Grao en Publicidade e Relacións Públicas

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Grao
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 100
Número de cursos: 4
Código:
P04G190V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación do título

Susana Elisa Domínguez Quintas

Descrición

Os/As titulados/as en Publicidade e Relacións Públicas responden a tres perfís profesionais específicos: xestores e estrategos publicitarios, creativos e directores de comunicación, e relacións públicas.

-Xestor/a e estratego/a publicitario/a.
-Creativo/a.
-Director/a de comunicación e relacións públicas.

-Adquirir un coñecemento exhaustivo dos fundamentos teóricos e prácticos que conforman o fenómeno da comunicación, especialmente a publicitaria e a das relacións públicas, a súa función na sociedade e as súas técnicas e metodoloxías de investigación.
-Adquirir coñecementos sobre o deseño e creación de políticas e estratexias comunicativas.
-Desenvolver a capacidade para adoptar estratexias de comunicación coherentes.
-Desenvolver a capacidade crítica, analítica e interpretativa.

É recomendable que o estudantado interesado en cursar esta titulación teña interese en todo o relativo á comunicación, os seus medios e soportes; sensibilidade e receptividade ante o fenómeno publicitario; coñecementos de inglés; facilidade nas relacións interpersoais etc.