Javier Roca Pardiñas

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M184V01 M184207 Introducción á Teoría de xogos OP 0.0
V03M184V01 M184211 Simulación estatística OP 0.0
V03M184V01 M184212 Series de tempo OP 0.0
V03M184V01 M184111 Regresión xeneralizada e modelos mixtos OP 0.0
V03M184V01 M184201 Análise multivariante OP 0.0
V03M184V01 M184202 Optimización aplicada OP 0.0
V03M184V01 M184203 Control estatístico da calidade OP 0.0
V03M184V01 M184101 Análise exploratoria de datos OP 50
V03M184V01 M184102 Inferencia estatística OP 0.0
V03M184V01 M184103 Modelos de probabilidade OP 0.0
V03M184V01 M184104 Programación lineal e enteira OP 0.0
V03M184V01 M184105 Modelos de regresión OP 0.0
V03M184V01 M184107 Tecnoloxías de xestión de datos OP 0.0
V03M184V01 M184108 Estatística matemática OP 0.0
V03M184V01 M184109 Teoría da probabilidade OP 0.0
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 8
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 8
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V03M100V01 M100308 Modelos Interactivos da Investigación Operativa OP 0.0
V03M100V01 M100311 Materias doutros Másters OP 0.0
V03M100V01 M100312 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M100V01 M100212 Colas e Inventarios OP 0.0
V03M100V01 M100301 Teoría da Probabilidade OP 0.0
V03M100V01 M100305 Técnicas de Remostraxe OP 0.0
V03M100V01 M100307 Datos Funcionais OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100304 Control Estatístico da Calidade OP 0.0
V03M100V01 M100103 Modelos de Regresión OB 0.0
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 0.0
V03M100V01 M100101 Modelos de Probabilidade OB 0.0
V03M100V01 M100102 Estatística Aplicada OB 0.0
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 0.0
V03M100V01 M100211 Introdución á Teoría de Xogos OP 0.0
V03M100V01 M100105 Programación Lineal e Enteira OB 0.0
V03M100V01 M100202 Estatística non Paramétrica OP 0.0
V03M100V01 M100204 Series de Tempo OP 0.0
V03M100V01 M100205 Deseño e Análise de Experimentos OP 0.0
V03M100V01 M100206 Simulación Estatística OP 0.0
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V03M100V01 M100211 Introdución á Teoría de Xogos OP 0.0
V03M100V01 M100205 Deseño e Análise de Experimentos OP 0.0
V03M100V01 M100206 Simulación Estatística OP 0.0
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100305 Técnicas de Remostraxe OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100304 Control Estatístico da Calidade OP 0.0
V03M100V01 M100212 Colas e Inventarios OP 0.0
V03M100V01 M100301 Teoría da Probabilidade OP 0.0
V03M100V01 M100308 Modelos Interactivos da Investigación Operativa OP 0.0
V03M100V01 M100310 Programación Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100307 Datos Funcionais OP 0.0
V03M100V01 M100311 Materias doutros Másters OP 0.0
V03M100V01 M100312 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M184V01 M184101 Análise exploratoria de datos OP 61
V03M184V01 M184102 Inferencia estatística OP 0.0
V03M184V01 M184103 Modelos de probabilidade OP 0.0
V03M184V01 M184104 Programación lineal e enteira OP 0.0
V03M184V01 M184105 Modelos de regresión OP 0.0
V03M184V01 M184107 Tecnoloxías de xestión de datos OP 0.0
V03M184V01 M184108 Estatística matemática OP 0.0
V03M184V01 M184109 Teoría da probabilidade OP 0.0
V03M184V01 M184211 Simulación estatística OP 0.0
V03M184V01 M184212 Series de tempo OP 0.0
V03M184V01 M184207 Introducción á Teoría de xogos OP 0.0
V03M184V01 M184111 Regresión xeneralizada e modelos mixtos OP 0.0
V03M184V01 M184201 Análise multivariante OP 0.0
V03M184V01 M184202 Optimización aplicada OP 0.0
V03M184V01 M184203 Control estatístico da calidade OP 0.0
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V03M100V01 M100103 Modelos de Regresión OB 0.0
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 0.0
V03M100V01 M100105 Programación Lineal e Enteira OB 0.0
V03M100V01 M100202 Estatística non Paramétrica OP 0.0
V03M100V01 M100204 Series de Tempo OP 0.0
V03M100V01 M100101 Modelos de Probabilidade OB 0.0
V03M100V01 M100102 Estatística Aplicada OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 30
V03M100V01 M100102 Estatística Aplicada OB 0.0
V03M100V01 M100103 Modelos de Regresión OB 0.0
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 41
V03M100V01 M100105 Programación Lineal e Enteira OB 0.0
V03M100V01 M100101 Modelos de Probabilidade OB 0.0
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 26
V03M100V01 M100202 Estatística non Paramétrica OP 0.0
V03M100V01 M100204 Series de Tempo OP 0.0
V03M100V01 M100205 Deseño e Análise de Experimentos OP 0.0
V03M100V01 M100206 Simulación Estatística OP 0.0
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100305 Técnicas de Remostraxe OP 0.0
V03M100V01 M100310 Programación Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100307 Datos Funcionais OP 0.0
V03M100V01 M100308 Modelos Interactivos da Investigación Operativa OP 0.0
V03M100V01 M100211 Introdución á Teoría de Xogos OP 0.0
V03M100V01 M100212 Colas e Inventarios OP 0.0
V03M100V01 M100301 Teoría da Probabilidade OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100304 Control Estatístico da Calidade OP 0.0
V03M100V01 M100311 Materias doutros Másters OP 0.0
V03M100V01 M100312 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V03M100V01 M100211 Introdución á Teoría de Xogos OP 0.0
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 26
V03M100V01 M100102 Estatística Aplicada OB 0.0
