Facultade de Ciencias

Equipo de goberno

Decano/a

Gil Garrote Velasco

Secretario/a de Facultade

Elena Martínez Carballo

Vicedecano/a

Sidonia Martínez Suárez
Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Localización

Edificio Politécnico, Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Código do centro

101