María del Carmen Verde Diego

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 22
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 90
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 20
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 20
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 25
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 90
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 90
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 21
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 26
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 90
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 72
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 19
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 14
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 0.0
O05G220V01 G220908 Traballo social na incorporación social OP 0.0
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 90
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 0.0
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 12
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 35
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 3
O05G220V01 G220907 Traballo social e ámbitos profesionais OP 45
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 15
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 3
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 12
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 75
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 65
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 14
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 17
O05M061V01 M061114 Intervención Social con Población Emigrante OP 15
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 26

Titorías presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2021/2022

Menores de idade e comunidade trans - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2020/2021

Consecuencias na xuventude tralo divorcio dos seus proxenitores: algúns puntos de partida no traballo social familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Banco de Tempo: Unha iniciativa desde e para a comunidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efectos das políticas neoliberais na protección da infancia e a adolescencia en situación de risco e conflicto. Un análise crítico: os centros de menores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención social con familias, infancia e adolescencia: programas de Educación familiar. Meta-análise a partir dunha revisión sistemática. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Menores, novas tipoloxías familiares e estratexias de intervención: Os Puntos de Encontro Familiar. Revisión sistemática dun servicio esquecido. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Traballo Social: o rural e o urbano segundo os seus profesionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo fin de grao. Saúde mental e drogodependencia en menores con internamento terapéutico. Revisión bibliográfica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Persoas menores de idade en conflito coa lei e a súa tipoloxía familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e avaliación do Programa de educación e apoio á familia do Concello do Porriño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mozos tutelados: Transición á vida adulta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

A muller en prisión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da correlación entre a situación familiar das e dos menores infractores e o motivo de internamento no CEM Monteledo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación á necesidade da educación sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción Profesional Sobre Persoas Sen Fogar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención social con familias, nenos e adolescentes. Indicadores de protección en España e Chile: un estudo comparativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención social con familias, infancia e adolescencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Uso das redes sociais por mulleres vítimas de trata: un ámbito de estudo e de intervención para o Traballo Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Menores. Novas tipoloxías familiares e estratexias de intervención. Detección de situacións de risco e desamparo no ámbito educativo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Transexualidade en menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Saúde mental en solicitantes de Protección Internacional. A importancia da intervención dende o Traballo Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Necesidades formativas que presentan os docente dos IES a Cachada, IES Praia Barraña e IES Espiñeira (Boiro) en canto á atención ao alumnado que sofre maltrato infantil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Diversidade familiar en Colombia: unha revisión sistematizada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Funcións do traballo social cos adolescentes en conflicto coa lei - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción dos universitarios galegos sobre a prostitución. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evolución histórica das campañas contra a violencia de xénero da Xunta de Galicia (2008-2018) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo social e trata de mulleres con fins de explotación sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Revisión e novas propostas de protocolos de atención a menores en acollemento institucional na fundación novos para o futuro de Ambato-Ecuador - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Amor romántico, sexismo e violencia de xénero. Apps para combatelo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redes sociais e relacións personais na adolescencia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reeducación ou castigo: Análise do estado de opinión a través das redes sociais sobre a Lei de responsabilidade penal dos menores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O impacto que teñen as redes sociais nas relacións de parella entre adolescentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun proyecto de educación emocional como factor de protección ante a violencia intrafamiliar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os Centros de Internamento de Estranxeiros. Un lugar de intervención para o Traballo Social? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os menores como vítimas de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de intervención en violencia de xénero para os centros educativos de O Carballiño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Teatro Social e Traballo Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estereotipos de xénero, prexuízos e falsos mitos nas películas infantís de Disney - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A figura profesional do educador social no proceso de adopción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Traballo Social e persoas xordas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A transición á vida adulta dos menores estranxeiros non acompañados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Visibilización da infirmidade mental no Traballo Social a través das súas publicacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise doTtratamento da Infancia e Adolescencia na Ouvidoria Xeral de Bahía (cidade Bahía- Brasil) e no Valedor do Pobo (Galicia) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O impacto da crise nos nenos e nenas residentes no Concello de Moaña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Aproximación ao acoso escolar e o seu afrontamiento nos centros de Bacharelato de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As características sociais e familiares de menores que cometeron delitos de Violencia Filio-parental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación teórica ao estudo da prisión e cuestións a debate - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia dos Reality shows na contrucción da identidade dos adolescentes. Análise de “Mulleres, e Homes e Viceversa” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Achegamento á violencia de xénero na xuventude - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Transexualidade en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Feminización do Traballo Social: unha aproximación teórica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Percepción Sobre a Prevalencia do Fenómeno da VIolencia Filio-Parental de Profesionales da Intervención Social en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007