V03M100V01 M100103 Modelos de Regresión OB 0.0
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 41
V03M100V01 M100105 Programación Lineal e Enteira OB 0.0
V03M100V01 M100202 Estatística non Paramétrica OP 0.0
V03M100V01 M100204 Series de Tempo OP 0.0
V03M100V01 M100205 Deseño e Análise de Experimentos OP 0.0
V03M100V01 M100206 Simulación Estatística OP 0.0
V03M100V01 M100207 Análise Multivariante OP 0.0
V03M100V01 M100101 Modelos de Probabilidade OB 0.0
V03M100V01 M100212 Colas e Inventarios OP 0.0
V03M100V01 M100304 Control Estatístico da Calidade OP 0.0
V03M100V01 M100305 Técnicas de Remostraxe OP 0.0
V03M100V01 M100301 Teoría da Probabilidade OP 0.0
V03M100V01 M100302 Estatística Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100303 Enxeñaría Financeira OP 0.0
V03M100V01 M100308 Modelos Interactivos da Investigación Operativa OP 0.0
V03M100V01 M100307 Datos Funcionais OP 0.0
V03M100V01 M100310 Programación Matemática OP 0.0
V03M100V01 M100311 Materias doutros Másters OP 0.0
V03M100V01 M100312 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 30
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 24
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 28
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 45
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 23
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 33
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 30
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 30
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 18
V04M141V01 M141121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría OB 30
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 24
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 20
306011V01 306011641 Estatística aplicada OP 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 3
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 20
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 12
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 10
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
306011V01 306011641 Estatística aplicada OP 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312610V01 312610108 Métodos estatísticos da enxeñaría TR 0.0
312710V01 312710109 Métodos estatísticos da enxeñaría TR 0.0
306011V01 306011641 Estatística aplicada OP 0.0
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 8
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 8
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 1
V03M017V02 M017102 Análise Exploratoria de Datos OP 0.0
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 12
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 20
V03M017V02 M017209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 20
V12G320V01 G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística FB 26
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312710V01 312710109 Métodos estatísticos da enxeñaría TR 0.0
312610V01 312610108 Métodos estatísticos da enxeñaría TR 0.0
V03M017V01 M017209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 20
V03M100V01 M100104 Análise Exploratoria de Datos OB 12
V03M100V01 M100209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 20
V03M017V01 M017102 Análise Exploratoria de Datos OB 12
V02M098V01 M098210 Estatística Espacial e Modelización OP 8
V02M098V01 M098109 Deseño Experimental e Recursos de Información OB 20
306011V01 306011641 Estatística aplicada OP 45
V12G350V01 G350103 Matemáticas: Álxebra e estatística FB 14
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
306011V01 306011641 Estatística aplicada OP 45
312610V01 312610108 Métodos estatísticos da enxeñaría TR 0.0
V12G360V01 G360103 Matemáticas: Álxebra e estatística FB 56
312710V01 312710109 Métodos estatísticos da enxeñaría TR 0.0
V03G100V01 G100205 Estatística: Estatística I FB 3
V03M017V01 M017209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 20
V03M017V01 M017102 Análise Exploratoria de Datos OB 12
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M017V01 M017209 Fiabilidade e Modelos Biométricos OP 21
312710V01 312710109 Métodos estatísticos da enxeñaría TR 0.0
312610V01 312610108 Métodos estatísticos da enxeñaría TR 0.0

2019/2020

Validación dun sistema simplificado clínico-oximétrico para identificar pacientes con apnea do sono - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Regresión cuantil con datos censurados por intervalos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Estimación de modas condicionais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise estatístico de datos para o mantemento preditivo de maquinaria industrial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Desagregación do consumo enerxético nun fogar intelixente: estado do arte e aplicación a datos reais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación do elasmobranquios basado na frecuencia de taias e parámetros biolóxicos básicos no Pacifico ecuadoriano - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Ánalisis histórico do centro de gravidade para as especies demersales do norte da Plataforma Ibérica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Métodos estatísticos de determinación de actividades industriais potencialmente contaminantes en entornos naturais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Desenvolvemento dun sistema de deseño e optimización de rutas de recollida de RSU a nivel municipal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007