Enrique Paz Domonte

Profesor/a titular de universidade

Contacto

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 18
V12G330V01 G330702 Robótica industrial OB 27
V04M141V02 M141219 Automatización e Control Industrial OP 18
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6
V04M141V01 M141307 Robótica e Sistemas de Percepción OP 24
V04M141V01 M141119 Automatización e Control Industrial OB 26
V04M093V01 M093211 Sistemas Robotizados OP 5
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M093V01 M093112 Simulación de Sistemas Mecatrónicos OB 14
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 5
V04M093V01 M093106 Enxeñaría de Control Aplicada OP 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 36
V12G330V01 G330602 Enxeñaría de control I OB 10
V12G330V01 G330702 Robótica industrial OB 52
V12G330V01 G330911 Enxeñaría de control II OP 8
V04M141V02 M141219 Automatización e Control Industrial OP 18
V04M141V01 M141307 Robótica e Sistemas de Percepción OP 24
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6
V04M141V01 M141119 Automatización e Control Industrial OB 18
V04M093V01 M093112 Simulación de Sistemas Mecatrónicos OB 14
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 5
V04M093V01 M093211 Sistemas Robotizados OP 10
V04M093V01 M093106 Enxeñaría de Control Aplicada OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330602 Enxeñaría de control I OB 20
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 36
V12G330V01 G330702 Robótica industrial OB 52
V12G330V01 G330911 Enxeñaría de control II OP 12
V04M093V01 M093211 Sistemas Robotizados OP 10
V04M093V01 M093106 Enxeñaría de Control Aplicada OP 10
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 5
V04M093V01 M093112 Simulación de Sistemas Mecatrónicos OB 14
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M141V01 M141119 Automatización e Control Industrial OB 18
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6
V04M141V01 M141307 Robótica e Sistemas de Percepción OP 24
V04M141V02 M141219 Automatización e Control Industrial OP 18
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6
V04M141V02 M141219 Automatización e Control Industrial OP 18
V04M141V01 M141307 Robótica e Sistemas de Percepción OP 24
V12G330V01 G330602 Enxeñaría de control I OB 20
V12G330V01 G330911 Enxeñaría de control II OP 28
V12G330V01 G330702 Robótica industrial OB 52
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 30
V04M141V01 M141119 Automatización e Control Industrial OB 26
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M093V01 M093112 Simulación de Sistemas Mecatrónicos OB 14
V04M093V01 M093211 Sistemas Robotizados OP 10
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 5
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M093V01 M093112 Simulación de Sistemas Mecatrónicos OB 14
V04M093V01 M093211 Sistemas Robotizados OP 10
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 5
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M141V02 M141219 Automatización e Control Industrial OP 18
V04M141V01 M141307 Robótica e Sistemas de Percepción OP 24
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 5
V04M141V01 M141119 Automatización e Control Industrial OB 26
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 30
V12G330V01 G330702 Robótica industrial OB 51
V12G330V01 G330911 Enxeñaría de control II OP 18
V12G330V01 G330602 Enxeñaría de control I OB 60
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141119 Automatización e Control Industrial OB 20
V04M141V02 M141219 Automatización e Control Industrial OP 20
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 5
V04M141V01 M141307 Robótica e Sistemas de Percepción OP 24
312110V01 312110622 Control, programación de robots e sistemas de percepción OP 0.0
V04M093V01 M093211 Sistemas Robotizados OP 10
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M093V01 M093112 Simulación de Sistemas Mecatrónicos OB 14
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 5
V12G330V01 G330602 Enxeñaría de control I OB 32
V12G330V01 G330702 Robótica industrial OB 43
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 70
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V02 M141219 Automatización e Control Industrial OP 29
V04M141V01 M141307 Robótica e Sistemas de Percepción OP 24
V04M141V01 M141119 Automatización e Control Industrial OB 29
V12G330V01 G330602 Enxeñaría de control I OB 8
V12G330V01 G330702 Robótica industrial OB 52
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 68
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 5
V04M093V01 M093112 Simulación de Sistemas Mecatrónicos OB 14
V04M093V01 M093204 Deseño de Superficies Asistido por Computador OP 0.0
312110V01 312110622 Control, programación de robots e sistemas de percepción OP 0.0
312210V01 312210504 Sistemas de percepción TR 0.0
312210V01 312210615 Sistemas intelixentes de control OP 0.0
312210V01 312210502 Optimización e control óptimo TR 0.0
V04M093V01 M093211 Sistemas Robotizados OP 10
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141119 Automatización e Control Industrial OB 26
V04M127V01 M127205 Sistemas de Medición e Control OB 3
V04M141V02 M141219 Automatización e Control Industrial OP 26
312110V01 312110622 Control, programación de robots e sistemas de percepción OP 0.0
312210V01 312210502 Optimización e control óptimo TR 0.0
312210V01 312210401 Control e programación de robots TR 0.0
312210V01 312210504 Sistemas de percepción TR 0.0
312210V01 312210615 Sistemas intelixentes de control OP 0.0
V12G330V01 G330702 Robótica industrial OB 44
V12G320V02 G320850 Regulación automática OB 12
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 40
V04M093V01 M093211 Sistemas Robotizados OP 24
V04M093V01 M093111 Sensores e Actuadores para Maquinaria OB 5
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0

