María Dolores Dapia Conde

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 12
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.0
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 100
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 10
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 15
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 9
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.0
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 15
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 90
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 5
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 108
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 10
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 15
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.0
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 9
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 110
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 25
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.0
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 9
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.0
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 105
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 10
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 10
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 9
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 109.00
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 10.00
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 10.00
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.00
O05G130V01 G130991 Traballo de Fin de Grao OB 2
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 132.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130503 Programas de animación sociocultural OB 165.00
O05G130V01 G130701 Educación e animación sociolaboral OB 14
O05G110V01 G110204 Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 45.00
O02M066V06 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 18
V01M130V01 M130206 Deseño e Avaliación de Programas de Animación e Educación Teatral OP 15.00
O05M138V01 M138106 Calidade de Vida para as Persoas Maiores OP 10.00
O05M138V01 M138204 Prácticum OB 0.00

  2022/2023

  A soidade das persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A soidade en persoas maiores en Galicia, síntense tan sós como pensamos? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Perfil de familias e menores no acollemento familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A soidade nas persoas maiores: Un estudo sobre a comunidade galega. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os Programas Interxeracionais e a Educación Primaria: unha revisión sistemática. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Papel do ocio na calidade de vida das persoas adultas: un estudo cuantitativo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise sobre o tratamento dos docentes dun centro educativo público á atención á diversidade cultural. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Atención Educativa Domiciliaria do Hospital “Álvaro Cunqueiro” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Funcións dos educadores e das educadoras sociais nos centros de atención a persoas con Síndrome de Down. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Ocio nos diferentes grupos de idade. Coñecendo os patróns de ocio das persoas maiores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O ocio en persoas con diversidade funcional dende a Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Consumo de substancias e o lecer no alumnado do IES de Poio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As prácticas de ocio na xente nova - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Beneficios do lecer para as persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Educación Social en persoas con Alzheimer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Teatro como ferramenta de intervención socioeducativa no eido da educación social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Papel dos educadores e educadoras sociais na atención a persoas con Alzheimer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O ocio das persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A inclusión sociolaboral de persoas en risco ou situación de exclusión social. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Atención socioeducativa ái nclusión social: unha aproximación á realidade ourensá a partir de Cáritas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Educación Social nos centros de atención a drogodependencias de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A educación social nos centros de día para persoas maiores con alzhéimer - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As prácticas de ocio nas persoas maiores: un estudo cuantitativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Animación e lecer sociocultural dirixido a persoas maiores no concello da rúa de Valdeorras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Formación profesional dos/as educadores/as sociais en centros residencias e centros de día - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Hábitos de alimentación en educación infantil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Adolescentes e internet, outro concepto de ocio: un estudo nos IES da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Educación Social e escola: Aproximación a realidade dun centro de secundaria galego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O xogo como recurso xeragóxico en residencias de personas maiores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Roles e funcións do orientador/a en educación secundaria da cidade de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Ocio nocturno; Un estudo na poboación xuvenil de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Lecer nas Persoas Sen Fogar visto desde a Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cara a un envellecemento activo. Deseño, implementación e avaliación dunha proposta de intervención. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Educador/a Social en contextos de confinamento. Análise do perfil profesional dos educadores e educadoras no Centro Penitenciario de Bonxe. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adolescentes e ocio: análise cualitativa en medidas xudiciais en medio aberto nos CIEMA de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As prácticas de ocio das persoas maiores na poboación Ourensá. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Formación e profesionalización da Educación Social: Estudio comparativo entre España e Italia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A figura profesional do/da educador/a social nos centros de día de persoas maiores da provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Por e para Elas. Proxecto de empoderamento para ás usuarias de REDMADRE Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O papel da Educación Social na Asociación Arela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O papel dos educadores e educadoras sociais na escola. Unha investigación desde o ámbito da orientación educativa en Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O/A educador/a social nos recursos de menores na provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Perfil laboral e profesional dos/as educadores/as sociais nos centros residenciais de personas maiores da provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Perfil profesional e laboral dos/as educadores/as sociais en centros de drogodependencias do Concello de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mulleres víctimas de maltrato en Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O perfil profesional e laboral das e dos profesionais socioeducativos nos Centros Residenciais da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Educación Social e Menores en dificultade social. Perfil profesional dos/as educadores/as sociais de Aldeas Infantiles SOS de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  EDUCADOR/A SOCIAL VS. EDUCADOR DE PRISIÓN. "Análise do perfil profesional dos educadores e das educadoras sociais no Centro Penal de Pereiro de Aguiar (Ourense)" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O perfil e intereses profesionais dos/as estudantes de Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Beneficios dos xogos malabares adaptados en persoas maiores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da convivencia nun centro educativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análisis comparativo de tres modelos da acción orientadora en estudantes con trastornos do espectro autista. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O protagonismo da creatividade na aprendizaxe e o seu fomento real na Educación Secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Xadrez e escola: a docencia da materia xadrez nos centros de ensinanza secundaria da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A administración local e educación social. Perfil profesional e laboral dos/as educadores/as sociais na administración local, concellos e mancomunidades, da provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  EDUCACIÓN SOCIAL E ANIMACIÓN SOCIOLABORAL Empregabilidade de persoas en risco de exclusión social da Comarca da Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Servizos Sociais e Educación Social. Perfil profesional da educadora e do educador social nas mancomunidades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evaluación dun Programa de Agricultura Ecolóxica para Persoas con Conductas Adictivas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  analise do perfil profesional dos educadores e das educadoras sociais en centros de reforma para menores da cidade de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Educación Social e Inserción Laboral. Un estudo cualitativo de traxectorias formativas e laborais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño, implementación e avaliación dun Proxecto de Intervención Sociolaboral en Trébede (Cáritas Diocesana de Ourense) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Discapacidade e Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Analise da motivación presente na elccion da carreira dos e das estudantes da Facultade de Ciencias da Educacion de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Analise dos patróns de ocio dos universitarios e das universitarias da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Director/a en Análise e intervención psicosocioeducativa ( Dende 25/01/2024 )

  Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Dende 29/06/2018 )