María del Carmen Verde Diego

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 25
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 90
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 90
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 20
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 26
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 72
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 90
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 21
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 14
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 0.0
O05G220V01 G220908 Traballo social na incorporación social OP 0.0
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 90
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 0.0
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 12
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 19
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 35
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 3
O05G220V01 G220907 Traballo social e ámbitos profesionais OP 45
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 75
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 12
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 15
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 3
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 65
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 14
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M061V01 M061114 Intervención Social con Población Emigrante OP 15
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 17
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 26
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 16
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 29
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 0.0
O05M061V01 M061114 Intervención Social con Población Emigrante OP 17
105611V01 105611725 Traballo social na familia e na infancia OP 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 98
O05M061V01 M061114 Intervención Social con Población Emigrante OP 25
O05G220V01 G220601 Habilidades, técnicas e instrumentos en traballo social OB 3
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 30
105611V01 105611725 Traballo social na familia e na infancia OP 0.0
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 17
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105611V01 105611725 Traballo social na familia e na infancia OP 0.0
O05M061V01 M061114 Intervención Social con Población Emigrante OP 25
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 98
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 58
105611V01 105611104 Introdución ao traballo social TR 0.0
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 25
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 98
O05M061V01 M061114 Intervención Social con Población Emigrante OP 25
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 25
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 9
105611V01 105611725 Traballo social na familia e na infancia OP 60
105611V01 105611302 Intervención profesional no traballo social II TR 20
105611V01 105611104 Introdución ao traballo social TR 0.0
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 24
105611V01 105611104 Introdución ao traballo social TR 0.0
105611V01 105611725 Traballo social na familia e na infancia OP 0.0
105611V01 105611302 Intervención profesional no traballo social II TR 0.0
M56V01M010V01 M010304 Intervención Social con Poboación en Risco de Exclusión Social desde a Perspectiva de Xénero OB 0.0
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 12
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 0.0
O05M061V01 M061114 Intervención Social con Población Emigrante OP 25

Titorías non presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2019/2020

Intervención social con familias, nenos e adolescentes. Indicadores de protección en España e Chile: un estudo comparativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención social con familias, infancia e adolescencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da correlación entre a situación familiar das e dos menores infractores e o motivo de internamento no CEM Monteledo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Saúde mental en solicitantes de Protección Internacional. A importancia da intervención dende o Traballo Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Uso das redes sociais por mulleres vítimas de trata: un ámbito de estudo e de intervención para o Traballo Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación á necesidade da educación sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Menores. Novas tipoloxías familiares e estratexias de intervención. Detección de situacións de risco e desamparo no ámbito educativo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Transexualidade en menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A muller en prisión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción Profesional Sobre Persoas Sen Fogar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Evolución histórica das campañas contra a violencia de xénero da Xunta de Galicia (2008-2018) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Necesidades formativas que presentan os docente dos IES a Cachada, IES Praia Barraña e IES Espiñeira (Boiro) en canto á atención ao alumnado que sofre maltrato infantil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Traballo social e trata de mulleres con fins de explotación sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción dos universitarios galegos sobre a prostitución. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diversidade familiar en Colombia: unha revisión sistematizada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Funcións do traballo social cos adolescentes en conflicto coa lei - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Amor romántico, sexismo e violencia de xénero. Apps para combatelo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de intervención en violencia de xénero para os centros educativos de O Carballiño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reeducación ou castigo: Análise do estado de opinión a través das redes sociais sobre a Lei de responsabilidade penal dos menores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redes sociais e relacións personais na adolescencia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión e novas propostas de protocolos de atención a menores en acollemento institucional na fundación novos para o futuro de Ambato-Ecuador - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dun proyecto de educación emocional como factor de protección ante a violencia intrafamiliar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O impacto que teñen as redes sociais nas relacións de parella entre adolescentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os menores como vítimas de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os Centros de Internamento de Estranxeiros. Un lugar de intervención para o Traballo Social? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Estereotipos de xénero, prexuízos e falsos mitos nas películas infantís de Disney - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo Social e persoas xordas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise doTtratamento da Infancia e Adolescencia na Ouvidoria Xeral de Bahía (cidade Bahía- Brasil) e no Valedor do Pobo (Galicia) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O impacto da crise nos nenos e nenas residentes no Concello de Moaña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Visibilización da infirmidade mental no Traballo Social a través das súas publicacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A transición á vida adulta dos menores estranxeiros non acompañados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A figura profesional do educador social no proceso de adopción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Teatro Social e Traballo Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Feminización do Traballo Social: unha aproximación teórica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación ao acoso escolar e o seu afrontamiento nos centros de Bacharelato de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación teórica ao estudo da prisión e cuestións a debate - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia dos Reality shows na contrucción da identidade dos adolescentes. Análise de “Mulleres, e Homes e Viceversa” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As características sociais e familiares de menores que cometeron delitos de Violencia Filio-parental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Achegamento á violencia de xénero na xuventude - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Transexualidade en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Percepción Sobre a Prevalencia do Fenómeno da VIolencia Filio-Parental de Profesionales da Intervención Social en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007