2020/2021

Optimización de redutora compacta de altas prestaciones - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización do deseño dun joystick de seis graos de liberdade con sensores hall - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Robot autoequilibrado con patas e rodas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Áncora suspendida para multicópteros. Aterrizaje preciso por visión - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicación gráfica para ler, analizar e procesar datos de HandyGym e dun banco de probas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Dispositivo auto-equilibrado con control de inclinación mediante roda volante. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e fabricación dun montador de caixas de cartón - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo e simulación dunha aplicación práctica de AGVs. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Balancín 'Ball & Beam' para prácticas de control - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e fabricación dunha redutora de altas prestacións mediante impresión 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contaxe de taboleiros mediante técnicas de visión artificial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Monitorización e control remoto dun sistema de bombeo de auga, a través dunha aplicación de mensaxería Telegram integrada nun PLC - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plantexamento e simulación de escenarios para prácticas de Robótica Industrial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plataforma motorizada optimizada para simulador dinámico de coches - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun modelo conceptual de prótese de man pediátrica avanzada para a obtención dun produto comercial de altas prestacións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño dunha estación de despaletizado mediante un sistema de visión robótica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sistema automático de medición de distancia e escuadrado de travesas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estación para a demostración de un PICKING con robot colaborativo e visión artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelo de simulación para un xerador de enerxía mareomotriz xa existente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicación de métodos MFC para o seguimento de traxectoria dun vehiculo autonomo e comparación con métodos tradicionais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dispositivo inercial para medida de esforzos en deportes de contacto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redes neurais convolucionais para deteción de obxectos en entornos subterráneos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2019/2020

