Pinceis nun recipiente

Artes

A importancia da arte no contexto da cultura e da sociedade contemporáneas é indiscutible. De feito, a expresión artística non só reflicte profundamente a sociedade, senón que tamén contribúe como axente fundamental á creación e a transmisión cultural. 

Desde a universidade procuramos o fomento e promoción da realización de traballos de carácter artístico, máis tamén a difusión do coñecemento e da cultura a través da extensión universitaria e a formación ao longo de toda a vida. 


A Universidade de Vigo conta con dúas salas para a exhibición e divulgación do pensamento e a creación artística: a Sala Arterarte, no campus de Ourense, a a Sala X, como espazo de exposicións do campus de Pontevedra. Estas salas da Universidade de Vigo tamén se configuran como espazos creativos e dinámicos para as cidades de Ourense e Pontevedra. 


Extensión Universitaria encárgase de convocar os premios de creación artística,  unha convocatoria anual dirixida a disciplinas como a creación audiovisual, a fotografía, pintura  e maquetas musicais.

  Para máis información, podes contactar coa Sección de Extensión Universitaria:

  Campus de Vigo
  +34 986 813 626
  extension@uvigo.es

  Campus de Ourense
  +34 988 387 102
  asc-ou@uvigo.es

  Campus de Pontevedra
  +34 986 801 949
  +34 986 801 955
  asc-po@uvigo.es