Elena Beatriz Martín Ortega

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 3
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 2
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 2
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 3
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 6
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 11
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 42
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 7
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 4
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 41
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 0.0
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
O07G410V01 G410402 Mecánica de fluídos OB 70
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
312110V01 312110675 Máquinas hidráulicas TR 0.0
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 24
V04M155V01 M155102 Fundamentos do Modelado Numérico de Procesos Termofluidodinámicos OB 0.0
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 30
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 0.0
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 4
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 3
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 0.0
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 41
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 24
V04M155V01 M155102 Fundamentos do Modelado Numérico de Procesos Termofluidodinámicos OB 0.0
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 24
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 10
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 9
V04M120V01 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OB 5
V04M120V01 M120203 Sistema Motopropulsor OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 48
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 30
312110V01 312110710 Técnicas fluidomecánicas OP 0.0
V09M070V01 M070208 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Termofluidodinámicos OP 24
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 3

Titorías presenciais horario fixo

O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:

Día da semana
Martes
Rango de horas
14:00 - 16:00
Lugar
EEI, Sede Campus, despacho 210, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2021/2022)
Día da semana
Xoves
Rango de horas
12:30 - 15:00
Lugar
Pabellón Manuel Martínez-Risco, Despacho 78, Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Cuadrimestre
1º Cuatrimestre (2021/2022)

Titorías presenciais concertadas

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2021/2022). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.

2020/2021

Estudio numérico das cargas sobre UAVs no interior de estelas aerodinámicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelo simplificado de predición do proceso de secado dunha liña de papel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da dispersión de contaminantes en espacios abertos ou recintos cerrados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación numérica (CFD) de procesos de detonación e deflagración. Parametrización dos resultados e comparación entre distintos solvers de resolución. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación dun obxeto flotante captador de enerxía mediante métodos SPH - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análisis mediante CFD de diferentes configuracións de ventilación en aulas docentes pos-Covid - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Predición mediante CFD da propagación de aerosois en contornas pechadas baixo distintas condicións de ventilación con HVAC. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Simulación numérica dun forno de secado de papel para a industria da madera - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Mellora da eficiencia do fluxo no interior de autoclaves de tratamento de pezas de material composto do sector aeronáutico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da transferencia de calor con materiais de cambio de fase en diferentes xeometrías para a acumulación de auga quente sanitaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación de procesos de curado en autoclaves de pezas de material composto do sector aeronáutico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Estudo de aeroxeradores de eixe vertical mediante software de simulación numérica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Predición da propagación de contaminantes en ambientes urbanos e industriais mediante ferramentas de simulación numérica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación CFD do quecemento de pezas de aluminio en forno para o sector do automóbil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Análise numérica de dispositivos microfluidodinámicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de fluxos de fluidos en canais mediante software libre. Aplicación ao fluxo sanguíneo en bifurcacións. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modelado e simulación do proceso de solidificación no recheo de moldes. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modelado e simulación numérica do tratamento térmico de temple. Aplicación ao temple industrial de mangas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2014/2015

Análise CFD do efecto térmico sobre micro-resoadores mecánicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007