Estudo e caracterización de redutoras e limitadores de par magnéticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
IoT. Comunicación de robot con controlador remoto e visualización de variables. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e implementación de un sistema de comunicacións para Industrial Internet of Things - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e implementación dun sistema de guiado mediante visión artificial para robot colaborativo UR5 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control de degradacións de vehículos na liña de montaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Pinza eléctrica para robot colaborativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modelado, Control e Implementación de un Semi-Cuadricóptero 3 DOF. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación móbil para o control dimensional de bivalvos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e comparativa de redutoras compactas de altas prestacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema dosificador de CO2 de baixo custo para ambientes confinados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pinza Eléctrica Para Robot Colaborativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización do deseño dun joystick de 6 GdL con sensores FSR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño eléctrico e programación dunha instalación de plataformas elevadoras para traballos en atmosferas explosivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, control e implementación dun péndulo invertido con roda de reacción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Clasificación de residuos mediante aprendizaxe automático, con xestión centralizada de datos a través de comunicacións de longo alcance e baixo consumo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e deseño dunha maqueta dun helicóptero para a docencia de enxeñería de control - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Célula robotizada. Programación de robots e posta en marcha. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Maqueta de plataforma motorizada optimizada para simulador dinámico de coches. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Maqueta mellorada de helicóptero para prácticas de control - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora dunha maqueta de robot delta paralelo mediante unha aplicación pick&place con visión artificial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de control y registro de datos para un banco de ensayo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Automatización da apertura e peche das tapas dos soportes de moldes dun carrusel de escuma de poliuretano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e fabricación dunha máquina CNC para o gravado e corte de materiais mediante tecnoloxía láser. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prototipo de brazo robótico sobre plataforma móbil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo dunha prensa hidráulica de baixo custo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Deseño e construción dun vehículo tipo 'Segway' a partir dos compoñentes reciclados dun robot - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento de soportes móbiles para cámaras a bordo dun UAV - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica y control de un chigre hidráulico para el manejo de una draga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Posicionamento absoluto en interiores utilizando técnicas de visión artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación dunha maqueta de plataforma Gough-Stewart controlada con Arduino como simulador dinámico dun automóbil en V-REP. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora dunha maqueta de robot delta paralelo e aplicación pick & place. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e deseño dunha maqueta dun cuadricóptero de cuatro propulsores para a aplicación de algoritmos de control. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e programación de mini plóter CNC - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, montaxe e programación dunha man robótica de 6 graos de liberdade e guante sensor de movemento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Integración de sistema de desplazamento XY en mesa de calibración de dummies - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Instalación dun robot colaborativo para carga e descarga entre duas máquinas dun proceso de ensamblado de termostatos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Posto de pre-ensamblaxe do botoneiras para volantes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Joystick con seis graos de liberdade: montaxe e aplicaión en programas de simulación e diseño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tripmeter mellorado para rally - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reductoras compactas de altas prestacións: estudo e deseño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Definición, desenvolvemento e análise dunha función de asistencia ao adiantamento para vehículo autónomo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hardware e software para a monitorización do rendimiento nunha máquina isoinercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, cálculo e optimización dun tren de engranaxes epicicloidal para máquina de ximnasia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicación de realidade aumentada para mantemento de maquinaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Maqueta de robot paletizador de 4 eixos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Robot didáctico infantil basado en Arduino. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Aparcacoches automatizado para aparcadoiro de alta densidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e deseño dunha plataforma de Stewart - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Implementación dun sistema de visión artificial nun robot FANUC para reprodución de figuras en 2D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenrolo dun banco de ensaios prototipo para determina-lo comportamento a fatiga de probetas con revestimento antifricción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sistema de impulsión e dosificado de froita en liña hixiénica de envasado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e fabricación dun brazo medidor de coordenadas de baixo custo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, instalación e posta en marcha dunha liña de embotellado de viño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e simulación dun robot hexápodo con patas flexibles. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Integración IMU/GNSS para la predicción de trayectorias con un filtro de Kalman - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulador de movemento con plataforma Stewart - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño e fabricación dunha máquina dosificadora de cartons - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño de TripMeter mellorado para Vehículo de Rally - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Joystick 3D a partir de sensor inercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Redutoras con relación de transmisión continuamente variable (CVT): estudo e desenvolvemento dun prototipo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación e interfaz de control de plataforma Stewart - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Maqueta de semi-cuadricóptero para prácticas de control - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Aplicacións de sistemas robotizados no sector aeronáutico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modificación, en tempo de execución, de traxectorias dun robot empregando un perfilómetro láser - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Robot paralelo 3PUU - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Instalación e programación dun sistema de control electrónico para optimizar un motor de combustión interna en competición. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Joystick de seis grados de liberdade a partir de sensores de forza. Deseño e construción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Impresora 3D a partir de robot industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación dun demostrador robótico: Tres en raia mediante visión artificial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Banco de probas para motores de combustión interna con dinamómetro hidráulico. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Celda Flexible Aplicada á Limpeza Localizada de Impurezas Superficiais de Carbonatos en Lousas de Pizarra Elaborada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Planta Ball&Beam de baixo coste para prácticas de control - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de un drone de despegue vertical e vóo horizontal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño, construcción e programación dunha maqueta de plataforma de Stewart. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, construción e programación dun robot autoequilibrado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actualización de soporte Pan-Tilt e control mediante Arduino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Taladrado automático de estruturas aeroespaciais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Prototipo de robot móbil con rodas omnidirecionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Robot debuxante: software de control - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Software de control dun pedal háptico e ferramentas de análise e validación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema estereoscópico controlado a través de gafas de realidade virtual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adestrador para manipulador robótico teleoperado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha planta de regulación de temperatura controlada por un PLC: maqueta de baixo coste para uso docente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Adestrador para manipulador robótico teleoperado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Visión Artificial como sensor de presenza en células automatizadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reautomatización e integración dun transportador industrial Power & Free con zonas robotizadas de carga e descarga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estimación da pose dun robot mediante visión artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Proxecto de instalación eléctrica en escola infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, modelado, simulación e control dun robot equilibrista de dúas rodas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007