Elena Beatriz Martín Ortega

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 3
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 6
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 2
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 42
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 11
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 4
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 7
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 41
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
O07G410V01 G410402 Mecánica de fluídos OB 70
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 0.0
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M155V01 M155102 Fundamentos do Modelado Numérico de Procesos Termofluidodinámicos OB 0.0
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 24
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 30
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
312110V01 312110675 Máquinas hidráulicas TR 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V04M155V01 M155102 Fundamentos do Modelado Numérico de Procesos Termofluidodinámicos OB 0.0
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 41
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 24
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 24
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 3
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 0.0
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 4
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110710 Técnicas fluidomecánicas OP 0.0
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 9
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 10
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 3
V04M120V01 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OB 5
V04M120V01 M120203 Sistema Motopropulsor OB 2
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 48
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 30
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V09M070V01 M070208 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Termofluidodinámicos OP 24
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 7
V04M120V01 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OB 5
V04M120V01 M120203 Sistema Motopropulsor OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
312110V01 312110710 Técnicas fluidomecánicas OP 0.0
312610V01 312610204 Enxeñaría fluidomecánica TR 0.0
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 10
V04M055V01 M055106 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Multifísicos OP 19
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 4
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M025V01 M025102 Modelos Matemáticos en Mecánica de Fluídos OP 17
V09M070V01 M070102 Complemento Prácticum OB 10
V09M070V01 M070208 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Termofluidodinámicos OP 35
312610V01 312610204 Enxeñaría fluidomecánica TR 0.0
312110V01 312110710 Técnicas fluidomecánicas OP 0.0
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 3
V04M020V01 M020101 Enerxía Eólica OB 5
V04M021V04 M021207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 5
V04M023V02 M023208 Ensaios e Tendencias Futuras OP 7
V04M023V02 M023210 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M055V01 M055106 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Multifísicos OP 13
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 5
V09M070V01 M070208 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Termofluidodinámicos OP 35
V04M055V01 M055106 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Multifísicos OP 13
V04M023V02 M023208 Ensaios e Tendencias Futuras OP 7
V04M023V02 M023210 Sistema Motopropulsor OP 2
V05M025V01 M025102 Modelos Matemáticos en Mecánica de Fluídos OP 17
312110V01 312110710 Técnicas fluidomecánicas OP 45
V04M021V02 M021207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 5
V04M020V01 M020101 Enerxía Eólica OB 5
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 3
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110710 Técnicas fluidomecánicas OP 105
312310V01 312310804 Máquinas hidráulicas OP 5
V04M023V02 M023210 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M021V02 M021207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 5
V04M023V02 M023208 Ensaios e Tendencias Futuras OP 7
V04M055V01 M055106 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Multifísicos OP 13
V04M020V01 M020101 Enerxía Eólica OB 6
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 3
V05M025V01 M025102 Modelos Matemáticos en Mecánica de Fluídos OP 17
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 5
V09M070V01 M070208 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Termofluidodinámicos OP 35
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V05M025V01 M025102 Modelos Matemáticos en Mecánica de Fluídos OP 17
V04M055V01 M055106 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Multifísicos OP 13
V09M070V01 M070208 Modelización e Simulación Numérica de Procesos Termofluidodinámicos OP 35
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 5
V04M023V02 M023208 Ensaios e Tendencias Futuras OP 7
V04M023V02 M023210 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 6
V04M020V01 M020101 Enerxía Eólica OB 6
312110V01 312110710 Técnicas fluidomecánicas OP 0.0
312110V01 312110302 Mecánica de fluídos TR 0.0

Titorías non presenciais horario fixo

O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario fixo coa seguinte programación:

Día da semana
Luns
Rango de horas
13:00 - 16:00
Lugar
Campus remoto - Sala 1533 (Campus remoto)- https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/388419616, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2020/2021)
Día da semana
Mércores
Rango de horas
09:30 - 12:30
Lugar
Sala 1533 (Campus remoto) - https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/388419616, Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2020/2021)

2020/2021

Modelo simplificado de predición do proceso de secado dunha liña de papel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2019/2020

Simulación de procesos de curado en autoclaves de pezas de material composto do sector aeronáutico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación numérica dun forno de secado de papel para a industria da madera - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da transferencia de calor con materiais de cambio de fase en diferentes xeometrías para a acumulación de auga quente sanitaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da eficiencia do fluxo no interior de autoclaves de tratamento de pezas de material composto do sector aeronáutico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Estudo de aeroxeradores de eixe vertical mediante software de simulación numérica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Simulación CFD do quecemento de pezas de aluminio en forno para o sector do automóbil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Predición da propagación de contaminantes en ambientes urbanos e industriais mediante ferramentas de simulación numérica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Análise numérica de dispositivos microfluidodinámicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de fluxos de fluidos en canais mediante software libre. Aplicación ao fluxo sanguíneo en bifurcacións. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modelado e simulación do proceso de solidificación no recheo de moldes. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modelado e simulación numérica do tratamento térmico de temple. Aplicación ao temple industrial de mangas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2014/2015

Análise CFD do efecto térmico sobre micro-resoadores mecánicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007