Facultade de Educación e Traballo Social

Equipo de goberno

Decano/a

María del Mar García Señorán

Secretario/a de Facultade

Raquel María Iglesias Domínguez

Vicedecano/a

Xosé Manuel Cid Fernández
María del Pino Díaz Pereira
María Carmen Ricoy Lorenzo
Francisco Javier Aguiar Fernández

Localización

Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Código do centro

105