Mónica Siota Álvarez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 70
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 13
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 52
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 31
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 82
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 42
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 4
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 45
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 106
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 33
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104105 Xestión Tributaria OB 8
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 106
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 44
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 51
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 53
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 31
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 43
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 26
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR
V08M104V01 M104105 Xestión Tributaria OB 12
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 35
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 43
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 39
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 31
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 26
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 38
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 90
V08M129V01 M129201 Dereito Tributario de Empresa OB 5
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 35
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
104011V01 104011202 Dereito tributario TR
103010V01 103010508 Practicum II TR 56
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 26
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 10
V08M049V01 M049203 Principios Básicos da Fiscalidade OB 16
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 42
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 55
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 35
104210V01 104210201 Dereito turístico TR
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M049V01 M049203 Principios Básicos da Fiscalidade OB 16
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 15
104210V01 104210201 Dereito turístico TR
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR 40
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 46
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 48
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 25
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 59
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 25
103010V01 103010402 Dereito financeiro e tributario I TR 90
104011V01 104011202 Dereito tributario TR
104210V01 104210201 Dereito turístico TR
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB 2
V08M049V01 M049203 Principios Básicos da Fiscalidade OB 6
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB
V08M049V01 M049205 Normas Sustanciais Antifraude OB
V08M049V01 M049203 Principios Básicos da Fiscalidade OB 6
104011V01 104011202 Dereito tributario TR
103010V01 103010508 Practicum II TR
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR
104210V01 104210201 Dereito turístico TR

2019/2020

Deportistas profesionais e IRPF: algúns aspectos problemáticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A tributación das retribucións en especie procedentes dos rendementos de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A fiscalidade das parellas de feito - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A obriga de información tributaria sobre inmobles sitos no estranxeiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A transmisión sucesoria da empresa familiar no ordenamento tributario de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Os tributos estatais e autonómicos sobre o xogo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O IVE na asistencia xurídica gratuita - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Problemas tributarios entre o socio avogado e a sociedade profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

O intercambio automático de información tributaria na Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fiscalidade dos dereitos de imaxe dos deportistas profesionais: aspectos internos e internacionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Confesións relixiosas e impostos locais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A fiscalidade da separación e o divorcio: pensións e atribución de vivienda habitual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Réxime xurídico dos bens afectos a actividades económicas no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tributación dos deportistas no IRPF e no IRNR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inversión do suxeito pasivo no IVE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os puntos de conexión no Imposto sobre Sucesións e Donacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A obligación de informar sobre os bens e dereitos situados no estranxeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O deber de colaborar fronte ao dereito a non se autoinculpar nos procedementos tributarios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Membros designados polo Claustro (PDI-A) en Consello de Goberno ( Dende 04/07/2018 )

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Dende 29/06/2018 )