Colas e Inventarios OP 0.0
V03M100V01 M100301 Teoría da Probabilidade OP 0.0
V03M100V01 M100101 Modelos de Probabilidade OB 0.0
V03M100V01 M100102 Estatística Aplicada OB 0.0
V03M100V01 M100103 Modelos de Regresión OB 0.0
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 0.0
V03M100V01 M100105 Programación Lineal e Enteira OB 0.0
V03M100V01 M100202 Estatística non Paramétrica OP 0.0
V03M100V01 M100204 Series de Tempo OP 0.0
V03M100V01 M100205 Deseño e Análise de Experimentos OP 0.0
V03M100V01 M100206 Simulación Estatística OP 0.0
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100304 Control Estatístico da Calidade OP 0.0
V03M100V01 M100305 Técnicas de Remostraxe OP 0.0
V03M100V01 M100307 Datos Funcionais OP 0.0
V03M100V01 M100311 Materias doutros Másters OP 0.0
V03M100V01 M100312 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M100V01 M100308 Modelos Interactivos da Investigación Operativa OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V03M184V01 M184207 Introducción á Teoría de xogos OP 0.0
V03M184V01 M184211 Simulación estatística OP 0.0
V03M184V01 M184212 Series de tempo OP 0.0
V03M184V01 M184111 Regresión xeneralizada e modelos mixtos OP 0.0
V03M184V01 M184201 Análise multivariante OP 0.0
V03M184V01 M184202 Optimización aplicada OP 0.0
V03M184V01 M184203 Control estatístico da calidade OP 0.0
V03M184V01 M184101 Análise exploratoria de datos OP 61
V03M184V01 M184102 Inferencia estatística OP 0.0
V03M184V01 M184103 Modelos de probabilidade OP 0.0
V03M184V01 M184104 Programación lineal e enteira OP 0.0
V03M184V01 M184105 Modelos de regresión OP 0.0
V03M184V01 M184107 Tecnoloxías de xestión de datos OP 0.0
V03M184V01 M184108 Estatística matemática OP 0.0
V03M184V01 M184109 Teoría da probabilidade OP 0.0
V03M100V01 M100305 Técnicas de Remostraxe OP 0.0
V03M100V01 M100101 Modelos de Probabilidade OB 0.0
V03M100V01 M100102 Estatística Aplicada OB 0.0
V03M100V01 M100211 Introdución á Teoría de Xogos OP 0.0
V03M100V01 M100212 Colas e Inventarios OP 0.0
V03M100V01 M100301 Teoría da Probabilidade OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100304 Control Estatístico da Calidade OP 0.0
V03M100V01 M100103 Modelos de Regresión OB 0.0
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 0.0
V03M100V01 M100105 Programación Lineal e Enteira OB 0.0
V03M100V01 M100202 Estatística non Paramétrica OP 0.0
V03M100V01 M100204 Series de Tempo OP 0.0
V03M100V01 M100205 Deseño e Análise de Experimentos OP 0.0
V03M100V01 M100206 Simulación Estatística OP 0.0
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100310 Programación Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100311 Materias doutros Másters OP 0.0
V03M100V01 M100312 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M100V01 M100308 Modelos Interactivos da Investigación Operativa OP 0.0
V03M100V01 M100307 Datos Funcionais OP 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M100V01 M100101 Modelos de Probabilidade OB 0.0
V03M100V01 M100102 Estatística Aplicada OB 0.0
V03M100V01 M100103 Modelos de Regresión OB 0.0
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 41
V03M100V01 M100105 Programación Lineal e Enteira OB 0.0
V03M100V01 M100202 Estatística non Paramétrica OP 0.0
V03M100V01 M100204 Series de Tempo OP 0.0
V03M100V01 M100205 Deseño e Análise de Experimentos OP 0.0
V03M100V01 M100206 Simulación Estatística OP 0.0
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 26
V03M100V01 M100211 Introdución á Teoría de Xogos OP 0.0
V03M100V01 M100307 Datos Funcionais OP 0.0
V03M100V01 M100308 Modelos Interactivos da Investigación Operativa OP 0.0
V03M100V01 M100212 Colas e Inventarios OP 0.0
V03M100V01 M100301 Teoría da Probabilidade OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100304 Control Estatístico da Calidade OP 0.0
V03M100V01 M100305 Técnicas de Remostraxe OP 0.0
V03M100V01 M100310 Programación Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100311 Materias doutros Másters OP 0.0
V03M100V01 M100312 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 30
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M100V01 M100103 Modelos de Regresión OB 0.0
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 41
V03M100V01 M100105 Programación Lineal e Enteira OB 0.0
V03M100V01 M100202 Estatística non Paramétrica OP 0.0
V03M100V01 M100204 Series de Tempo OP 0.0
V03M100V01 M100205 Deseño e Análise de Experimentos OP 0.0
V03M100V01 M100206 Simulación Estatística OP 0.0
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 26
V03M100V01 M100211 Introdución á Teoría de Xogos OP 0.0
V03M100V01 M100212 Colas e Inventarios OP 0.0
V03M100V01 M100301 Teoría da Probabilidade OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100304 Control Estatístico da Calidade OP 0.0
V03M100V01 M100101 Modelos de Probabilidade OB 0.0
V03M100V01 M100102 Estatística Aplicada OB 0.0
V03M100V01 M100308 Modelos Interactivos da Investigación Operativa OP 0.0
V03M100V01 M100305 Técnicas de Remostraxe OP 0.0
V03M100V01 M100307 Datos Funcionais OP 0.0
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 30
V03M100V01 M100310 Programación Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100311 Materias doutros Másters OP 0.0
V03M100V01 M100312 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 45
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 28
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0

  2022/2023

  Técnicas de procura de Causa Raíz dun problema nunha contorna IT - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Validación dun sistema clínico para identificar pacentes con apnea do sono - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Validación dun sistema simplificado clínico-oximétrico para identificar pacientes con apnea do sono - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Regresión cuantil con datos censurados por intervalos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Análise estatístico de datos para o mantemento preditivo de maquinaria industrial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estimación de modas condicionais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Avaliación do elasmobranquios basado na frecuencia de taias e parámetros biolóxicos básicos no Pacifico ecuadoriano - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desagregación do consumo enerxético nun fogar intelixente: estado do arte e aplicación a datos reais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Métodos estatísticos de determinación de actividades industriais potencialmente contaminantes en entornos naturais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ánalisis histórico do centro de gravidade para as especies demersales do norte da Plataforma Ibérica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Desenvolvemento dun sistema de deseño e optimización de rutas de recollida de RSU a nivel municipal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007