Facultade de Belas Artes

Equipo de goberno

Decano/a

Xosé Manuel Buxán Bran

Secretario/a de Facultade

María Consuelo Matesanz Pérez

Vicedecano/a

Francisco Javier Tudela Sáenz de Pipaón
Araceli Mercedes Liste Fernández
Carlos Tejo Veloso

Localización

Maestranza, 2
CP: 36002
Pontevedra

Código do centro

201