Jose Manuel Leao Martins

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 42
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 0.0
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V11G200V01 G200902 Química ambiental OP 27
V11M162V02 M162140 Validación de metodoloxías analíticas OB 11
V11G201V01 G201306 Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins OB 66
V10G061V01 G061209 Oceanografía química II OB 18
V10G061V01 G061309 Química aplicada ao medio mariño II OB 23
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 18
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 23
V10G061V01 G061209 Oceanografía química II OB 22
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 114
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V11M085V02 M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. OB 5
V11M162V02 M162140 Validación de metodoloxías analíticas OB 11
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 12
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 81
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 11
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 142
V11G200V01 G200302 Química analítica I OB 19
V11M085V02 M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. OB 5
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 11
V10G060V01 G060403 Oceanografía química II OB 48
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 31
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 31
V10G060V01 G060403 Oceanografía química II OB 56
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 23
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 103
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V11M147V01 M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos OP 0.0
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 11
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V10G060V01 G060403 Oceanografía química II OB 56
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 24
V11G200V01 G200402 Métodos numéricos en química OB 12
V11G200V01 G200302 Química analítica I OB 22
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 85
V11M147V01 M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos OP 0.0
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V10G060V01 G060403 Oceanografía química II OB 28
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 31
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 85
V11G200V01 G200302 Química analítica I OB 29
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 3
V11M147V01 M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos OP 8
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP 13
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 22
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200601 Química analítica III OB 26
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 39
V11G200V01 G200302 Química analítica I OB 56
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 25
V10G060V01 G060403 Oceanografía química II OB 28
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
V02M123V01 M123116 Xestión de Operacións e Calidade en Bio-Industrias OP 0.0
V02M074V01 M074103 Xenómica e Proteómica OB 5

  Titorías presenciais horario fixo

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:

  Día da semana
  Mércores
  Rango de horas
  12:00 - 14:00
  Lugar
  Despacho nº 20, Segunda Planta, Q. Analítica, Facultade de Química
  Cuadrimestre
  1º Cuatrimestre (2021/2022)
  Día da semana
  Venres
  Rango de horas
  12:00 - 14:00
  Lugar
  Despacho nº 20, segunda planta, Q. Analítica, Facultade de Química
  Cuadrimestre
  2º Cuatrimestre (2021/2022)

  Titorías presenciais concertadas

  O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

  2020/2021

  Aplicación do método de referencia da Unión Europea para a determinación de toxinas ASP mediante HPLC – UV - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Determinacion do contaminación antropoxenica do rio Piles(Xixon) mediante metodos quimicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Posta a punto e optimización dun método de HPLC-FLD para a determinación de toxinas PST - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Optimización dun método analítico para a determinación de contaminantes químicos mediante a aplicación de técnicas cromatográficas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Avaliación de eficacia das etapas de preparación de mostra para o análise de contaminantes orgánicos de alimentos de orixe mariño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e optimización de procesos de illamento e purificación de ciguatoxinas para obter un material de referencia por cromatografía de xel de permeación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Estratexias de pretratamento de mostra para a análise de biotoxinas mariñas lipofílicas en matrices procesadas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Procedemento de extracción e purificación para a determinación de biotoxinas mariñas lipofílicas mediante CL-MS / MS en mostras de mexilón procesados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Determinación da actividade antiinflamatoria de extractos obtidos a partir de fontes alimentarias. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Evaluación dunha metodoloxía analítica aplicada o estudo de contaminantes ambientais de origen natural antropogénico mediante aplicación de técnicas de separación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Aplicación de Técnicas de Separación acopladas a distintos modos de detección para a análise de contaminantes orgánicos en alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e caracterización química e mecánica de distintos metales de aportacion bae niquel par soldadura forte en horno continuo de atmosfera controlada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007