María Fernández González

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 5
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 2
O01M142V01 M142210 Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica OP 4
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 26
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 56
O01G281V01 G281928 Xardinaría OP 42
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 8
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 42
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 14
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G261V01 G261926 Xestión de espazos naturais e protexidos OP 21
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 56
O01G281V01 G281928 Xardinaría OP 42
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 20
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 10
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 16
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 42
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 22
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 37
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 56
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 20
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 10
O01G041V01 G041913 Viticultura OP 21
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 42
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 18
O01G261V01 G261926 Xestión de espazos naturais e protexidos OP 21
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 32
O01G281V01 G281927 Mellora vexetal OP 14
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 27
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 8
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 66.00
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 8.00
O01G260V01 G260915 Xestión de espazos naturais e protexidos OP 21.00
O01G281V01 G281927 Mellora vexetal OP 32.00
O01M142V01 M142103 Técnicas de Documentación para a Investigación OB 5.00
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G261V01 G261404 Botánica OB 98.00
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
O01G260V01 G260915 Xestión de espazos naturais e protexidos OP 7
O01G260V01 G260701 Auditoría e xestión ambiental OB 70
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 43
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 8

2020/2021

Estudo aerobiolóxico, fenolóxico e de produción de pole da variedade Treixadura (DO. Ribeiro, 2020) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Incidencia de hongos en Cenlle (D.O. Ribeiro) y Hacienda Monasterio (D.O. Ribera del Duero) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación da incidencia de Botrytis cinerea na vide e a súa relación coas condicións ambientais e a fenoloxía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fraxinus como fonte de contaminación ambiental na atmosfera da cidade de Ourense (2019-2020). - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo comparativo da especie de fungo Botrytis cinerea Pers. en viñedos da Ribeira Sacra e o Ribeiro, e a súa relación cos factores climatolóxicos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2019/2020

Carga alerxénica de Poaceae en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Seguimento Fenolóxico e Aerobiolóxico das variedades Arbequina e Picual nun oliveiral de Toén - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Produción polínica, fenoloxía e aerobioloxía da variedade Godello en Cenlle durante a colleita 2018. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación do impacto do cambio climático no pole de Quercus presente no aire - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aerobioloxía, Fenoloxía e produción polínica da variedade Godello na D.O. Ribeiro (2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre as concentracións do pole de Platanus e o alérxeno Pla a 1 en Santiago de Compostela (2016-2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comportamento fenolóxico, aerobiolóxico e da produción polínica na DO. do Ribeiro (2018) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da produción polínica, fenoloxía e aerobioloxia da variedade Albariño na DO. Ribeiro (campaña 2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinación da orixe de problemas organolépticos en fibra cítrica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Carga alérxena real na atmosfera de Ourense: reconto de pole e cuantificación de alérxenos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo das variables fenolóxicas, aerobiolóxicas e de produción polínica da variedade Treixadura na DO. Ribeiro (2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Comportamento fenoclimático de dúas variedades de vide na comarca do Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Polen e Alerxenos de Platanus na cidade de Ourense durante a campaña 2019 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fenoloxía da variedade Loureira na denominación de orixe Ribeiro durante o ano 2018 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Produción polínica e fenoloxía da variedade Treixadura na D.O. Ribeiro 2018 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estratexias preventivas para combater a infección de Botrytis cinerea Pers. no cultivo intensivo de Vitis vinifera L. no Ribeiro. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Aerobioloxía e fenoloxía do cultivo do Olivo para a variedade Arbequina na comarca de Verín. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da presenza de alérxenos de Platanus na atmósfera de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fenoloxía da variedade Godello na Denominación de Orixen Ribeiro durante os anos 2016 y 2017 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A oliveira, fenoloxía e aerobioloxía no sudeste da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Clasificación de destilados do viño utilizando diferentes aproximacións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da produción polínica de Albariño nun viñedo pertencente á comarca do Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estimación da producción de pole da variedade Treixadura na DO. Ribeiro (campaña 2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio fenolóxico e aerobiolóxico da variedade Loureira na comarca do Ribeiro (2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Gramíneas, principal fonte de polinose na ciudade de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Monitorización e análise comparativo do fungo P. viticola en dúas subzonas vitivinícolas Galegas (campaña 2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Fonoloxía e produción polínica da variedade Loureira nun viñedo da DO. Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo fenolóxico e aerobiolóxico do Olivo na comarca de Verín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre a meteoroloxía e a concentración de pole e alérxenos de Fraxinus na cidade de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modelos de predición de pole e alérxenos de Poaceae na cidade de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pole e alerxenos de Platanus hispanica e a súa relación cos principais parámetros meteorolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Polen e alerxenos de Fraxinus como fonte de polinosis na cidade de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Susceptibilidade de seis especies de coníferas ao nematodo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Predicción de colleita para a variedade Treixadura na D.O. Ribeiro durante a campaña 2016. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Estudio da predición da colleita para a variedade Godello na D.O. (2016). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Produción de pole da variedade Treixadura na comarca do Ribeiro (colleita 2016) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Parietaria xudaica, modelos de predición da exposición real ao alérxeno en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fenoloxía e produción polínica de Albariño e Loureira na D.O. Ribeiro durante a campaña 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fraxinus como causa de polinose en áreas urbanas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Documento Ambiental Estratéxico do Plan Parcial do Parque Empresarial de Vilamarín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de impacto ambiental da zona de concentración parcelaria, na parroquia de Poulo, concello de Gomesende - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelo de predición de colleita para Godello na D.O. Ribeiro 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control integrado de fungos fitopatóxenos e a súa relación co incremento da temperatura nun viñedo da D.O. Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Pole e Alerxenos de Fraxinus como Fonte de Contaminación Ambiental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fenoloxía e produción das variedades Albariño e Loureira na DO Ribeiro ao longo da campaña 2014. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007